Výroční zpráva za rok 2016 o činnosti Vojenské nemocnice Olomouc v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc, IČO: 60800691, výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2016: 

Počet podaných žádostí o informace:

2

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí:

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
Neprobíhalo žádné soudní řízení ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti

0

Výčet poskytnutých výhradních licencí:

0

Počet stížností podaných podle §16a:

0

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

0

                 

V Olomouci dne 6.1.2017                                             plk. gšt.MUDr. Martin Svoboda

                                                                                   ředitel vojenské nemocnice Olomouc

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Výroční zpráva za rok 2016.pdf)Výroční zpráva za rok 2016[ ]496 kB

Výroční zpráva za rok 2015 o činnosti Vojenské nemocnice Olomouc v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc, IČO: 60800691, výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2015:

Počet podaných žádostí o informace:

2

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí:

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
Neprobíhalo žádné soudní řízení ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti

0

Výčet poskytnutých výhradních licencí:

0

Počet stížností podaných podle §16a:

0

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

0

                 

V Olomouci dne 7.1.2016                                             plk. gšt.MUDr. Martin Svoboda

                                                                                   ředitel vojenské nemocnice Olomouc

Výroční zpráva za rok 2014 o činnosti Vojenské nemocnice Olomouc v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc, IČO: 60800691, výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2014:

Počet podaných žádostí o informace:

0

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí:

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
Neprobíhalo žádné soudní řízení ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti

0

Výčet poskytnutých výhradních licencí:

0

Počet stížností podaných podle §16a:

0

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

0

                 

V Olomouci dne 6.1.2015                                             plk. MUDr. Martin Svoboda

                                                                                   ředitel vojenské nemocnice Olomouc