pokorny josef small dohnalova
Primář oddělení :
MUDr. Josef Pokorný
tel.: 973 407 290
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vrchní sestra :
Jana Dohnalová
tel. 973 407 055
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

kontaktní telefon pro objednávání  973 407 035

primář: MUDr. Josef Pokorný telefon: 973 407 290
zástupce primáře: pplk. MUDr. Martin Pastorek telefon: 973 407 035 (možnost objednání)
vrchní sestra: Jana Dohnalová telefon: 973 407 055 (neslouží k objednávání)
     
lékařka: MUDr. Ingrid Vlčková, Ph.D. úterý - pátek
lékařka: MUDr. Zuzana Pokorná  
lékařka: MUDr. Mária Rejdová pondělí a čtvrtek
lékařka: pplk. MUDr. Michaela Uhrová (MD) pondělí
lékař: MUDr. Jiří Kučera jr.  
     
ORL ambulance:   telefon: 973 407 035 (možnost objednání)
ORL lůžková část:   telefon: 973 407 042

 

ORDINAČNÍ HODINY:

VŠEOBECNÁ ORL AMBULANCE: (doporučujeme objednat se tel. na čísle 973 407 035).

pplk. MUDr. Martin Pastorek, MUDr. Ingrid Vlčková, Ph.D.

pondělí - čtvrtek 7:00 -15:00 hod.  
středa 8:00 - 10:00 hod. MUDr. Jiří Kučera jr.
pátek 7:00 -14:00 hod.  

 

ODBORNÉ PORADNY: (pouze pro předem objednané klienty, tel. 973 407 035)

Poradna pro nemoci nosu a vedlejších nosních dutin

Pondělí 13:15 – 14:30 hod.    prim. MUDr. JOSEF POKORNÝ

Pátek 8:30 – 10:30 hod.     MUDr. INGRID VLČKOVÁ, Ph.D.

Poradna pro chirurgickou léčbu štítné žlázy, slinných žláz a nádorů hlavy a krku

Pátek 8:30 – 11:45 hod.     prim. MUDr. JOSEF POKORNÝ

Poradna pro poruchy spánku a chrápání

Pátek 12:30 – 14:00 hod.   pplk. MUDr. MARTIN PASTOREK

Poradna dětské otorinolaryngologie

Pondělí 8:00 – 15:00 hod.   pplk. MUDr. MICHAELA UHROVÁ
Úterý 13:15 – 14:30 hod.   MUDr. Zuzana POKORNÁ

Poradna otorinolaryngologie

Středa 12:00 – 15:00 hod.   MUDr. JIŘÍ KUČERA jr.

Poradna pro léčbu závratí a poruch rovnováhy

Středa 13:15 – 14:30 hod.     MUDr. INGRID VLČKOVÁ, Ph.D.

 

Charakteristika oddělení

Zajišťujeme širokou diagnostiku a léčbu chorob hlavy a krku - nemocí ušních, nosních a krčních. 
Historicky je pracoviště profilováno na endonazální endoskopickou chirurgii nosu a vedlejších nosních dutin, ale provádíme konzervativní i chirurgickou léčbu napříč celým spektrem chorob hlavy a krku. Provozujeme specializovanou rinologickou poradnu pro léčbu rýmy, nemocí nosu i vedlejších nosních dutin. Zabýváme se problematikou operační estetické korekce zevního nosu a nosní přepážky (rinoplastiky, resp. septorinoplastiky). S endokrinology a radiology spolupracujeme na léčbě onemocnění štítné žlázy (tyreopatie). Na našem oddělení dlouhodobě provádíme operace štítné žlázy, slinných žláz a některých nádorů hlavy a krku. Od r. 2020 provozujeme poradnu dětské otorinolaryngologie, kde nejčastěji řešíme problematiku nosních mandlí a sluchových poruch dětského věku, včetně „pětiletých“ prohlídek s vyšetřením sluchu zdravých dětí. Od června 2021 nabízíme pacientům s poruchami rovnováhy vyšetření v poradně pro závrativé stavy.

Ambulantní část
Ambulantní část je vybavena samostatnými vyšetřovacími boxy s možností (mimo jiné) mikroskopického a endoskopického vyšetření úhlovými rigidními optikami i flexibilními endoskopy, které velmi dobře tolerují i malé děti. Součástí ambulance je standardizovaná tichá komora pro audiometrické a tympanometrické vyšetření sluchu, která jsou nezbytnou součástí diagnostiky sluchových poruch u dětí i dospělých.

Lůžková část

ORL oddělení bylo do konce roku 2020 umístěno v prostorách národní kulturní památky Klášterní Hradisko. Od ledna 2021 se nachází ve zcela nové budově v areálu chirurgie VN na Pasteurově ulici.
Kapacita ORL oddělení je 11 lůžek. Pokoje jsou jedno- a dvoulůžkové, s vlastním sociálním zařízením. U jednolůžkových pokojů je sociální zařízení společné pro dva spolu sousedící pokoje. Všechny pokoje jsou vybaveny televizí a Wi-Fi. Vybavením oddělení jsou 3 mobilní monitory, které slouží ke sledování životních funkcí pacientů v pooperačním období, případně pro vážné stavy vyžadující zvýšenou péči. V roce 2021 bude oddělení dovybaveno modernějším centrálním monitorovacím systémem s šesti pacientskými monitory a centrálou na ošetřovně pro pečující personál.

Operační sál
ORL oddělení disponuje vlastním operačním sálem v operačním traktu chirurgického komplexu VN. Je zařízen kompletním přístrojovým vybavením pro endonazální endoskopickou chirurgii včetně shaveru, endokamery, zobrazovacího a záznamového zařízení, dále špičkovým novým mikroskopem a moderním instrumentáriem včetně bipolární a radiofrekvenční koagulace, tryskovou ventilací, nejmodernějšími operačními lampami a sofistikovaným, elektricky ovládaným operačním stolem s nosností do 180 kg. Převážná většina výkonů se provádí v celkové anestezii, drobnější zákroky v místním znecitlivění. Po operacích v celkové anestezii zůstává pacient na požadovanou dobu v prostorách operačního traktu a je pod stálým dohledem anesteziologické sestry a lékaře. V bezprostředním sousedství operačního sálu se nachází ARO a chirurgická JIP,které lze v indikovaných případech využít pro časné pooperační sledování pacientů.

Převážnou většinu pacientů tvoří dospělí pacienti. 
U dětských pacientů provádíme především endoskopicky asistované adenotomie, v indikovaných případech paracentézy s inzercí drenážních trubiček do blanky bubínku. 
Vzhledem k tomu, že Vojenská nemocnice Olomouc nemá dětské oddělení s možností využití jednotky intenzivní péče pro dětské pacienty v případě operačních nebo pooperačních komplikací, musí děti přijaté k plánovaným operačním výkonům splňovat následující podmínky: 
-    hmotnost nad 18 kg
-    v anamnéze dítěte nesmí být astma, opakované akutní laryngitidy a prokázané alergie

Spektrum chirurgických výkonů prováděných na ORL oddělení VN Olomouc:

-    adenotomie (odstranění nosohltanové mandle)
-    tonzilektomie (odstranění krčních mandlí), tonzilotomie (zmenšení krčních mandlí)
-    paracentézy blanky bubínku s inzercí drenážních trubiček
-    excize kožních a slizničních lézí v oblasti hlavy a krku
-    endonazální endoskopické operace vedlejších nosních dutin pro akutní i chronická onemocnění
-    plastiky přepážky nosní a zákroky na nosních lasturách (turbinoplastiky) u pacientů s chronickou rýmou a nosní obstrukcí
-    dakryocystorinostomie u pacientů s neprůchodností slzných cest (po indikaci očním lékařem)
-    dekomprese očnice u pacientů s endokrinní orbitopatií (po indikaci očním lékařem)
-    operace slinných žláz - příušních, podčelistních, podjazykových
-    operace krčních cyst a píštělí
-    operace štítných žláz a příštítných tělísek (po indikaci endokrinologem)
-    operace krčních uzlin
-    operace hlasivek 
-    plastiky zevního nosu
-    plastiky ušních boltců
-    operace nádorů v oblasti hlavy a krku

DSC 03501
DSC 03521
stažený soubor
IMG 11744
DSC 03561
DSC 03611
IMG 11736

Našim cílem je poskytovat pacientům vysoce kvalitní odbornou péči. K tomu mimo jiné vede i trvalé prohlubování odborných znalostí lékařů i sester a modernizace přístrojového a nástrojového vybavení oddělení.

Více foto naleznete ve fotogalerii zde.
Lékařské úkony hrazené samoplátci zde.