Úplatné a bezregresní postoupení souboru soudem pravomocně přiznaných a již exekučně vymáhaných pohledávek a souboru pravomocně přiznaných pohledávek.

Jedná se o dva soubory pohledávek
První soubor 01 2017 VNOL 1862900676 ve výši 31.644.497,32 Kč (pravomocně soudem přiznané a již exekučně vymáhané pohledávky).
Druhý soubor 02 2017 VNOL 6422487073 ve výši 1.172.050,50 Kč  (pravomocně přiznané pohledávky).

stop

Vzhledem k vysokého výskytu respiračních virových infekcí v Olomouckém kraji nařizuji dnešním dnem (2. 1. 2017) zákaz návštěv na všech odděleních Vojenské nemocnice Olomouc. 

plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda, ředitel VN Olomouc

Etická komice Vojenské nemocnice Olomouc byla ustavena a postupuje ve své činnosti v souladu se správnou klinickou praxí a právními předpisy. 

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (etická komise.pdf)Etická komise VNO[ ]190 kB

Vážené dámy, vážení pánové, vážené pacientky, vážení pacienti,

Pro Vaši lepší orientaci ve zdravotnických službách, které poskytujeme, jsme pro Vás připravili výběrový seznam zdravotnických výkonů a časů jejich objednání. Doba je orientační a není vymahatelná. Skutečná čekací doba je ovlivněna mnoha faktory, např. počtem a náročností akutních urgentních operací, kapacitou vyšetřovacích složek, možností technické poruchy některého přístroje, úhradovými mechanismy zdravotních pojišťoven. Přesto se snažíme našim pacientům vyjít maximálně vstříc, údaje v následující tabulce jsou pouze orientační a udávají maximální dobu do provedení výkonu.

Oddělení - operace čekací doba
Chirurgie dospělých  
 ○ neakutní cholecystektomie   2 - 12 týdnů
 ○ neakutní kýly   2 - 12 týdnů
 ○ operace varixů   2 - 12 týdnů
 ○ benigní onemocnění konečníku   2 - 12 týdnů
 ○ totální endoprotézy kyčle a kolene   nepřesáhnou 3 měsíce
 ○ artroskopie   nepřesáhnou 2 měsíce
 ○ deformity kostí a kloubů, onemocnění šlach   nepřesáhnou 2 měsíce
ORL  
 ○ endonazální operace (deviace septa, polypy, paranasální dutiny) nepřesáhnou 3 měsíce
 ○ dětské adenotomie   nepřesáhnou 3 měsíce
Oční  
 ○ chirurgie glaukomu   4 – 8 týdnů
Urologie  
 ○ otevřené operace prostaty 8 – 12 týdnů
 ○ laserová operace prostaty   8 – 12 týdnů
 ○ endoskopické operace močového měchýře   8 – 12 týdnů
 ○ hydrokély, varikokély, leukoplakie, obřízky 4 – 8 týdnů
Vyšetření  
 ○ CT   1 - 4 týdny

Vojenská nemocnice Olomouc poskytuje ambulantní, lůžkovou, specializovanou, diagnostickou, léčebnou, preventivní a lékárenskou péči a další služby související s poskytováním zdravotní péče. Lékaři, sestry, laboranti i pomocný personál jsou Vám připraveni ochotně pomoci při navrácení zdraví a prevenci dalších nemocí.

V rámci primární prevence zdraví se lékař zajímá v zásadě o zdravé jedince a preventivní opatření se provádějí, aby se odhalila rizika, která ohrožují dotyčného do budoucna. V případě primární prevence je zcela nezbytný Váš aktivní přístup, neboť pouze Vy sám/a můžete provést změny, které Vám lékař může pouze doporučit.

Doporučená opatření se prakticky výhradně týkají Vašeho životního stylu.

Vojenská nemocnice Olomouc má pracoviště, která se cíleně zabývají prevencí, diagnostikou a léčbou různých onemocnění:

  • Psychiatrické oddělení poskytuje ambulantní ochrannou léčbu protialkoholní a protitoxikomanickou (léčba závislostí na alkoholu, drogách, kouření) a na skupinových programech spolupracuje s adiktologickou ambulancí. Nabízí rekondiční pobyty úspěšně abstinujících a pobyty k zahájení Antabusové léčby.
  • Interní oddělení se zabývá prevencí nemocí zažívacího traktu (např. vyhledávání a dispenzarizace pacientů s kolorektálním karcinomem), je zařazeno jako centrum provádění screeningu nádorů konečníku a tlustého střeva, v oblasti diabetologie provádí edukaci pacientů diabetiků, v rámci funkční diagnostiky poskytuje preventivní zátěžová vyšetření.
  • Poradna pro léčebnou výživu nabízí poradenské služby v oblasti klinické výživy pro ambulantní a hospitalizované pacienty, případně pro jejich rodinné příslušníky a zaměstnance.
  • Stravovací oddělení nabízí poradenství v oblasti výživy, dále specializovaná vyšetření, zhodnocení nutričního stavu a sestavení jídelníčku.
  • Dermatovenerologické oddělení pořádá pravidelně 2x ročně školení sester v péči o chronické rány, pro všeobecné sestry z agentur domácí péče odpolední setkání na dané téma. Pro laickou veřejnost organizuje workshop „Stop proleženinám“, podává informace pečujícím rodinám jak provádět ošetřovatelskou péči o své blízké v domácím prostředí. Tím se zapojuje do Mezinárodního dne Stop dekubitům.
  • Lékárna poskytuje odborné konzultace pacientům v oblasti lékových problémů a odvykání kouření dle objednání na tel.: 973 407 252 (v roce 2016 zdarma), pravidelně se účastní osvětových kampaní např. „Den lékáren“, „Antibiotický týden“ a „Užívejte Paracetamol s rozumem“.

V nemocnici jsou pořádány odborné semináře pro zaměstnance i odbornou veřejnost. Pacienti mají na odděleních k dispozici různé edukační materiály.
Nemocnice také pořádá odborné semináře pro laickou veřejnost (např. Stop proleženinám, Hygiena rukou).

Pro zaměstnance nemocnice organizuje vzdělávací akce, jejichž cílem je vytváření dobrých pracovních podmínek a zdravá organizační kultura.