pokorny josef ORL  n ulrichova
Primář oddělení :
MUDr. Josef Pokorný
tel.: 973 407 290
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vrchní sestra :
Naděžda Ulrichová
tel. 973 407 055
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

primář: MUDr. Josef Pokorný  
zástupce primáře: pplk. MUDr. Martin Pastorek telefon: 973 407 035
     
lékařka: MUDr. Mária Rejdová  
lékařka: pplk. MUDr. Michaela Uhrová  
lékař: MUDr. Jiří Váňa  
     
ORL ambulance:   telefon: 973 407 035
ORL lůžková část:   telefon: 973 407 042

 

ORDINAČNÍ HODINY:

VŠEOBECNÁ ORL AMBULANCE: 

(pplk. MUDr. Martin Pastorek, MUDr. Mária Rejdová, MUDr. Jiří Váňa):

pondělí - čtvrtek 7.00 -15.00
pátek 7.00 -14.00

 

ODBORNÉ PORADNY: (pouze pro předem objednané klienty, tel. 973 407 035)

Poradna pro nemoci nosu a vedlejších nosních dutin

Pondělí 13:15 – 14:30 hod.    prim. MUDr. JOSEF POKORNÝ

Poradna pro chirurgickou léčbu štítné žlázy, slinných žláz a nádorů hlavy a krku

Pátek 8:30 – 11:45 hod.     prim. MUDr. JOSEF POKORNÝ

Poradna pro poruchy spánku a chrápání

Pátek 12:30 – 14:00 hod.   pplk. MUDr. MARTIN PASTOREK

Poradna dětské otorinolaryngologie

Úterý 13:15 – 14:30 hod.   pplk. MUDr. MICHAELA UHROVÁ

 

Charakteristika oddělení

Zajišťujeme širokou diagnostiku a léčbu chorob hlavy a krku - nemocí ušních, nosních a krčních. 
Historicky je pracoviště profilováno na endonazální endoskopickou chirurgii nosu a vedlejších nosních dutin, ale provádíme konzervativní i chirurgickou léčbu napříč celým spektrem chorob hlavy a krku. Provozujeme specializovanou rinologickou poradnu pro léčbu rýmy, nemocí nosu i vedlejších nosních dutin. Zabýváme se problematikou operační estetické korekce zevního nosu a nosní přepážky (rinoplastiky, resp. septorinoplastiky). S endokrinology a radiology spolupracujeme na léčbě onemocnění štítné žlázy (tyreopatie). Na našem oddělení dlouhodobě provádíme operace štítné žlázy, slinných žláz a některých nádorů hlavy a krku. Nově jsme pro dětské pacienty otevřeli poradnu dětské otorinolaryngologie.

Ambulantní část
Ambulantní část je vybavena vyšetřovacími boxy s možností (mimo jiné) mikroskopického a endoskopického vyšetření úhlovými rigidními optikami i flexibilními endoskopy, které velmi dobře tolerují i malé děti. Součástí ambulance je standardizovaná tichá komora pro audiometrické a tympanometrické vyšetření sluchu, která jsou nezbytnou součástí diagnostiky sluchových poruch u dětí i dospělých.

Lůžková část
ORL oddělení je umístěno v prostorách národní kulturní památky Klášterní Hradisko.
Kapacita ORL oddělení je 19 lůžek. Pokoje jsou dvou až třílůžkové, jeden pokoj je čtyřlůžkový. Tento je využíván převážně pro hospitalizaci dětských pacientů s rodiči. Většina pokojů má sociální zařízení společné pro dva sousední pokoje. Na oddělení je k dispozici ještě další, společné sociální zařízení. Všechny pokoje jsou vybaveny televizí. 
Součástí oddělení jsou 3 plně monitorovaná lůžka, která slouží k monitoraci pacientů v pooperačním období, případně pro stavy vyžadující zvýšenou péči. V roce 2020 bude probíhat výstavba nového ORL oddělení s vlastním operačním sálem v chirurgickém areálu VN Olomouc na Pasteurově ulici. Provoz ORL pracoviště v nových prostorách by měl být zahájen v průběhu roku 2021. Do té doby bude stávající ORL oddělení v prostorách Klášterního Hradiska fungovat bez omezení.


Operační sál
ORL oddělení disponuje vlastním operačním sálem s kompletním přístrojovým vybavením pro endonazální endoskopickou chirurgii včetně shaveru, endokamery, zobrazovacího a záznamového zařízení, dále mikroskopem a moderním instrumentáriem včetně bipolární a radiofrekvenční koagulace. Převážná většina výkonů se provádí v celkové anestezii, menší zákroky v místním znecitlivění. Po operacích v celkové anestezii zůstává pacient na požadovanou dobu v prostorách operačního traktu a je pod stálým dohledem anesteziologické sestry a lékaře. 

Převážnou většinu pacientů tvoří dospělí pacienti. 
U dětských pacientů provádíme především endoskopicky asistované adenotomie, v indikovaných případech paracentézy s inzercí drenážních trubiček do blanky bubínku. 
Vzhledem k tomu, že Vojenská nemocnice Olomouc nemá dětské oddělení s možností využití jednotky intenzivní péče pro dětské pacienty v případě operačních nebo pooperačních komplikací, musí děti přijaté k plánovaným operačním výkonům splňovat následující podmínky: 
-    hmotnost nad 18 kg
-    v anamnéze dítěte nesmí být astma, opakované akutní laryngitidy a prokázané alergie

Spektrum chirurgických výkonů prováděných na ORL oddělení VN Olomouc:

-    adenotomie (odstranění nosohltanové mandle)
-    tonzilektomie (odstranění krčních mandlí), tonzilotomie (zmenšení krčních mandlí)
-    paracentézy blanky bubínku s inzercí drenážních trubiček
-    excize kožních a slizničních lézí v oblasti hlavy a krku
-    endonazální endoskopické operace vedlejších nosních dutin pro akutní i chronická onemocnění
-    plastiky přepážky nosní a zákroky na nosních lasturách (turbinoplastiky) u pacientů s chronickou rýmou a nosní obstrukcí
-    dakryocystorinostomie u pacientů s neprůchodností slzných cest (po indikaci očním lékařem)
-    dekomprese očnice u pacientů s endokrinní orbitopatií (po indikaci očním lékařem)
-    operace slinných žláz - příušních, podčelistních, podjazykových
-    operace krčních cyst a píštělí
-    operace štítných žláz a příštítných tělísek (po indikaci endokrinologem)
-    operace krčních uzlin
-    operace hlasivek 
-    plastiky zevního nosu
-    plastiky ušních boltců
-    operace nádorů v oblasti hlavy a krku

orl1orl2orl3

Našim cílem je poskytovat pacientům vysoce kvalitní odbornou péči. K tomu mimo jiné vede i trvalé prohlubování odborných znalostí lékařů i sester a modernizace přístrojového a nástrojového vybavení oddělení.
Věříme, že ke spokojenosti pacientů přispívá i výjimečné a příjemné prostředí Klášterního Hradiska a profesionální přístup celého personálu.

Více foto naleznete ve fotogalerii zde.
Lékařské úkony hrazené samoplátci zde.