č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1 Píchnutí ušního boltce a zavedení náušnice

a) jednostranný výkon 
b) oboustranný výkon
 
500
800
2

Plastika ušních boltců v místním znecitlivění


a) jednostranný výkon
b) oboustranný výkon

 
5 000
7 000
3

Plastika ušních boltců v celkové anestezii s dvoudenní hospitalizací

a) jednostranný výkon 

b) oboustranný výkon

- za každý další den hospitalizace

 

7 500

10 000

750

4

Estetická septorhinoplastika (modelace zevního nosu a nosní přepážky) v celkové anestézii se čtyřdenní hospitalizací

- každý další den hospitalizace

25 000

750

5 Kosmetická excize kožní léze (za 1 ks) 900
6 Přítomnost doprovodu u hospitalizovaného pacienta, dítěte nad 6 let za ošetřovací den 400
7 Operace pro chrápání (RF zákrok na měkkém patře a uvule) v lokální anestezii ambulantně 5 000
8

Operace chrápání (RF zákrok na měkkém patře a uvule) v lokální anestezii s jednodenní hospitalizací

- každý další den hospitalizace

6 000

750

9

Operace chrápání (RF zákrok na měkkém patře a uvule) v celkové anestezii s třídenní hospitalizací

- každý další den hospitalizace

12 000

750

10 Operace chrápání (RF zákrok na měkkém patře a uvule) jako součást jiného výkonu v celkové anestezii 5 000

 

č.úkonu placený úkon  cena bez DPH (Kč) 
11 Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR  1 bod á 1,58


Ceník platný od 1. 2. 2023