č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1 Potvrzení lékařského nálezu pro komerční pojišťovnu (vyplnění pojistky, posudku o bolestném) 600
  Výpis (opis) ze zdravotnické dokumentace dle rozsahu a časové náročnosti (mimo pojišťovny)  
2 - výpis ze zdravotnické dokumentace (do 30 min.) 300
3 - výpis ze zdravotnické dokumentace (nad 30 min.) 600
4 - za každých dalších započatých 30 min. 300
  Vyhledání zdravotnické dokumentace  
5 - vyhledání v kartotéce 60
6 - vyhledání v archívu 310
7 - kopie zdravotnické dokumentace (1 list A4) 4
8 Poplatek za poštovné dle skutečných nákladů
9 Přítomnost doprovodu u hospitalizovaného pacienta, dítětě nad 6 let za ošetřovací den 400


Ceník platný od 1. 5. 2024