z faldyna d novotny
Primář oddělení :
MUDr. Zdeněk Faldyna
tel.: 973 407 325
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vrchní SZP :
Dalibor Novotný
tel. 973 407 096
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vedoucí lékař oddělení: MUDr. Dana Fidlerová, tel.: 973407032
Staniční sestra: Kateřina Havránková tel.: 973 407 319

Středisko sekundární prevence a léčby závislostí je ústředním specializovaným pracovištěm v rámci AČR. Středisko poskytuje vysoce odbornou péči pro vojáky a pro nemocné jak z regionu Olomouce, tak mimorajónní. Poskytovaná léčba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

Oddělení funguje jako součást komplexní léčby závislosti a v návaznosti na ambulantní formy léčby je na něm prováděna detoxifikace a iniciální léčba závislostí na alkoholu, nealkoholových drogách, návykových léčivech a hráčství. Terapeutický proces probíhá strukturovaně s velkým důrazem na psychoterapii. Závislosti nejsou vnímány izolovaně, nýbrž jako součást komplexu psychického stavu, sociálních podmínek a vztahového zázemí pacienta. Léčebný proces se pak zaměřuje na všechny tyto oblasti, snahou terapeutického teamu  je, aby následná léčba – ať už dlouhodobá ústavní, komunitní, nebo ambulantní – přinesla pacientovi maximální profit. Oddělení úzce spolupracuje s nízkoprahovými centry, charitou, adiktologickými a poradenskými službami. Pod záštitou oddělení pracují také svépomocné pacientské aktivity.

Středisko sekundární prevence a léčby závislostí si vypracovalo vlastní terapeutický způsob a klima, které za dobu jeho fungování osvědčilo dobrou efektivitu. Standardní terapeutický program je rozvržen do 4 týdnů pobytu, podle okolností je však možné jeho prodloužení nebo naopak zkrácení.

Vzhledem k omezené kapacitě lůžek (13 míst) je potřeba přijetí pacienta objednávat telefonicky. K léčbě jsou přijímáni motivovaní pacienti, u pacientů s drogovou závislostí vyžadujeme při objednání i termín nástupu následné léčby.

Při oddělení pracuje dva dny v týdnu také ambulance pro léčbu návykových nemocí, která se nachází v budově psychiatrie (3. poschodí) v prostoru barokní zahrady Klášterního Hradiska – vchod z ulice Na Vlčnici.

Ordinační hodiny ambulance:

pondělí a středa 9:00 – 12:30; 13:00 – 15:00

ordinuje MUDr. Jaroslav Konečný, tel.: 973407136

Hospitalizaci lze objednat telefonicky ve vyhrazené době:

Po, út, čt.: 9:30 – 12:00 hod na tel.: 792 246 060

K hospitalizaci přicházejí pacienti dobrovolně, neovlivněni návykovou látkou. V dohodnutý den příjmu se dostaví na oddělení do 9:00 hod.

Středisko zajišťuje provoz protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice zřizované Olomouckým krajem.

Lékařské úkony hrazené samoplátci zde.