č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1 Píchnutí ušního boltce a zavedení náušnice

a) jednostranný výkon 
b) oboustranný výkon
 
150
300
2

Plastika ušních boltců v místním znecitlivění


a) jednostranný výkon
b) oboustranný výkon

 
3 500
5 000
3

Plastika ušních boltců v celkové anestezii s dvoudenní hospitalizací

a) jednostranný výkon 

b) oboustranný výkon

- za každý další den hospitalizace

 

6 500

9 000

750

4 Kosmetická excize kožní léze (za 1 ks) 500
5 Přítomnost doprovodu u hospitalizovaného pacienta, dítěte nad 6 let za ošetřovací den 300
6 Operace pro chrápání (RF zákrok na měkkém patře a uvule) v lokální anestezii ambulantně 4 000
7

Operace chrápání (RF zákrok na měkkém patře a uvule) v lokální anestezii s jednodenní hospitalizací

- každý další den hospitalizace

5 000

750

8

Operace chrápání (RF zákrok na měkkém patře a uvule) v celkové anestezii s třídenní hospitalizací

- každý další den hospitalizace

10 000

750

9 Operace chrápání (RF zákrok na měkkém patře a uvule) jako součást jiného výkonu v celkové anestezii 4 000
10 Plasmová koblace (Coblator II sonda EVAC 70 XTRA HP na adenotonsilektomie) 6 200

 

č.úkonu placený úkon  cena bez DPH (Kč) 
11 Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR  1 bod á 1,33


Ceník platný od 1. 1. 2021