Dobrovolnictví ve VNO

v květnu 2008 byla podepsaná smlouva Vojenské nemocnice Olomouc s Olomouckým dobrovolnickým centrem (DC) JIKA. Dobrovolníci pracují pod útvarem náměstka ošetřovatelské péče Mgr. Hany Zrníkové. Koordinátorka dobrovolníků je vrchní sestra odd. LDN – střediska komplexní péče o veterány Mgr. Eva Říhovská.

Dobrovolníci dochází pravidelně nebo nárazově na jednorázové akce (vánoční a mikulášská besídka) na oddělení LDN. Dobrovolníci provádí, po proškolení, aktivizační techniky „Trénování paměti“ a činnosti podporující nácvik sebeobsluhy pacientů.

Trénování paměti:

 • společenské setkávání vrstevníků

 • návod jak si zapamatovat určité informace

 • podpora sociálních kontaktů

 • trénování rozhodování (výběr písně)

 • procvičování vyjadřování (formulování, uspořádání myšlenek, vyhledávání slov)

 • u pacientů s psychickými deficity (CMP, demence, atd.) – stabilizace a využití existující rezervy

Nácvik sebeobsluhy:

 • zlepšení mobility a kondice pacientů

 • nácvik soběstačnosti

 • sociální kontakt

Plán na rok 2009

– účast koordinátorky na vzdělávacím programu v oblasti managementu dobrovolnictví ve zdravotnictví

- rozšíření dobrovolnictví na jiná oddělení (interní, chronické resuscitační intenzivní péče, léčby návykových látek)

- navýšení počtu dobrovolníků na odd. LDN

Plán na rok 2010

- navýšení počtu dobrovolníků na odd. LDN střediska komplexní péče o veterány, doposud se nepodařilo realizovat

- supervize DC Jika a VNO 2x/rok

- na základě výsledků supervize přijmout opatření

- rozšíření dobrovolnictví na jiná oddělení zatím odložit

Plán na rok 2011

- navýšení počtu dobrovolníků na odd. LDN střediska komplexní péče o veterány, doposud se nepodařilo realizovat (nezájem o činnost dobrovolnictví v místě)

- supervize DC Jika a VNO 2x/rok

- společenské, vzdělávací a mobilizační akce

Plán na rok 2012 – 2013

- zavedení canisterapie na oddělení LDN – Střediska komplexní péče o veterány

- společenské, vzdělávací akce

- nastavení pravidel programu dobrovolnické činnosti pod samostatným vedením VNO, postupné zrušení spolupráce s neziskovou organizací DC Jika

Plán na rok 2014 – 2015

- zavedení canisterapie na oddělení LDN – Střediska komplexní péče o veterány

- společenské, vzdělávací akce

- nastavení pravidel programu dobrovolnické činnosti pod samostatným vedením VNO, postupné zrušení spolupráce s neziskovou organizací DC Jika

Plán na rok 2016 – 2017

 • 2016 zavedení canisterapie s positivním ohlasem pacientů i zaměstnanců

 • společenské a vzdělávací akce

 • aktualizace smlouvy s Olomouckým dobrovolnickým centrem (DC) – JIKA, upuštění od záměru vytvoření samostatné dobrovolnické činnosti ve VNO

Hodnocení

Na oddělení LDN dochází paní Hana Labská s fenkou Arwen od poloviny října 2015 jednou týdně. Mnozí klienti se na Arwen a paní Hanu Labskou těší již dopředu a někteří mají připravené i vlastní pamlsky. Pacienti a klienti LDN jsou po návštěvě fenky Arwen usměvavější, optimističtější a někteří se i víc rozmluví. Zvláště polohování jim velmi svědčí a napomáhá lepší psychické pohodě. Vzhledem k tomu, že se nám tato nová služba jako terapie osvědčila, chceme v ní pokračovat a poskytovat ji našim pacientům a klientům i v následujících letech.

Realizace dobročinného neziskového projektu „Vánoce pro všechny“, jehož cílem bylo vánoční obdarování pacientů a klientů LDN na základě jejich individuálních přání, prostřednictvím výzvy k veřejnosti. Akce byla velice úspěšná, klienti na sociálních lůžkách byli dojati. Pro některé, na něž rodina zapomněla, to byl jediný vánoční dárek. Budeme se snažit tento projekt v následujících letech opakovat. Poděkování studentkám/realizátorkám Univerzity Palackého v Olomouci.

Pokračování ve spolupráci s DC JIKA Olomouc.

Plán na rok 2018 – 2020

 • společenské akce (koncert s kytarou zpěváka Tomáše Kluse, Posádková hudba Olomouc,…. )

 • projekt „Vánoce pro všechny“ vánoční obdarovávání pacientů na LDN a sociálních lůžkách studenty Univerzity Palackého v Olomouci

 • dobrovolnická činnost s DC JIKA

 • mikulášská nadílka, vánoční posezení s besídkou

 • canisterapie

 • pravidelné návštěvy kaplanky sestry Anežky u pacientů a klientů na sociálních lůžkách


Březen 2020 – Prosinec 2021

Z důvodu pandemie zajištění dobrovolníků na výpomoc z řad studentů zdravotnických škol.

Ukončení canisterapie.


2022

Zahájena dobrovolnická činnost na psychiatrickém oddělení.


Plán na rok 2023 - 2024

Obnova canisterapie na oddělení LDN – Střediska komplexní péče o veterány.

Mikulášská nadílka.

Pravidelné návštěvy kaplanky sestry Anežky u pacientů nemocnice a klientů sociálních lůžek.

Pokračování ve spolupráci s DC JIKA Olomouc.

Dobrovolnická činnost na LDN, sociálních lůžkách a psychiatrickém oddělení včetně Detoxu.

 

Zájemci o dobrovolnictví ve Vojenské nemocnici Olomouc se mohou hlásit v Olomouckém dobrovolnickém centru JIKA, z. s., Dolní náměstí 38, Olomouc 779 00. Adresa pro písemnou korespondenci: Rooseveltova 84, Olomouc 779 00.
Tel. 773 998 585, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakt na koordinátoru dobrovolníků VNO: 
Mgr. Eva Říhovská, vrchní sestra LDN, tel. 973 407 331, 973 407 327, 606 038 726, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.