č. úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1 Stanovení výše odškodnění za bolestné v rámci hlášení nemoci z povolání 2 000
2 Stanovení výše odškodnění za ztížené společenské uplatnění 2 000

 

č. úkonu placený úkon  cena bez DPH (Kč) 
3 Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR  1 bod á 1,58


Ceník platný od 1. 2. 2023