Cena bez DPH (Kč)
1 Slavnostní sál (hod. pronájmu) 5 000*
2 Knihovna (hod. pronájmu) 2 700*
3 Audiovizuální technika (za akci) 5 000*
  Pouze audio - technika 2 500*
4 Konventní zahrady (hod. pronájmu) 1 000*
5 Přednáškový sál (kulečníková místnost) (hod. pronájmu) 1 600*


* uvedené ceny jsou pouze orientační

Ceník platný od 1.9. 2016