Cena bez DPH (Kč)
1 Slavnostní sál (hod. pronájmu) 5 000*
2

Knihovna (hod. pronájmu)

- pronájem techniky knihovny (cena za akci)

2 100*
    500*
3 Audiovizuální technika (za akci) 5 000*
  Pouze audio - technika 2 500*
4 Konventní zahrady (hod. pronájmu) 1 000*


* uvedené ceny jsou pouze orientační

Ceník platný od 1.4. 2024