z faldyna d novotny
Primář oddělení :
MUDr. Zdeněk Faldyna
tel.: 973 407 325
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vrchní SZP :
Dalibor Novotný
tel. 973 407 096
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zástupce primáře: MUDr. Pavel Žádník, tel.: 973 407 283

Psychiatrické oddělení nabízí možnost lůžkové a ambulantní léčby základního spektra psychických onemocnění a reaktivních stavů. Při léčbě je preferován individuální přístup k pacientům, přičemž jsou využívány moderní postupy biologické psychiatrie společně s psychoterapeutickými postupy a poradenstvím. Usilujeme o to, aby pacient vždy chápal smysl léčby a na terapii se aktivně podílel.

Otevřené psychiatrické oddělení je určeno pro pacienty s onemocněními z okruhu neurotických poruch, poruch nálady a psychotických poruch po odeznění produktivní symptomatologie. Terapie je zaměřena na stabilizaci stavu, ověřovaní vedlejších účinků medikace a na psychoterapeutické postupy směřující ke zlepšení náhledu a zvládacích mechanismů. V tomto oddělení úzce spolupracuje s oddělením psychologie. Předpokladem pobytu na oddělení je ochota pacienta k aktivní spolupráci na procesu léčby.

Uzavřené psychiatrické oddělení slouží k léčbě pacientů v akutních fázích psychických onemocnění, u nichž je vyšší riziko sebepoškození nebo snížená kontrola chování. Rizika vyplývající z těchto projevů psychických onemocnění se snažíme mimimalizovat, na oddělení probíhá intenzivnější ošetřovatelská péče. Těžištěm terapie je zde farmakoterapie a podpůrné psychoterapeutické techniky.

Psychiatrická ambulance se zabývá diagnostikou a léčbou duševních nemocí spadajících do všeobecné psychiatrie a gerontopsychiatrie. Návykové nemoci jsou ambulantně léčeny při Středisku sekundární prevence a léčby závislostí. Pacienti docházejí na kontrolní vyšetření v plánovaných termínech, k prvnímu vyšetření pak po objednání. Mimo to psychiatrická ambulance provádí posudkovou činnost.

Ambulantní péče může být odmítnuta v souladu se zákonem, zejména pokud by přijetím pacienta do ambulantní péče bylo překročeno únosné pracovní zatížení ambulance, nebo by pacient hrubým způsobem porušoval léčebný režim či zásadním způsobem odmítal spolupráci s lékařem.

Telefonní kontakty:

primář oddělení 973 407 325

Hospitalizaci lze objednat telefonicky ve vyhrazené době:
pondělí - pátek v době od 9,30 h. - 13,00 h. na tel.: 606 038 786

Objednání ambulantního vyšetření na tel.: 973 407 005
 

Ordinační hodiny ambulance:

Pondělí - čtvrtek 8:00 - 12:00; 13:00 - 15:30
Pátek 8:00 - 12-00; 13:00 - 14:15
 

Lékařské úkony hrazené samoplátci zde.

plakat psy