č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1 Potvrzení lékařského nálezu pro komerční pojišťovnu 200
  Výpis (opis) ze zdravotnické dokumentace dle rozsahu a časové náročnosti  
2 - jednoduchý administrativní výkon (do 10 min.) 90
3 - výpis ze zdravotnické dokumentace 280
  Kopie zdravotnické dokumentace  
4 - první strana (vč. vyhledání v archívu, kartotéce apod.) 60
5 - další strana 4
6 - oboustranná kopie 5
7 Poštovné, doporučené s dodáním do vlastních rukou (výhradně jen adresátovi) 35
8 Nahlížení do zdravotnické dokumentace 200 ( za započatých 30 minut)
9 Vyhledání zdravotnické dokumentace v archívu 300
10 Přítomnost doprovodu u hospitalizovaného pacienta, dítětě nad 6 let za ošetřovací den 300


Ceník platný od 1. 7. 2018