Oddělení Psychiatrie je držitelem Osvědčení o akreditaci.

Předmět akreditace

Oprávnění k uskutečňování praktické části - OM a OM 2 vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v psychiatrii

Oddělení Dermatovenerologie je držitelem Osvědčení o akreditaci.

Předmět akreditace

Oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání DERMATOVENEROLOGIE

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Akreditace_dermatovenerologie.pdf)Akreditace Dermatovenerologie[ ]1253 kB

Oddělení klinických laboratoří je držitelem Osvědčení o akreditaci.

Předmět akreditace

Laboratorní diagnostika v oboru klinická biochemie a odběr vzorků krve v rozsahu uvedeném v příloze tohoto osvědčení.

Specializační vzdělávání - odborná praxe na akreditovaných pracovištích.

Helena Šmakalová
náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči

Specializační vzdělávání - odborná praxe na akreditovaných pracovištích.

Mgr. Hana Zrníková
náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči

Specializační vzdělávání - odborná praxe na akreditovaných pracovištích.

Mgr. Hana Zrníková
náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči

Specializační vzdělávání - odborná praxe na akreditovaných pracovištích.

Mgr. Hana Zrníková
náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči