č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1 extrakorporální terapie rázovou vlnou (15min) 500
2 akupunktura k redukci hmotnosti 300
3

běžná akupunktura při léčbě pohybových potíží

 - úvodní                                                            

 - každá další

400

200

4 reflexní terapie plosky nohy (60min) 500
5 masáž shia – tsu (90min) 800
6 lymfatická masáž manuální (60min) 600
  lymfatická masáž manuální (90min) 900
7 celková masáž s nahřátím (60min) 600
  celková masáž s nahřátím (30min) 300
8 masáž lávovými kameny (60min) 600
9 laseroterapie (5min) 50
10 taping velký 200
11 taping malý 100
12 Funkční stabilizace a mobilizace páteře dle Dr. Smíška - individuální (25 min.)  150
13 Funkční stabilizace a mobilizace páteře dle Dr. Smíška - skupinová (45 min.)  100

 

č.úkonu placený úkon  cena bez DPH (Kč) 
14 Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR  1 bod á 1,52


Ceník platný od 1. 1. 2022