zelenacesta

Program „Zelená cesta“ je specifický program poskytování zdravotní péče pro níže uvedené subjekty, který zabezpečuje zaregistrovaným osobám poskytování zdravotních služeb na základě provedené objednávky.

Při čerpání péče v Programu Zelená cesta je nutné doložit příslušnost k Armádě České republiky, Policii České  republiky, Celní správě, Hasičskému záchrannému sboru České republiky předložením služebního průkazu.

Společný projekt MO ČR a VN Olomouc.
Zajišťují jej odborné ambulance VN Olomouc po objednání cestou recepce.

Program nabízí:

Poskytnutí zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění na ambulancích a lůžkových odděleních VN Olomouc.

Je určen pro:

·         vojáky AČR v činné službě 
·         válečné veterány 
·         příslušníky PČR
·         příslušníky Celní správy
·         příslušníky Hasičského záchranného sboru

 

Kontakt:

Recepce  tel.: 973 407 211

Linka psychologické podpory pro válečné veterány a jejich rodinné příslušníky

Každý sudý týden tuto službu nepřetržitě zabezpečuje psychologické oddělení VN Olomouc. 
Linka je určena válečným veteránů v činné službě i mimo ni, a jejich rodinným příslušníkům.
 
Telefon: 606 039 916 - nepřetržitě v sudé týdny
 
Každý lichý týden tuto službu zabezpečuje psychologické oddělení VN Brno, telefon 602 748 300.