z faldyna d novotny
Primář oddělení :
MUDr. Zdeněk Faldyna
tel.: 973 407 325
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vrchní SZP :
Dalibor Novotný
tel. 973 407 096
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vedoucí lékař oddělení: MUDr. Dana Fidlerová, tel.: 973407032
Staniční sestra: Kateřina Havránková tel.: 973 407 319

Od středy 18.11.obnovena léčba za hospitalizace!
 

Středisko sekundární prevence a léčby závislostí je ústředním specializovaným pracovištěm v rámci AČR. Středisko poskytuje vysoce odbornou péči pro vojáky a pro nemocné jak z regionu Olomouce, tak mimorajónní. Poskytovaná léčba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. 

Oddělení funguje jako součást komplexní léčby závislostí a v návaznosti na ambulantní formy léčby je na něm prováděna detoxifikace a iniciální léčba závislostí na alkoholu, nealkoholových drogách, návykových léčivech a hráčství. 

Terapeutický proces probíhá strukturovaně s velkým důrazem na psychoterapii. Závislosti nejsou vnímány izolovaně, nýbrž jako součást komplexu psychického stavu, sociálních podmínek a vztahového zázemí pacienta. 

Léčebný proces se pak zaměřuje na všechny tyto oblasti, snahou terapeutického týmu je, aby následná léčba - ať už dlouhodobá ústavní, komunitní nebo ambulantní - přinesla pacientovi maximální profit. 

Oddělení úzce spolupracuje s nízkoprahovými centry, charitou, adiktologickými a poradenskými službami. Pod záštitou oddělení pracují také svépomocné pacientské aktivity. 

Středisko sekundární prevence a závislostí si vypracovalo vlastní terapeutický způsob a klima, které za dobu jeho fungování osvědčilo dobrou efektivitu. Standardní terapeutický program je rozvržen do 4 týdnů pobytu, podle okolností je však možné jeho prodloužení nebo naopak zkrácení. 

Oddělení je koncipováno jako uzavřené koedukované /ženy, muži/. 

Poskytuje svým pacientům detoxifikaci, iniciální a motivační léčbu. Za výsledek terapie závislostí považuje nejen dodržování abstinence, ale změny v pojetí života pacienta.

Detoxifikace bývá prováděna u pacientů, kteří mají sjednaný termín nástupu k dlouhodobé léčbě v psychiatrické nemocnici nebo terapeutické komunitě. 

Pacienti jsou přijímáni převážně na základě telefonického objednání k léčbě, důležitá je jejich motivace. Podmínkou pro přijetí je dobrovolný nástup. K pobytu nejsou přijímáni pacienti s nařízením ochranné ústavní léčby. 

K hospitalizaci přicházejí pacienti dobrovolně,neovlivnění návykovou látkou (alkohol, drogy). V dohodnutý den příjmu se dostaví na oddělení do 9. hod. Mají povinnost dodržovat domácí řád oddělení a dovoluje-li to jejich zdravotní stav také dodržovat denní režim oddělení a účastnit se na terapeutických aktivitách. 

S sebou si vezměte: 

hygienické potřeby, přezůvky, volno-časové oblečení, sportovní obuv, mobilní telefon, notebook (na oddělení je možnost wi-fi), káva, čaj. Možnost využití pračky. 

Možnost kouření na oddělení je omezena. Je možné užívat na oddělení vlastní léky. Pokud je vystavena pracovní neschopnost, doklad s sebou.

Ordinační hodiny ambulance:

pondělí a středa 9.00 - 12.30   13.00 - 15.00

 ordinuje  MUDr. Jaroslav Konečný , tel : 973407136

Hospitalizaci lzeobjednat telefonicky ve vyhrazené době:

Po, út, čt : 9.30 - 12.00 hod na tel. : 792246060

Středisko zajišťuje provoz protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice zřizované Olomouckým krajem.

Lékařské úkony hrazené samoplátci zde.