Josef Kristek17. února 2016 zemřel ve Vojenské nemocnici Olomouc válečný veterán, plk. v.v. Josef Křístek, klient našeho střediska komplexní péče o veterány.
Josef Křístek byl jedním z posledních žijících veteránů bojujících v československé jednotce u Tobruku.

 Narodil se v Závadovicích nedaleko Českého Těšína, ale vyrůstal v Petřvaldě. Stejně jako jeho otec pracoval na šachtě v Radvanicích. Na rodinu Křístkovu dolehly následky kritické mezinárodní situace již po Mnichovu, a to zcela bezprostředně. Petřvald byl totiž na základě této dohody obsazen Polskem a tak se Křístkovi stěhovali do Radvanic.  Po okupaci Československa Německem v roce 1939 se Josef Křístek rozhodl společně s několika přáteli přejít nedalekou hranici do Polska. Přihlásil se na československém konzulátu v Krakově a byl zařazen k formující se československé jednotce v Malých Bronowcích. S ní pak prodělal známou anabázi do Sovětského svazu, kde byl takzvaný československý legion pod vedením pplk. Svobody internován.

narozeniny23. února 2016 oslavil 90. narozeniny pan Ing. Vlastimír Medek, klient našeho Střediska komplexní péče o veterány. Při této příležitosti obdržel z rukou ředitele Vojenské nemocnice Olomouc plk. MUDr. Martina Svobody, primáře plk. v. v. MUDr. Miloslava Vyhnánka, vrchní sestry Mgr. Evy Říhovské a sociální pracovnice Bc. Martiny Nimrichterové spolu s přáním zdraví do dalších let i malé pozornosti.
Ing. Vlastimír Medek je účastníkem domácího odboje,  v době 2. světové války se jako zaměstnanec brněnského testovacího ústavu podílel na sabotážích zkoušek motorů pro německé ponorky. Poté již jako civilní řidič německého vojenského letiště od září 1944 obstarával zbraně a munici pro odbojovou skupinu působící pak od března 1945 v okolí Vyškova. 
Za svou odbojovou činnost obdržel několik ocenění, mimo jiné u příležitosti Dne veteránů v listopadu 2013, kdy z rukou ministra obrany Vlastimila Picka obdržel Záslužný kříž. 
 
Fotogalerie zde.
koncickyV neděli 13. prosince 2015 zemřel generálporučík v. v. Mikuláš Končický, válečný veterán, vojenský pedagog a příkladný vlastenec, který byl před časem v péči našeho střediska komplexní péče o válečné veterány.  Zpráva byla zveřejněna na serveru Novinky.cz historikem Viktorem Grossmannem (Článek zde).
Generálporučík v. v. Mikuláš Končický byl jedním z posledních účastníků dukelské, jaselské a ostravské operace, kde působil jako jeden z velitelů 1. čs. tankové brigády. Po válce působil v tankovém vojsku a také jako významný vojenskotechnický pedagog. Za své zásadové postoje byl po roce 1968 propuštěn z armády. byl mj. nositelem nejvyššího českého státního vyznamenání - Řádu Bílého lva, je trojnásobným nositelem Československého válečného kříže, československé medaile Za chrabrost, československé medaile Za zahraniční odboj, sovětského Řádu slávy, sovětské medaile Za Prahu, sovětské medaile Za vítězství nad Německem, polského Válečného kříže a mnoha dalších československých, sovětských a polských vyznamenání. 
 
 5. srpna 2015 při pobytu na našem středisku byl generál Končický navštíven představiteli Posádky Olomouc a Českého svazu bojovníků za svobodu (Článek zde).
 
Pro naši nemocnici bylo ctí se s panem generálem setkat a pečovat o něj.
Obrázek převzat z webu army.cz

koncert valecni veterani 2015U příležitosti Dne válečných veteránů proběhl dne 24. listopadu 2015 ve Slavnostním sále Vojenské nemocnice Olomouc pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiřího Rozbořila koncert věnovaný válečným veteránům. Za Ministerstvo obrany České republiky přijala pozvání  ředitelka Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací Ing. Marta Kopecká a Ing. Václav Absolon. Akci moderoval plk. v. v. Mgr. Pavel Skácel, předseda Jednoty Čs. obce legionářské Moravskoslezského kraje, o kulturní program se největší měrou zasloužila Vojenská hudba Olomouc s širokým repertoárem skladeb a písní. V průběhu akce byly prezentovány videomedailony některých veteránů domácího i zahraničního odboje a byla předána vyznamenání. Poděkování patří pracovnicícm a pracovníkům našeho Střediska komplexní péče o válečné veterány, kteří umožnili svou přítomností a pomocí účast našich klientů.

Fotogalerie z akce zde.

Marie AdamcováMarie Adamcová 
11.10.1923 - 23.11.2015 

23. listopadu 2015 zemřela ve Vojenské nemocnici Olomouc paní Marie Adamcová, účastnice domácího odboje a klientka našeho střediska komplexní péče o válečné veterány. Příběh jejího neokázalého hrdinství, dobrého srdce i statečnosti celé její rodiny přinášíme ve vzpomínce jejího syna Víta Adamce v připojené příloze.

hurvinekDnes zemřel ve Vojenské nemocnici Olomouc válečný veterán a účastník III. odboje, nositel Řádu T. G. Masaryka pan Leopold Färber

Skaut, spojka protinacistických odbojových organizací, demokrat a humanista, vězeň poúnorových pracovních táborů, stavební dělník, aranžér výloh, disident, badatel, archivář a kronikář, nositel Řádu TGM. A také hrdina originálního komiksového příběhu. To vše a nejen to byl pan Leopold Färber,  klient Střediska komplexní péče o veterány Vojenské nemocnice Olomouc. 
V jeho osudu se snoubí téměř vše tragické, čím naše země prošla ve 20 století. Leopold Färber se narodil roku 1928 na Slovensku do národnostně i nábožensky smíšené československé rodiny, vyrůstal ale v moravských Boskovicích, městečku s početnou židovskou diasporou.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (komiks.pdf)Komiks[ ]21082 kB

louda3. října 1920 - 1. září 2015 
 
1. září 2015 zemřel ve Vojenské nemocnici Olomouc válečný veterán a světově uznávaný heraldik plk. v. v. PhDr. h. c. Jiří Louda. Dovolte mi, abych ve zkratce připomenul jeho obdivuhodný životní osud - osud vlastence, vojáka, vědce a umělce.
 
Jiří Louda se narodil 3. října 1920 v Kutné Hoře do české vlastenecké rodiny. Po absolvování měšťanské školy nastoupil na místní reálné gymnázium, kde byl jeho otec profesorem kreslení. Výrazný výtvarný talent zdědil i Jiří a sám kariéru profesora kreslení zvažoval.
 
Maturuje však roce 1938 v době, kdy je Československá republika bezprostředně ohrožena sousedním nacistickým Německem. Vlastenecky vychovaný a smýšlející mladík proto podstupuje v polovině června 1938 dobrovolný odvod do československé armády, kterým úspěšně projde, ale jeho povolání do armády je odloženo. Proto se po Mnichovu v roce 1938 hlásí na Vysokou školu obchodní a studuje hlavně jazyky. Až na sklonku tzv. druhé republiky - počátkem března 1939 - je povolán do armády, kde prožije i úvod okupace 15. března 1939. Záhy poté je z vojska propuštěn. Domů do Kutné Hory se vrací již pevně rozhodnut odejít bojovat za svobodu vlasti do zahraničí.