č.úkonu  placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1 Provedení oesophagogastroduodenoskopie a kolonoskopie mimo běžný objednávací termín  - do 3 dnů 1000
2 Aplikace inhalačního analgetika ENTONOX při lékařském (endoskopickém) zákroku  490

 

č.úkonu placený úkon  cena bez DPH (Kč) 
3 Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR  1 bod á 1,58


Ceník platný od 1. 2. 2023