5. srpna 2015 navštívili představitelé Posádky Olomouc a Českého svazu bojovníků za svobodu pana generálporučíka v. v. Mikuláše Končického. Setkání se uskutečnilo v prostorách Střediska komplexní péče o veterány, kde pan generál pobýval. Za Posádku Olomouc byli přítomni pplk. gšt. Ing. Jančík a Ing. Kadlčík, za Český svaz bojovníků za svobodu PhDr. Vysloužil a paní Ottová, za Vojenskou nemocnici Olomouc ředitel plk. MUDr. Svoboda. Zástupci posádky i ČSBS ocenili zásluhy a statečnost pana generála a pevnost jeho občanských postojů, které musel ve svém životě osvědčit několikrát.  Pan generál, ač upoután na lůžko, zaujal jasnou myslí a pregnantně formulovanými postoji, které neztratily na síle a aktuálnosti ani po letech. Navíc je prezentoval nevídaně krásnou archaickou češtinou, kterou si jeho vlastenecká rodina žijící před válkou na Volyni podržela celé století: "Teď už jsem slabý, ale moje síla je v minulosti. Když se ohlédnu zpět, jsem šťasten, že jsem mohl být účasten porážce novodobé formy rasismu, který pojal ničení lidí jako druh průmyslu a přitom vzklíčil uprostřed kulturního a vyspělého národa. Jeho vítězství by znamenalo nejen konec češství, ale i humanity vůbec." Přítomným zástupcům armády  vzkázal: "Jsem potěšen, že mohu opět zaznamenat hrdost na příslušnost k armádě, neboť armáda je hmatatelným důkazem a nezbytným atributem suverenity naší vlasti." Pan generál obdržel  od velitele posádky dar v podobě knižní publikace o Armádě České republiky, sám na oplátku předal knihu Bez nároku na slávu , jejímž je spoluautorem.
Generálporučík v. v. Mikuláš Končický je jedním z posledních žijících účastníků dukelské, jaselské a ostravské operace, kde působil jako jeden z velitelů 1. čs. tankové brigády. Po válce působil v tankovém vojsku a také jako významný vojenskotechnický pedagog. Za své zásadové postoje byl po roce 1968 propuštěn z armády. Je mj. nositelem nejvyššího českého státního vyznamenání - Řádu Bílého lva, je trojnásobným nositelem Československého válečného kříže, československé medaile Za chrabrost, československé medaile Za zahraniční odboj, sovětského Řádu slávy, sovětské medaile Za Prahu, sovětské medaile Za vítězství nad Německem, polského Válečného kříže a mnoha dalších československých, sovětských a polských vyznamenání.