6. května 2016 proběhl ve Slavnostním sále Vojenské nemocnice Olomouc slavnostní koncert k 71. výročí ukončení II. světové války. Byl pořádán Vojenskou nemocnicí Olomouc a krajskou jednotou Československé obce legionářské. V úvodu ředitel nemocnice plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda  poděkoval primátoru Statutárního města Olomouc doc. Antonínu Staňkovi za trvající a nezištnou podporu Vojenské nemocnice Olomouc, uvítal dalšího zástupce samosprávy - starostu Uničova Mgr. Dalibora Horáka, dále předsedu olomoucké jednoty Československé obce legionářské Ing. Milana Udvorku, Ph.D. a hlavně veterány druhého zahraničního i domácího odboje a také veterány novodobé.
V projevu ocenil oběti a strádání jak druhoválečných, tak i novodobých veteránů, kterými bylo vykoupeno nynějších 71 mírových roků. 
Vlastní koncert pak obstaral Swing - Dixie, soubor Vojenské hudby Statutárního města Olomouce pod vedením prap. Libora Dlouhého. Jejich výborně provedené vystoupení bylo přijato velmi příznivě, k důstojnému průběhu nepochybně přispěla velká účast z řad veteránů, jejich rodinných příslušníků a zaměstnanců naší nemocnice. Na nádvoří Klášterního Hradiska nakonec i přes technické problémy dorazila historická vojenská technika, která byla návštěvníkům k dispozici pro bezprostřední prohlídku.

Fotogalerie zde.