Komunitní centrum pro válečné veterány (KCVV) Olomouc je centrem volnočasových aktivit válečných veteránů, které plní funkci vztahu k válečným veteránům, jejich rodinným příslušníkům, školní mládeži a široké veřejnosti.

Komunitní centrum působí jako místo pro setkávání, diskusi, přednášky, workshopy, projekce, výstavy, jako školící centrum pro další vzdělávání a přípravu válečných veteránů. Je místem zdroje informací, poradenství a pomoci sloužící válečným veteránům při řešení jejich pracovních, osobních i rodinných problémů.

Více informací naleznete na internetových stránkách komunitního centra – www.kcvvolomouc.cz

Podkategorie