č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1

 

Speciální vyšetřovací metody:

  CT DENTA – vyšetření čelisti před zavedením implantátů

 - 1 čelist                                                          

 - obě čelisti

1 600

3 000

2 Speciální vyšetřovací metody na základě žádosti pacienta bez lékařské indikace: 
CT kolonografie – vyšetření tlustého střeva 9 500
CT koronarografie – neinvazivní, šetrné vyšetření věnčitých tepen (stav cév zásobující srdce 9 500
CT DKK – CT angiografie dolních končetin - neinvazivní vyšetření k zjištění stavu tepen dolních končetin  (stav tepen) 9 500
3 PRT - ozonoterapie - série 3 aplikací pod CT v průběhu 1 - 2 měsíců 1 500
4 MR mozku nativ včetně nekontrastní MRAG dle číselníku VZP 10 788 bodů 13 161
5 MR LS páteře dle číselníku VZP 10 322 bodů 12 592


Kopie obrazové dokumentace na základě žádosti pacienta v elektronické podobě

č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1 CD 80
DVD 100
CD  vč. prohlížeče DICOM 100
DVD vč. prohlížeče DICOM 120


Práce nezdravotnického charakteru – cena za využití techniky

č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)

 


2

 

 

Digitální skiagrafie - za každých 30 min         

(1 předmět - např. plastika, archeol. nález, výřezy obrazů apod.)


1 200

Digitální skiagrafie – za každých 30 min           

(skládání velkých objektů – velká plátna, plastiky apod.)

2 000

CT průzkum – za akci                                      

(plastiky, archeol. nálezy apod.)

6 000
CT průzkum - scanování na CT za každou hodinu (monitoring dřeva apod.) 2 400

 

č.úkonu placený úkon  cena bez DPH (Kč) 
3 Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR  1 bod á 1,58


Ceník platný od 1. 2. 2023