Úplatné a bezregresní postoupení souboru soudem pravomocně přiznaných a již exekučně vymáhaných pohledávek a souboru pravomocně přiznaných pohledávek.

Jedná se o dva soubory pohledávek
První soubor 01 2017 VNOL 1862900676 ve výši 31.644.497,32 Kč (pravomocně soudem přiznané a již exekučně vymáhané pohledávky).
Druhý soubor 02 2017 VNOL 6422487073 ve výši 1.172.050,50 Kč  (pravomocně přiznané pohledávky).