č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1 extrakorporální terapie rázovou vlnou (15min) 500
2 akupunktura k redukci hmotnosti 300
3

běžná akupunktura při léčbě pohybových potíží

 - úvodní                                                            

 - každá další

400

200

4 reflexní terapie plosky nohy (45 min) 500
5 masáž shia – tsu (90 min) 800
6 lymfatická masáž manuální (60 min) 800
  lymfatická masáž manuální (90 min) 1 200
7 masáž  (30 min) 400
  masáž (60 min) 800
8 masáž lávovými kameny (60 min) 800
9 laseroterapie (5 min) 50
10 taping velký 200
11 taping malý 100
12 Funkční stabilizace a mobilizace páteře dle Dr. Smíška - individuální (25 min.)  150
13 Funkční stabilizace a mobilizace páteře dle Dr. Smíška - skupinová (45 min.)  100

 

č.úkonu placený úkon  cena bez DPH (Kč) 
14 Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR  1 bod á 1,58


Ceník platný od 1. 2. 2023