cena (Kč) poznámka
1 Fakturační cena za pobyt v proti alkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici 2500 Splatnost faktury je 8 dní ode dne převzetí, tj. při odchodu
2 Cena při platbě v hotovosti na místě 1600  


Ceník je platný od 1.5. 2016

Cena je osvobozena o DPH. Platba v hotovosti je uskutečněna a i daňový doklad je klientovi předán při odchodu z protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice v jednom vyhotovení, druhé je doloženo spolu se soupisem při odevzdání hotovosti na Ekonomickém úseku Vojenské nemocnice Olomouc.