č.úkonu

placený úkon

cena vč. DPH (Kč)

1

Administrativní úkon (jednání, vyhledávání informací, zpracování) za ½ hod.

200

2

Výpis (opis) ze zdravotnické dokumentace dle rozsahu a časové náročnosti

-jednoduchý administrativní výkon (do 10 min.)

 

 

90

 

3

Kopie dokumentace

-první strana

-další strana

-oboustranná kopie

 

60

4

5

4

Poštovné, doporučené s dodáním do vlastních rukou výhradně jen adresáta

35

5

Vyhledávání dokumentace v archivu

300