Předmět akreditace

Akreditace pro obor specializačního vzdělávání Dětská sestra - Domácí péče a hospicová péče.

certifikát kvality a bezpeci smallPo třech letech, dne 11. června 2019, proběhlo ve Vojenské nemocnici Olomouc nové akreditační řízení týkající se kvality a bezpečí, ve kterém nemocnice uspěla. Díky tomu 12. června 2019 obdržela z rukou jednatelky České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o. RNDr. Renaty Podstatové Certifikát kvality a bezpečí platný do roku 2022. Akreditační řízení tak potvrdilo vysokou úroveň služeb poskytovaných nemocnicí, zvláště pak vyzdvihlo mimořádnou motivovanost a vstřícnost jejích zaměstnanců. 

Oddělení Dermatovenerologické je držitelem certifikátu garance kvality od České lymfologické společenosti ČLS JEP.

Oddělení Neurologie je držitelem Osvědčení o akreditaci.

Předmět akreditace

Oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání Neurologie.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Akreditace_neurologie.pdf)Akreditace Neurologie[ ]531 kB

Předmět akreditace

Oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu certifikované kurzu NÁVYKOVÉ NEMOCI.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Akreditace - NÁVYKOVÉ NEMOCI.pdf)Akreditace Návykové nemoci[ ]529 kB

Oddělení Chirurgie je držitelem Osvědčení o akreditaci.

Předmět akreditace

Oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání Chirurgie

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (akreditace_chirurgie.pdf)Akreditace Chirurgie[ ]642 kB
certifikat kvality a bezpeciVojenská nemocnice Olomouc úspěšně absolvovala akreditační řízení a získala dnem 29. června 2016 Certifikát kvality a bezpečí platný po dobu tří let.
Zúročily se tak roky poctivé práce personálu nemocnice ve prospěch pacientů a potvrdila se vysoká úroveň kvality péče, kterou nemocnice poskytuje. Udělený certifikát je závazkem i do dalších let, aby standard kvality zůstal zachován a mohl se dále rozvíjet. 
Vedení Vojenské nemocnice Olomouc děkuje všem svým zaměstnancům a spolupracovníkům za náročnou práci odvedenou ve prospěch úspěšné akreditace při tvorbě směrnic, a to často na úkor jejich volného času a velmi si váží odpovědného a vstřícného přístupu všech zaměstnanců při vlastním akreditačním řízení. 
 
plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda
ředitel Vojenské nemocnice Olomouc