07 6 noc muzei smallKomunitní centrum pro válečné veterány Olomouc se letos poprvé zúčastnilo akce Muzejní noc 2022, která se konala v pátek 20. května. Otevřeno bylo od 14 do 21 hodin a KCVV Olomouc představilo návštěvníkům svou činnost týkající se pomoci válečným veteránům a expozice v prostorech KCVV Olomouc, které seznamují návštěvníky s historií válečných veteránů od 1. sv. války do současnosti. Součástí expozice byla i připomínka 80. výročí Atentátu na Heydricha s popisem a fotografiemi.

Dále mohli shlédnout výstavu Stejnokroje a výstroj československých legií, kterou zapůjčila Československá obec legionářská. Výstavou návštěvníky KCVV prováděli průvodci v dobových uniformách ze spolku 8. pěší pluk z Brna.

Členové spolku Signum belli 1914, kteří s KCVV Olomouc na muzejní noci spolupracovali, po celou dobu akce přítomné seznamovali s osudy českých vojáků za První světové války. Nabízeli publikace týkající se této tématiky. Zajímavou součástí Muzejní noci byla i komentovaná ukázka nalezených artefaktů archeologů, kteří provádějí výzkum moderních bojišť. Ukázka byla doprovázena prezentací snímků z bojišť První světové války.

Návštěvníci nám udělali radost nejen velkým počtem, ale hlavně zájmem o vojenskou historii a válečné veterány.

Fotogalerie z akce zde.

RážaViktor Ráža se narodil 13. července 1925 v Ulbárově na Volyni do selské rodiny volyňských Čechů. Oblast západní Volyně tehdy patřila Polsku, ale Viktor Ráža navštěvoval českou matiční školu. Život v národnostně smíšené oblasti a následující události zajistily, že Viktor Ráža mimo mateřské češtiny ovládal polštinu, ukrajinštinu a ruštinu, rozuměl i maďarsky. Dokončení základní školní docházky bylo znemožněno 1. září 1939 vypuknutím 2. světové války, kdy bylo Polsko napadeno nacistickým Německem. Bránícímu se Polsku byla zasažena zákeřná rána 17. září 1939, kdy do východní části země vstoupila sovětská vojska a rychle obsadila východní Polsko, a to včetně západní Volyně. Tato historická událost měla neblahý vliv i na osud volyňských Čechů včetně rodiny Rážovy. Nová sovětská moc na obsazeném území zavedla stejné pořádky jako v Sovětském svazu a začala s plánováním kolektivizace. Soukromé hospodaření bylo zrušeno, úspěšní hospodáři včetně selské rodiny Rážových byli prohlášeni za kulaky a měli být deportováni na Sibiř.

medekVe věku 94 let zemřel 23. června 2020 ve Vojenské nemocnici v Olomouci pan Ing. Vlastimír Medek, účastník domácího odboje v době 2. světové války, který poslední roky svého života trávil ve Středisku komplexní péče o veterány VN Olomouc.

Pan Vlastimír Medek se narodil 23. února 1926 do vlastenecké sokolské rodiny v Nevojicích na jižní Moravě. Toužil po studiu, ale za války takovou možnost neměl. Vyučil se proto strojním a stavebním zámečníkem.

Ing. Medek byl účastníkem domácího odboje. V době 2. světové války se jako zaměstnanec brněnského testovacího ústavu podílel na sabotážích zkoušek motorů pro německé ponorky, ze zaměstnání byl ale propuštěn. Poté byl přidělen jako řidič na brněnské vojenské letiště, odkud v roce 1944 pomáhal obstarávat zbraně pro ozbrojenou protifašistickou skupinu v Nevojicích, odkud nakonec přešel také do lesů k partyzánům.

Po válce studoval hutní inženýrství a směřoval k vědě. Zprvu vyznával levicové názory, po únoru 1948 ale názor změnil. Nikdy nebyl členem komunistické strany, ačkoli se stal i kandidátem věd. S rodinou žil v Brně.

V roce 1968 založil Ústav rozvoje vynálezectví a zlepšovatelství, ale posléze byl pro nesouhlas se vstupem vojsk Varšavské smlouvy odsuzován uličním výborem a měl problémy v zaměstnání. Jeho syn později emigroval.

Za svou odbojovou činnost obdržel Vlastimír Medek několik ocenění, mimo jiné u příležitosti Dne veteránů v listopadu 2013 byl ministrem obrany Vlastimilem Pickem vyznamenán Záslužným křížem.

koncert 18 4 2019 small11. dubna 2019 se ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska sešli zástupci druhoválečných a novodobých veteránů a představitelé Vojenské nemocnice Olomouc, Posádky Olomouc a útvarů z okolí, aby u příležitosti výročí ukončení 2. světové války vyslechli již tradiční koncert věnovaný právě jim. Vynikající vystoupení Klarinetového kvartetu Vojenské hudby Olomouc s hostující sólistkou Kateřinou Burešovou nabídlo známé melodie českých i světových autorů z oblasti swingu, jazzu a muzikálů. 

fotogalerie zde.

vladarV neděli 23. prosince 2018 zemřel ve Vojenské nemocnici Olomouc ve věku 93 let válečný veterán, plk. v. v. Ing. Oldřich Vladař. Účastník II. odboje byl členem boskovické partyzánské skupiny Vela vedené kapitánem Josefem Dřímalkou a Heřmanem Hrubým, podílel se na diverzních akcích na železnici, komunikacích a telegrafním spojení. Po osvobození absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě, patřil k prvním poválečným frekventantům výcviku inspirovaného britskými Commandos. Jeho nadějná důstojnická kariéra byla pozastavena počátkem 50. let pro jeho rezervovaný postoj ke vstupu do KSČ. Vykonával pak funkci písaře, která jistě nevyužila jeho schopností ani vzdělání. V polovině 50. let, kdy vyvstala potřeba ustanovit pedagogy vojenských kateder na vysokých školách, byl převelen nejprve na Univerzitu Komenského do Bratislavy, pak na Vysokou školu báňskou do Ostravy a nakonec působil při vojenské katedře olomoucké lékařské fakulty. Současně s tím vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a v roce 1965 získal titul inženýra. Do služebního důchodu odešel v roce 1980, do hodnosti plukovníka ve výslužbě byl povýšen v roce 2006 a až donedávna se aktivně účastnil pietních akcí a přednášek pořádaných veteránskými organizacemi. 

Poslední rozloučení s panem plukovníkem Vladařem proběhlo za vojenských poct v obřadní síni krematoria v Olomouci - Neředíně dne 3. ledna 2019. 
Pro Vojenskou nemocnici Olomouc bylo ctí, že mohla o pana plukovníka pečovat.  

Podrobnější článek o plk. v. v. Vladařovi: https://olomouc.idnes.cz/oldrich-vladar-pametnik-veteran-odboj-valka-olomouc-ceskoslovenska-obec-legionarska-commandos-iix-/olomouc-zpravy.aspx?c=A180609_407786_olomouc-zpravy_mip
Regionální vysílání, pohřeb 3. 1. 2019 https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/419231100030103-udalosti-v-regionech/obsah/666437-pohreb-valecneho-veterana-oldricha-vladare

solovka smallV předvečer Dne veteránů v sobotu 10. listopadu 2018 se za účasti zástupců Vojenské nemocnice Olomouc, Československé obce legionářské, Vojenské hudby Olomouc, Policie České republiky, samosprávy a Spolku vojenské historie konalo malé pietní rozloučení s veteránem 2. světové války plk. v. v. Ivanem Solovkou. Akt byl spojen se splněním posledního přání pana plukovníka, aby jeho zpopelněné ostatky byly rozptýleny. Jako vhodné pietní místo byl vytipován pomník posledního bojového střetnutí 1. samostatného čs. armádního sboru v bitvě u Břestu. Na místě byla ředitelem Vojenské nemocnice Olomouc připomenuta životní pouť pana plukovníka včetně jeho odbojové činnosti, která byla završena právě v řadách Svobodova armádního sboru. Plukovník Solovka tak za čestné salvy dobově ustrojené čestné jednotky symbolicky spočinul po boku svých bojových druhů. Velké poděkování patří přítomným starostům, a to panu Jaromíru Navrátilovi z Břestu a panu Mgr. Romanu Hozovi z Hulína a zastupitelům obou obcí, kteří svým pochopením a vstřícností umožnili důstojný akt uspořádat.

Fotogalerie od p. Brenzy zde.

valecni veteraniNejen svatý Martin, ale také Den válečných veteránů připadá na 11. listopadu. Ti z Olomouckého kraje si ho připomněli na nedělním slavnostním setkání v Klášterním hradisku v Olomouci.

“Chtěli jsme tímto uctít válečné veterány a vzpomenout na památku těch, kteří už tu s námi dnes být nemohou. Tato akce se v Olomouckém kraji pořádá pravidelně a můžu dodat, že jinde to není jinde běžným zvykem, ale jsem rád, že u nás se tato tradice dodržuje,” řekl na úvod Pavel Skácel z Československé obce legionářské.

Setkání s veterány se zúčastnil také hejtman kraje Ladislav Okleštěk, primátor Olomouce Miroslav Žbánek a ředitel Vojenské nemocnice Olomouc Martin Svoboda.

K přítomným promluvil i nejstarší válečný veterán Miloslav Dočkal, kterému je už 98 let a pochází z Bělkovic-Lašťan na Olomoucku.

“Zažil jsem celou Masarykovu republiku, protektorát, sovětskou okupaci a současnou Českou republiku. Nabízí se tedy hodnocení těch sta let. Já osobně hodnotím jako nejlepší Masarykovu republiku. Tehdy lidé měli k sobě blíž, republiku milovali, vážili si jí a hlavně dovedli svoji obec nezjištně zlepšovat,” zmínil mimo jiné ve svém proslovu nejstarší veterán.

“Všechny, kteří nám ve válce vybojovali svobodu, a na které dnes, na Den válečných veteránů vzpomínáme, jsme již uctili minutou ticha. Srdečně děkuji všem přítomným veteránům, a také krajskému úřadu a řediteli Vojenské nemocnice za umožnění uskutečnit setkání v tak krásném prostředí Klášterního hradiska. Dále děkuji panu předsedovi Československé obce legionářské, která se o válečné veterány stará,” uzavřel Dočkal.

Na závěr první části setkání zazněla státní hymna a následoval krátký koncert v podání Vojenské hudby Olomouc. 
Zdroj: https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/valecni-veterani-oslavili-v-olomouci-svuj-svatek-20181111.html