Lékařsko psychologické oddělení Vojenské nemocnice Olomouc je držitelem Akreditace k provádění dopravně-psychologického vyšetření podle § 87a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Dopravně psychologické vyšetření našeho pracoviště se uskutečňuje:

1) pro účely výkonu povolání a získání kvalifikace (tzv. profesní způsobilost řidičů) - nákladní doprava (skupiny C1+E, C nebo C+E), včetně přepravy nebezpečného nákladu (ADR); autobusová doprava (skupiny D1+E, D nebo D+E); učitelé autoškol.

2) řidičů vozidel s právem přednosti v jízdě, tzv. majáky.

3) pro účely vrácení řidičského oprávnění: 
• vybodovaní řidiči 
• řidiči se zákazem řízení (ZŘMV) 

4) na žádost praktického lékaře (senioři, po úrazech, nemocech, apod.)

Profesionální přístup, založený na dlouholeté praxi je samozřejmostí.

Vyhotovení zprávy ihned po vyšetření.


Dne 20.2.2016 nabyl účinnosti zákon č. 48/2016 Sb., který zásadním způsobem mění prokázání zdravotní a psychické způsobilosti žadatelů o vrácení řidičského oprávnění (§ 87b). Změna spočívá v tom, že před provedením dopravně-psychologického vyšetření je nejprve nutná návštěva obvodního lékaře, který posoudí schopnost řidiče k řízení vozidla. Další změnou je obstarání Výpisu z evidenční karty řidiče na příslušném dopravním oddělení MěÚ (nestačí výpis z Czech pointu).

Objednávky a bližší informace o dopravně-psychologickém vyšetření na telefonu 973 407 157 nebo na  - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Ceník psychologických vyšetření cena celkem s DPH
   
Dopravně-psychologické vyšetření řidiče pro účely výkonu povolání (profesní způsobilost) 1 700 Kč

 

Dopravně-psychologické vyšetření řidiče pro účely vrácení ŘP

 

2 200 Kč