Základní informace Vojenská nemocnice Olomouc
Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc

IČO:  60800691
DIČ: CZ 60800691

Zřizovatel: Ministerstvo obrany ČR
Bankovní spojení: ČNB 159837881/0710


Vojenská nemocnice Olomouc je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo obrany   
Organizační struktura Organizační struktura VN
Kontaktní spojení 973 407 150
Kontaktní poštovní adresa  Vojenská nemocnice Olomouc
Sušilovo nám. 5
779 00 Olomouc
Čeká republika 
Adresa pro osobní návštěvu Vojenská nemocnice Olomouc
Sušilovo nám. 5
779 00 Olomouc
Úřední hodiny dle ordinačních hodin jednotlivých pracovišť
Telefonní čísla  420 973 407 150 (vrátnice) 420 585 222 486 (fax)
kontakty 
Adresa internetové stránky  www.vnol.cz
Adresa ID datové schránky  mdasj3u
Adresa elektronické podatelny  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Další elektronické adresy  kontakty 
Bankovní spojení  ČNB 159837881/0710
IBAN: CZ25 0710 0000 0001 5983 7881
SWIFT: CNBACZPP
IČO: 60800691
DIČ: CZ 60800691
Seznamy hlavních dokumentů Zřizovací listina 
Rozpočet  Výroční zprávy 
Žádost o informace  Pravidla podání žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb.
Źádosti  Pravidla podání žádosti o informace dle zák.106/1999 Sb.
Źádost o poskytnutí dle zákona 106/1999 Sb.
Žádosti o zdravotnickou dokumentaci
Nejdůležitější používané předpisy Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
Zákon č. 258/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon)
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Vyhláška č. 416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole
Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu
Úmluva o ochraně lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Sdělení č. 96/2001 Sb. m. s.)

Všechny uvedené právní předpisy jsou používány ve znění pozdějších předpisů a jsou k dispozici ve Sbírce zákonů České republiky nebo ve Sbírce mezinárodních smluv České republiky (http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx)
Sazebník úhrad  Ceník v souvislosti s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999Sb. O svobodném přístupu k informacím 
  Ceník výpisu ze zdravotnické dokumentace 
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy o poskytování informací v přílohách