č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1 Dopravně – psychologické vyšetření – řidič osobního automobilu 1 500
2 Dopravně-psychologické vyšetření řidiče pro účely výkonu povolání (profesní způsobilost) 1 700
3 Dopravně-psychologické vyšetření řidiče pro účely
vrácení ŘP
2 200
4 Psychoterapie na vlastní žádost (bez dop. lékaře) 800

 

č.úkonu placený úkon  cena bez DPH (Kč) 
5 Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR  1 bod á 1,58


Ceník platný od 1. 2. 2023