valecni veteraniNejen svatý Martin, ale také Den válečných veteránů připadá na 11. listopadu. Ti z Olomouckého kraje si ho připomněli na nedělním slavnostním setkání v Klášterním hradisku v Olomouci.

“Chtěli jsme tímto uctít válečné veterány a vzpomenout na památku těch, kteří už tu s námi dnes být nemohou. Tato akce se v Olomouckém kraji pořádá pravidelně a můžu dodat, že jinde to není jinde běžným zvykem, ale jsem rád, že u nás se tato tradice dodržuje,” řekl na úvod Pavel Skácel z Československé obce legionářské.

Setkání s veterány se zúčastnil také hejtman kraje Ladislav Okleštěk, primátor Olomouce Miroslav Žbánek a ředitel Vojenské nemocnice Olomouc Martin Svoboda.

K přítomným promluvil i nejstarší válečný veterán Miloslav Dočkal, kterému je už 98 let a pochází z Bělkovic-Lašťan na Olomoucku.

“Zažil jsem celou Masarykovu republiku, protektorát, sovětskou okupaci a současnou Českou republiku. Nabízí se tedy hodnocení těch sta let. Já osobně hodnotím jako nejlepší Masarykovu republiku. Tehdy lidé měli k sobě blíž, republiku milovali, vážili si jí a hlavně dovedli svoji obec nezjištně zlepšovat,” zmínil mimo jiné ve svém proslovu nejstarší veterán.

“Všechny, kteří nám ve válce vybojovali svobodu, a na které dnes, na Den válečných veteránů vzpomínáme, jsme již uctili minutou ticha. Srdečně děkuji všem přítomným veteránům, a také krajskému úřadu a řediteli Vojenské nemocnice za umožnění uskutečnit setkání v tak krásném prostředí Klášterního hradiska. Dále děkuji panu předsedovi Československé obce legionářské, která se o válečné veterány stará,” uzavřel Dočkal.

Na závěr první části setkání zazněla státní hymna a následoval krátký koncert v podání Vojenské hudby Olomouc. 
Zdroj: https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/valecni-veterani-oslavili-v-olomouci-svuj-svatek-20181111.html

small solovkaDen před svými 95. narozeninami zemřel ve Vojenské nemocnici Olomouc válečný veterán, 

plk. v. v. Ivan Solovka, přímý účastník největších bitev, jaké kdy československé vojsko svedlo. Byl mimo jiné nositelem Čs. válečného kříže 1939, medaile Za chrabrost, vyznamenání Za osvobození Kyjeva, vyznamenání Za osvobození Bílé Cerekve, Polského válečného kříže, Záslužného kříže ministra obrany III. stupně a jiných ocenění.

Narodil se 6. září 1923 v obci Volové na Podkarpatské Rusi, která tehdy byla součástí Československa (dnes ukrajinské město Mižhorje). Pocházel ze zcela nuzných poměrů, v rodině patřil k první generaci, která uměla číst a psát. Zásluhou českých učitelů působících na Podkarpatské Rusi byl vychován
k československému vlastenectví. Ač nadaný, pro nedostatek finančních prostředků musel nastoupit ihned po ukončení školní docházky jako dělník na pile.

Po okupaci rodné země Maďarskem a po záboru východní části Polska Sovětským svazem na podzim roku 1939 se z obav z nasazení v maďarských pracovních jednotkách a pod vlivem panslovanské sovětské propagandy jako šestnáctiletý hoch přidal ke skupině mnoha jiných a ilegálně překročil hranice do SSSR. Za to byl uvězněn a místo slíbeného studia a boje za svobodu vlasti byl v roce 1940 odsouzen na 3 roky do gulagu za špionáž. K výkonu trestu byl převezen do tábora Pěčora na severním Uralu při polárním kruhu, kde se stavěla železnice z Koblasu do Vorkuty k uhelným a zlatým dolům. V této době se tam mimo jiné mohl setkat i s jiným vězněm, budoucím izraelským premiérem Menachimem Beginem.

 small koncert 2 9 2018V neděli 2. září 2018 hostila Vojenská nemocnice Olomouc ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska Orkiestru Marynarki Wojennej, vojenskou hudbu polského námořnictva ze Svinoústí.  Koncert věnovaný především válečným veteránům byl koncipován jako navazující akce XXIV. Mezinárodního festivalu dechových hudeb konaného v té době v Olomouci a Kroměříži. Hojně navštívené a především skvěle odehrané představení polského orchestru vedeného kpt. Grzegorzem Rudnikem zahrnovalo skladby klasické hudby, ale i adaptace slavných jazzových, swingových, rockových a popových melodií a bylo zakončeno slavnou Vejvodovou polkou Rosamunde. Koncert se konal ve spolupráci Vojenské nemocnice Olomouc, Posádkového velitelství Olomouc a Posádkového velitelství Praha jako součást širšího rámce oslav 100. výročí vzniku republiky. 

Fotogalerie zde. (autor Ing. Pavel Václavík)

veteran day
Baseballový oddíl Skokani Olomouc ve spolupráci s Vojenskou nemocnicí Olomouc, Centrem podpory speciálních sil Olomouc, Posádkou Olomouc, Centrem zdravotních služeb Prostějov a Československou obcí legionářskou uspořádal 9. června 2018 na svém hřišti v Olomouci - Lazcích Army Veteran Day 2018.  Akce, která se inspirovala podobnými zahraničními aktivitami, proběhla za účasti významných představitelů druhoválečných i novodobých veteránů - přítomni byli jak generálmajor Emil Boček, poslední žijící český stíhač RAF, tak i plukovník Ivan Solovka, dřívější vězeň gulagu a pak příslušník 1. čs. armádního sboru v SSSR, oba letos devadesátipětiletí. Druhoválečný východní odboj zastupoval ještě pan Viktor Ráža, Jan Janků zase reprezentoval totálně nasazené a současně i III. odboj. Plukovník Solovka a dále jmenovaní jsou klienty Centra komplexní péče o veterány při Vojenské nemocnici Olomouc, jehož pracovnice veterány na akci obětavě doprovázely.

 Novodobí veteráni, zastoupení mimo jiné plukovníkem Aloisem Kadlčíkem, podplukovníkem Martinem Krumniklem a podplukovníkem Tomášem Skácelem, měli výrazný podíl na úspěšné organizaci dne s ukázkami bojové techniky, výstroje, zbraní a zdravotnické techniky. Účast historické vojenské techniky zprostředkoval nadrotmistr Libor Hrabal, vojenská nemocnice prezentovala nový sanitní vůz.

Organizátoři akce z baseballového oddílu jednotlivé veterány v krátkých vstupech představili a obdarovali dresem klubu se jmenovkou a číslem symbolizujícím ročník narození, česká hymna zazněla v podání sólisty opery Moravského divadla v Olomouci Jakuba Rouska, vystoupily i olomoucké mažoretky. Slavnostní nadhozy v podání podplukovníků Krumnikla a Skácela pak zahájily vlastní komentovaný ligový zápas olomouckých Skokanů s blanenskou Olympií. 

Odkazy v médiích:
https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/olomoucti-baseballiste-vzdali-hold-valecnym-veteranum-i-soucasnym-vojakum-20180609.html

https://www.olomouckadrbna.cz/z-kraje/olomoucko/8617-olomoucti-baseballiste-uctili-valecne-veterany-dorazil-i-petadevadesatilety-general-emil-bocek.html

https://www.olomouc.cz/zpravy/clanek/Army-Veteran-Day-2018-se-vydaril-28888

http://regionsport.cz/foto-skokani-uctili-valecne-veterany/

 

koncert vv 2018Pod záštitou ministryně obrany Karly Šlechtové a za výrazného přispění Vojenské zdravotní pojišťovny proběhl v neděli 22. dubna 2018 ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska tradiční koncert pro válečné veterány konaný u příležitosti 73. výročí ukončení

2. světové války. Velmi úspěšné koncertní vystoupení, jehož hlavním organizátorem byla Vojenská nemocnice Olomouc, bylo dílem Klarinetového kvartetu Vojenské hudby Olomouc vedeného nadpraporčíkem Petrem Polákem a vystupujícím se sólistkou Kateřinou Burešovou.
 Veřejné činitele mezi hosty zastupovali olomoucký senátor MUDr. Lumír Kantor, radní Olomouckého kraje MUDr. Ivo Mareš a starosta Luké František Lakomý, policie byla reprezentována krajským ředitelem plk. Tomášem Landsfeldem, za četné příslušníky armády byli přítomni například generál Ivo Zbořil, plukovník Petr Čepelka, podplukovník Martin Krumnikl nebo podplukovník Miroslav Hofírek. Hlavními hosty však byli druhováleční i novodobí váleční veteráni, jejich rodinní příslušníci a podporovatelé, představitelé Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, Obce sokolské, Vojenského spolku rehabilitovaných, Sdružení válečných veteránů a také současní či bývalí zaměstnanci Vojenské nemocnice Olomouc a spolupracující církevní představitelé.

letci18. prosince 2017, ve výroční den sestřelu amerického bombardéru B-17 "Slipstream", proběhl v Bystrovanech u památníku amerických letců na pravém břehu řeky Bystřice pietní akt. Akce, probíhající pod patronací velitele 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou plk. gšt. Petra Čepelky a za spolupráce s Vojenskou nemocnicí Olomouc a Obcí Bystrovany, se mimo představitele samosprávy, českého letectva, armády a historických spolků zúčastnil i vojenský a letecký přidělenec při velvyslanectví Spojených států amerických v České republice plk. Mark A. Wootan s chotí. Nebyla to jeho první návštěva - ta proběhla již v dubnu tohoto roku u příležitosti obnovení pamětního kříže. Plk. Wootan poděkoval přítomným představitelům vojenských organizací a historických spolků a znovu ocenil úsilí místních při údržbě pomníku. Péčí obce pod vedením paní starostky Ing. Hany Vagnerové bylo místo při frekventované cyklostezce pietně upraveno, vybaveno lavičkami a novou informační tabulí. Ta zmiňuje tragickou událost z 18. prosince 1944, kdy došlo nad obcí k sestřelu amerického bombardéru německým stíhačem. Stalo se tak den po velké letecké bitvě nad Olomoucí, jejíž oběti plk. Wootan za doprovodu ředitele Vojenské nemocnice Olomouc plk. gšt. MUDr. Martina Svobody uctil již 17. prosince 2017 u pomníku na neředínském hřbitově. Zástupci armády i spolků se shodli na organizaci piety v příštích letech a především na podpoře rozsáhlé vzpomínkové akce k 75. výročí událostí za dva roky v prosinci 2019. 

Fotografie z akce zde

veterani 20178. prosince 2017 navštívili Vojenskou nemocnici Olomouc představitelé Odboru pro válečné veterány Sekce právní Ministerstva obrany České republiky. Delegace sestávala z renomovaného vojenského historika a ředitele odboru plk. gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka, 

Ph. D., MBA a Mgr. Terezy Mrkvičkové, do jejíž působnosti patří mimo jiné evidence a organizování pomoci a vzpomínkových setkávání pro rodiny padlých či zemřelých novodobých válečných veteránů. V krátkém rozhovoru s vedením nemocnice Eduard Stehlík poukázal na nové směry péče o novodobé veterány, které jsou součástí celkové koncepce péče pro několik příštích let a v této souvislosti ocenil významnou roli Vojenské nemocnice Olomouc v dosavadních veteránských programech. Hlavním tématem návštěvy však bylo setkání obou představitelů odboru s válečnými veterány pobývajícími v Centru komplexní péče o veterány při Vojenské nemocnici Olomouc, které proběhlo za přítomnosti primáře centra plk. v. v. MUDr. Miloslava Vyhnánka. Eduard Stehlík ve svém projevu ocenil činy  a postoje veteránů a jejich význam pro dnešní českou státnost. Poté každý z veteránů obdržel malý dárek připravený pracovníky odboru. 

Fotografie ze setkání zde