z faldyna d novotny
Primář oddělení :
MUDr. Zdeněk Faldyna
tel.: 973 407 325
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vrchní SZP :
Dalibor Novotný
tel. 973 407 096
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vedoucí lékař oddělení: MUDr. Dana Fidlerová, tel.: 973407032

Středisko sekundární prevence a léčby závislostí je ústředním specializovaným pracovištěm v rámci AČR. Středisko poskytuje vysoce odbornou péči pro vojáky a pro nemocné jak z regionu Olomouce, tak mimorajónní. Poskytovaná léčba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. 

Oddělení funguje jako součást komplexní léčby závislostí a v návaznosti na ambulantní formy léčby je na něm prováděna detoxifikace a iniciální léčba závislostí na alkoholu, nealkoholových drogách, návykových léčivech a hráčství. 

Terapeutický proces probíhá strukturovaně s velkým důrazem na psychoterapii. Závislosti nejsou vnímány izolovaně, nýbrž jako součást komplexu psychického stavu, sociálních podmínek a vztahového zázemí pacienta. 

Léčebný proces se pak zaměřuje na všechny tyto oblasti, snahou terapeutického týmu je, aby následná léčba - ať už dlouhodobá ústavní, komunitní nebo ambulantní - přinesla pacientovi maximální profit. 

Oddělení úzce spolupracuje s nízkoprahovými centry, charitou, adiktologickými a poradenskými službami. Pod záštitou oddělení pracují také svépomocné pacientské aktivity. 

Středisko sekundární prevence a závislostí si vypracovalo vlastní terapeutický způsob a klima, které za dobu jeho fungování osvědčilo dobrou efektivitu. Standardní terapeutický program je rozvržen do 4 týdnů pobytu, podle okolností je však možné jeho prodloužení nebo naopak zkrácení. 

Oddělení je koncipováno jako uzavřené koedukované /ženy, muži/. 

Poskytuje svým pacientům detoxifikaci, iniciální a motivační léčbu. Za výsledek terapie závislostí považuje nejen dodržování abstinence, ale změny v pojetí života pacienta.

Detoxifikace bývá prováděna u pacientů, kteří mají sjednaný termín nástupu k dlouhodobé léčbě v psychiatrické nemocnici nebo terapeutické komunitě. 

Pacienti jsou přijímáni převážně na základě telefonického objednání k léčbě, důležitá je jejich motivace. Podmínkou pro přijetí je dobrovolný nástup. K pobytu nejsou přijímáni pacienti s nařízením ochranné ústavní léčby. 

K hospitalizaci přicházejí pacienti dobrovolně, neovlivnění návykovou látkou (alkohol, drogy).

V dohodnutý den příjmu se dostaví na oddělení do 9. hod. Mají povinnost dodržovat domácí řád oddělení a dovoluje-li to jejich zdravotní stav také dodržovat denní režim oddělení a účastnit se na terapeutických aktivitách. 

S sebou si vezměte:

hygienické potřeby, přezůvky, volno-časové oblečení, sportovní obuv, mobilní telefon, notebook (na oddělení je možnost wi-fi), káva, čaj. Možnost využití pračky. 

Možnost kouření na oddělení je omezena. Je možné užívat na oddělení vlastní léky. Pokud je vystavena pracovní neschopnost, doklad s sebou.

Telefonní seznam:

Primář oddělení:

MUDr. Zdeněk Faldyna

973407325

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vedoucí lékař oddělení:

MUDr. Dana Fidlerová

973407037

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Staniční sestra:

Kateřina Havránková

973407319

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sociální pracovnice:

Mgr. Ivana Odložilíková

973407321

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oddělení

lůžka

973407320

pracovna sester

Záchytná stanice:

Inspekční pokoj

973407318

Fax: 973407317

Ambulance pro léčbu závislostí pondělí+středa:

9:00 -12:00 a 13:00 -15:00

MUDr. Jaroslav Konečný

973407136

ambulance se nachází v budově psychiatriie-3.poschodí

Hospitalizaci lze objednat telefonicky ve vyhrazené době:

Po, út, čt : 9:30 – 12:00 hod na tel. : 792246060

Středisko zajišťuje provoz protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice zřizované Olomouckým krajem.

Lékařské úkony hrazené samoplátci zde.

detox 11

detox 22

detox 33