j harvan  m lerchova
primář oddělení :
MUDr. Jaroslav Harvan
tel.: 973 407 140
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
vedoucí fyzioterapeutka :
Mgr. Markéta Lerchová
tel. 973 407 079
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

První objednání na rehabilitaci proveďte vždy osobně nebo telefonicky cestou rehabilitačního lékaře (viz. níže) a to i v případě vystaveného FT poukazu na rehabilitaci od praktického či odborného lékaře.

Lékaři, pracoviště, kontakty, ordinační hodiny

Lékaři

 

prim. MUDr. J. Harvan

973 407 140

 
po - čt  7:30 – 11:30  12:00 – 15:00 
7:30 – 11:30 12:00 – 14:00
 

MUDr. Jíří Kubiš

973 407 033

  
po - čt  7:30 – 12:00

12:30 – 15:00

konzilia na oddělení

út  vizita na rehabilitaci na chirurgii  12:30 – 15:00
7:30 – 12:00 12:30 – 14:00
 

MUDr. Bohdana Kaniová

973 407 154

 
po - čt 7:30 – 11:30 12:00 – 15:00
7:30 – 11:30  12:00 – 14:00


Rehabilitační oddělení - fyzioterapeuti

VN – Klášterní Hradisko

973 407 079

po - čt 7:30 – 12:30 13:00 – 15:00
7:30 – 12:30 13:00 – 14:00

VN – Hospodářský dvůr

973 407 332

po - čt 7:30 – 12:30 13:00 – 15:00
pá  7:30 – 12:30 13:00 – 14:00

VN – chirurgie

973 407 156

po - čt 7:30 – 12:30 13:00 – 15:00
7:30 – 12:30 13:00 – 14:00
 

VN – Klášterní Hradisko

dětská ambulance

973 407 174

po - čt 7:30 – 12:30 13:00 – 15:00
pá  7:30 – 12:30 13:00 – 14:00

 

VN – Klášterní Hradisko
Lůžková část
973 407 104
po - čt 7:30 – 12:30 13:00 – 15:00
7:30 – 12:30 13:00 – 14:00
 
VN – Klášterní Hradisko
Ergoterapie
973 407105 
po - čt 7:30 – 12:30 13:00 – 15:00
7:30 – 12:30 13:00 – 14:00
 
Personální zastoupení
 • 1 primář
 • 2 lékaři
 • vedoucí fyzioterapeut
 • 17 fyzioterapeutů
 • 1 ergoterapeut

Struktura

Naše oddělení je rozděleno na 3 pracoviště. Hlavní se nachází na Klášterním Hradisku, další 2 detašovaná pracoviště na Hospodářském dvoře a na chirurgii na Pasteurově ulici.

Klášterní Hradisko

 • ordinace lékařů
 • dětská ambulance
 • ambulance
 • lůžková akutní rehabilitační péče

Hospodářský dvůr

 • ambulance

Chirurgie

 • ambulance

Jakou péči poskytujeme:

Ambulantní zařízení poskytuje komplexní rehabilitaci dospělých a dětí v nadregionálním rozsahu. Naším cílem je týmová spolupráce fyzioterapeutů s ostatními  medicínskými obory vedoucí k maximální funkční obnově, její udržitelnosti nebo její případné kompenzaci.

Lůžková akutní rehabilitační péče je určena pro pacienty po ortopedických či traumatologických zákrocích, eventuálně s akutními formami neuropatií či muskulopatií, kdy ze stavu celkové zdravotní kondice pacienta lze očekávat po 14 denní hospitalizaci přechod na řízenou rehabilitaci formou ambulantní péče. Pro konzultaci ohledně příjmu kontaktujte pplk. MUDr. Bohdanu Kaniovou, tel. 973 407 154.

Informace k hospitalizaci ke stažení na konci stránky v sekci přílohy.
Kritéria pro přijetí klienta na lůžkovou rehabilitaci ke stažení na konci stránky v sekci přílohy.

Zaměřujeme se na ucelenou rehabilitační léčbu především v akutním a subakutním stádiu onemocnění. Využíváme individuální přístup k pacientovi s použitím moderních a specifických metod rehabilitace. Mezi nejčastější diagnózy patří stavy po aloplastikách nosných kloubů, ortopedických a chirurgických operacích, po úrazech a onemocněních centrálního a periferního nervového systému, vertebrogenní algické syndromy, funkční poruchy pohybové soustavy, komplikace metabolických poruch, vývojové vady atd.

Fyzioterapeuti zajišťují rehabilitaci pacientů hospitalizovaných na lůžkách ostatních klinických oborů nemocnice (ARO, JIP, NIPA, NIPB, NIPC, chirurgie, neurologie, interna, kožní, ORL).

Podílíme se na klinické praxi studentů bakalářského programu z FTK UP v Olomouci.

Druhy poskytované péče:

 • Ambulance – ordinace lékaře

Na první návštěvu u našeho lékaře se objednáte telefonicky a to na čísle 973 407 140 - prim. MUDr. Jaroslav Harvan, 973 407 033 -  MUDr. Jiří Kubiš.  Lékař si Vás v daný termínu vyšetří, v případě potřeby objedná doplňující a upřesňující vyšetření a rozepíše rehabilitační plán. Podle rehabilitačního plánu fyzioterapeutky rozepíší termíny procedur tak, aby na sebe navazovaly.

Na kontrolu se k prim. MUDr. J. Harvanovi objednáváte před poslední požadovanou procedurou, k MUDr. J. Kubišovi můžete na kontrolu bez objednání. Přednost u obou lékařů mají objednaní pacienti a děti.

 • Individuální fyzioterapie

Fyzioterapeuti jsou vzdělaní v široké škále technik jako je Vojtova reflexní lokomoce pro děti a dospělé, Bobath, Brunkow, bazální posturální programy dle Čápové, senzomotorická stimulace, Brügger koncept, SM systém, lymfodrenáž, míčková facilitace, respirační fyzioterapie, taping a kineziotaping, škola zad, léčba funkční sterility podle Mojžíšové, měkké a mobilizační techniky, mobilizace žeber dle Mojžíšové, akrální koativační terapie, fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence.

 • Skupinová fyzioterapie

Pro skupinovou pohybovou terapii slouží větší místnost na Hradisku, která je vybavena karimatkami, velkými míči, overbally, pružnými tahy, SM systémem a velkým zrcadlem pro zpětnou kontrolu.

Do terapie jsou zařazováni pacienti po zvládnutí individuálního cvičení nebo pacienti, kteří potřebují pouze zopakovat naučené cvičení.

 • Dětská fyzioterapie

973 407 174

Ordinační hodiny, provozní doba dle telefonického objednání.

Pohybová terapie dětí všech věkových kategorií je u nás v kompetenci fyzioterapeutů specializovaných na Vojtovu metodu a Bobath koncept pro děti. Pracovna je vybavena množstvím hraček a pomůcek pro terapii, balony, zrcadlem apod. Před vstupem mají rodiče k dispozici přebalovací pult pro nejmenší.

Vojtova metoda je technika založená na principu reflexní lokomoce pomocí stimulace přesně definovaných spoušťových bodů na těle pacienta. Je vhodná především pro kojence a děti při jejich neideálním vývoji (centrální koordinační porucha), asymetrickém vývoji, neurologických onemocněních, ortopedických vadách. Využívá se i u dospělých a je účinnou léčbou i prevencí pohybových vad.

Nedílnou součástí je přesné vyškolení jednoho z rodičů, který bude v domácím prostředí terapii pravidelně provádět a to zpravidla 4x denně. Rodič dochází za fyzioterapeutem na kontrolu provádění techniky, zhodnocení výsledků léčby a stanovení dalšího postupu.

Jde o dlouhodobou terapii, kdy efekt je závislý na včasnosti jejího zahájení, stupni postižení, přesnosti, intenzitě a účinnosti cvičení.

Svoje dítě můžete s žádankou od dětského neurologa do ambulance na terapii objednat přes prim. MUDr. J. Harvana, který má certifikát na Reflexní vývojovou terapii dle Vojty. Vaše dítě vyšetří a předá do péče vyškolených fyzioterapeutů.

 • Fyzikální terapie

Poskytujeme široké spektrum elektroléčby za použití nejmodernějších přístrojů k požadovanému účinku – analgetický, myorelaxančí, myostimulační, antiedematózní, trofický.

Elektromagnetická terapie:
Využívá elektrických proudů a magnetického pole k ovlivnění nervů a svalů. Rozděluje se dle frekvence a dle kontaktu s kůží.

Kontaktní elektroterapie – pod kontaktní terapii spadají nízkofrekvenční proudy (do 1000 Hz) a středofrekvenční proudy (1-100 kHz).

Bezkontaktní terapie - aplikace vysokofrekvenčních proudů (nad 100 kHz), distanční elektroterapie (VAS) a magnetoterapie (magnetické pole indukuje elektrický proud ve tkáních lidského těla). Mikrovlnná diatermie (kmitočty 2,45 GHz a vlnová délka 12,5 cm)

Mechanoterapie: využívá mechanické energie při frekvenci větší než 20 000Hz (svaly, lymfa, krev) U nás poskytujeme ultrazvukovou terapii a terapie rázovou vlnou. Do této kategorie patří i terapie přístroji (trakce, pasivní pohyby), vakuum-komprevní terapie (vystavení končetin střídavě přetlaku a podtlaku) – ta se na našem pracovišti nevyužívá.

Termoterapie:
Cryoflow – terapaie stlačeným schlazeným vzduchem, která je schopná vygenerovat studený vzduch do -32 °C.

Fototerapie:
Připadá v úvahu aplikace laseru a biolampy.

Kombinovaná terapie:
Nejčastěji jde o kombinaci ultrazvukové terapie a elektroterapie, která se využívá pro své skvělé triggerlytické účinky

 • Vodoléčba, mechanoterapie

V prostorách hospodářského dvora je k dispozici ruční a nožní vířivka. Rehabilitační ambulance na chirurgii nabízí nožní vířivku. Z mechanoterapie pacienti využívají elektrické chodníky, rotopedy, motomedy a manumedy.

 • Hrazené procedury pacientem

Pacientům nabízíme aplikaci kineziotapu a tapu (pružné a pevné lepicí pásky) ke zmírnění bolesti, korekci postavení kloubů, ovlivnění lymfedému, urychlení vstřebávání hematomu. Mezi další nadstandardní procedury patří masáže a to klasické, lymfatické, reflexní masáž chodidel, dále Lékaři poskytují akupunkturu a terapie rázovou vlnou, která je využívaná především u entezopatií. Všechny ceny naleznete v sazebníku.

rehabilitace1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rehabilitace2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Více foto naleznete ve fotogalerii zde.
Lékařské úkony hrazené samoplátci zde.