č. úkonu  placený úkon Cena bez DPH (Kč)
1 Sterilizace objednatele v sterilizátoru STERRAD 100S 900*

 

*uvedená cena je pouze orientační a je stanovena na základě objemového využití plazmového sterilizátoru

Sterilizace objednatele v parním sterilizátoru STERIVAP

 č. úkonu  placený úkon Cena bez DPH (Kč)
1 Sterilizace jednotlivých balení :
malé balení (150x350x20)*
velké balení (300x500x20)*

30
86
2 Sterilizace v kontejneru :
malý kontejner (300x300x125)*
velký kontejner (600x270x250)*

580
1160

 

* uvedené rozměry jsou orientační


Ceník platný od 1. 6. 2019