č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1 Aplikace inhalačního analgetika ENTONOX při lékařském (chirugickém) zákroku 250
2 Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti II. třídy - B 500
3 Přítomnost doprovodu u hospitalizovaného pacienta, dítěte nad 6 let za ošetřovací den 300

 

č.úkonu placený úkon  cena bez DPH (Kč) 
4 Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR  1 bod á 1,58


Ceník platný od 1. 2. 2023