j novotny  t tichy
Primář oddělení :
pplk. MUDr. Josef Novotný, Ph.D.
tel.: 973 407 026
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vedoucí radiologický asistent :
Bc. Tomáš Tichý
tel. 973 407 065
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Primář oddělení :

MUDr. Josef Novotný, Ph.D.
tel.: 973 407 026
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Zástupce primáře:

pplk.. MUDr. Petr Křenek
tel.: 973 407 065
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vedoucí radiologický asistent :

Bc. Tomáš Tichý
tel. 973 407 022
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ostatní lékaři na oddělení:

MUDr. Kateřina Dreiseitlová

MUDr. Jana Koluchová

MUDr. Lukáš Krč

 

 

 

 

 

 

Provoz na RTG pracovišti – hlavní budova Klášterní Hradisko:

Pondělí   7.10 – 15.30                                                

 

Úterý      7.10 – 15.30

 

Středa    7. 10 – 15.30

 

Čtvrtek   7.10 – 24.00

 

Pátek     7.10 – 14.20

 

Skiagrafická vyšetření se provádějí bez objednání!!!!!!

Event. skiaskopická vyšetření (polykací akt, cílená skiaskopie) nutno objednávat telefonicky na číslo 973 407 181

 

Provoz na RTG chirurgie - jen skiagrafie bez objednání : - zabezpečeno laborantem

Pondělí   7.00 – 20.00 hod., potom pohotovost mimo pracoviště

Úterý      7.00 – 20.00 hod., potom pohotovost mimo pracoviště

Středa    7.00 – 20.00 hod., potom pohotovost mimo pracoviště

Čtvrtek   7.00 – 24.00 hod

Pátek     0.00 – 20.00 hod., potom pohotovost mimo pracoviště

Sobota   7.00 – 12.00 hod., potom pohotovost mimo pracoviště

Neděle   7.00 – 12.00 hod., potom pohotovost mimo pracoviště

 

Telefonický kontakt na čísle: 973 407 153

 

Provoz na pracovišti s ultrazvukovým přístrojem:

Pondělí       7.15 – 15.30 hod.

Úterý          7.15 – 15.30 hod.

Středa        7.15 – 15.30 hod.

Čtvrtek       7.15 – 24.00 hod.

Pátek         0.00 – 14.15 hod.

 

Objednávky běžných UZ vyšetření telefonicky na čísle: 973 407 181,

STATIM (urgentní) vyšetření na čísle: 973 407 068

 

Provoz na CT pracovišti:

 

Pondělí         7.00  - 15.30, dle potřeby prodloužený provoz do 20.00 hod.

Úterý            7.00  - 15.30, dle potřeby prodloužený provoz do 20.00 hod.

Středa          7.00 – 15.30 hod.

Čtvrtek         7.00 – 24.00 hod.

Pátek           0.00 – 14.00 hod.

 

Objednávky u běžných plánovaných vyšetření na telefonním čísle: 973 407 181

STATIM (urgentní) vyšetření na čísle: 973 407 294

Speciální postprocesingová vyšetření (CT kolonografie, CT angiografie,

CT koronarografie, CT perfuze, CT zubů) na telefonním čísle: 973 407 026

 

Radiodiagnostické oddělení Vojenské nemocnice Olomouc je vybavené moderní velmi kvalitní přístrojovou technikou. Od října 2005 je využíván plně bezfilmový provoz. Data jsou ukládána v elektronické podobě v systému PACS. RDG VN Olomouc je začleněno do sítě zdravotnických zařízení, která jsou schopna mezi sebou komunikovat a vyměňovat si obrazová data pacientů on-line. Pro ostatní zdravotnická zařízení jsou data pacientů exportována na CD/DVD včetně prohlížeče pro standardní PC.

 

Skiagrafická vyšetření (RTG snímky) jsou prováděna formou přímé a nepřímé digitalizace se snížením potřebné radiační dávky z ozáření a tím i radiační zátěže klienta. Moderní skiagrafické přístroje umožňují speciální zobrazovací postupy pro snímkování plic /snímkování dvojí energií/ a pro ortopedické a posudkové účely /snímky celé páteře resp. dolních končetin jednou expozicí/. Tyto služby nabízíme i pro klienty a lékaře mimo VN Olomouc.

Na moderním sonografickém přístroji pořízeném v roce 2015 GE Logiq S8 jsou prováděna ultrazvuková vyšetření v celém rozsahu těla vč. dopplerovských vyšetření tepenného a žilního systému a také cílené biopsie. Tato vyšetření je možno objednat pro klienty i pro lékaře a zařízení mimo Vojenskou nemocnici Olomouc.

CT pracoviště je od listopadu 2015 vybaveno moderním multidetektorovým CT přístrojem s 320 řadami detektorů Aquilion One – Vision Edition s nejrychlejší rotací v ČR 0,275 s. Přístroj umožňuje zobrazit během jedné rotace 16 cm, což výrazně zkracuje délku vyšetření a dovoluje zobrazovat tento objem dynamicky v čase jako základ nových dynamických vyšetření v čase. Toto pracoviště kromě standardní celotělové diagnostiky je dlouhodobě zaměřeno na speciální postprocesingové metody a v této oblasti patří k absolutní špičce v rámci České republiky. Pro klienty, lékaře a zařízení v regionu i mimo něj nabízíme mimo jiné také virtuální CT kolonografie - což je neinvazivní, šetrné vyšetření tlustého střeva, virtuální tracheobronchoskopie k vyšetření průdušnice a průdušek a kvalitní barevné trojrozměrné rekonstrukce kostí i měkkých tkání. Od roku 1996 se pracoviště zaměřuje na CT angiografie (neinvazivní vyšetření tepen) v celém rozsahu lidského těla. Nabízíme špičkovou, šetrnou, nezatěžující cévní diagnostiku např. tepen krku zásobujících mozek, dynamická vyšetření tepen mozku včetně mozkové objemové perfuze (prokrvení mozku), vyšetření tepenného systému dolních končetin, dále vyšetření břišní i hrudní aorty a jejich větví včetně renálních tepen (tepen zásobujících ledviny), ale také jiných oblastí a to ambulantně bez potřeby hospitalizace.

Tato vyšetření se průběhem pro klienta neliší od klasického CT vyšetření.

V neposlední řadě se pracoviště zaměřuje rovněž na CT vyšetření srdce vč. CT koronarografie, což je šetrné vyšetření koronárních tepen. S těmito vyšetřeními jsou na tomto pracovišti již dlouhodobější zkušenosti (od roku 2004) a oddělení spolupracuje s kvalitními a uznávanými zdravotnickými zařízeními v okolí. Provádíme rovněž vyšetření tzv. kalciového skóre, což je nenáročné a rychlé vyšetření bez kontrastní látky se stanovení kardiovaskulárního rizika, dále také zhodnocení funkce srdce zvl. levé komory. Vzhledem k velmi kvalitnímu zobrazení jsou velmi přínosná neinvazivní, nezatěžující vyšetření pacientů k zhodnocení průchodnosti aorto-koronárních bypassů.

Nový CT přístroj dovoluje provádět objemové perfuze nejen mozku, ale i jiných orgánů např. jater, slinivky, ledvin apod. k posouzení účinnosti léčby nádorových onemocnění.

Využití duální energie přináší možnost provádět analýzu detekce močových kamenů s rozlišením urátových, vápenných a smíšených kamenů, což přináší důležité údaje pro možnost léčby ještě před vlastní chemickou analýzou po odchodu kamenů nebo jejich odstranění.

Duální energie také dokonale zobrazuje uloženiny krystalů močoviny v okolí kloubů     (hlavně loket, zápěstí a malé klouby ruky) u pacientů s dnou. Přináší rovněž přesnější diagnostiku periferních embolů při plicní embolizaci.

Jsme schopni provádět dynamické pohybové studie některých kloubů např. zápěstí, loketního kloubu, kolene a TMP kloubů.

Na CT pracovišti jsou dlouhodobé zkušenosti s terapeutickým výkonem pod CT kontrolou - periradikulární terapie (PRT) při léčbě bolesti zad. Jejich počet každoročně narůstá. Od roku 2016 je využívaná nová technologie s možností aplikace ozónu, což zlepšuje možnosti této terapie, zvláště u stavů, kde použití klasických léčiv při PRT nepřináší efekt. PRT s použitím ozónu se provádí za finanční spoluúčasti pacienta, která činí 1500 Kč za sérii 3 opichů. Klient se může rozhodnout pro klasickou léčbu bez poplatků nebo využití ozónu s poplatkem. Tyto výkony rovněž nabízíme pro všechny klienty a lékaře mimo VN.

RDG oddělení je držitelem akreditace pro výuku pro radiologii a zobrazovací metody v celém rozsahu diagnostického spektra od r. 2008. Je schopno provádět odbornou přípravu lékařů i radiologických asistentů.

Oblastí, na kterou je u nás kladen velký důraz, je radiační ochrana.  Používání moderních technologií a metodik znamená pro pacienty snížení absorbovaných dávek ve srovnání s dobou minulou. Dokončili jsme základní stupeň optimalizace radiační ochrany na každém zdroji ionizujícího záření a nadále optimalizace radiační ochrany na našem oddělení probíhá v dalších návazných cyklech.

Byly stanoveny Místní radiologické standardy pro všechny modality na RDG oddělení ve Vojenské nemocnici v Olomouci, jejichž nedílnou součástí je i standardizace radiační ochrany. Pro všechna pracoviště byly ustanoveny místní diagnostické referenční úrovně tj. hodnoty, které by při jednotlivých vyšetřeních neměly být překročeny.

Přístrojem, který se podílí na radiační zátěži nejvíce, je počítačový tomograf. Proto jsme optimalizaci radiační ochrany při vyšetření na tomto přístroji věnovali zvláštní pozornost. Plně využíváme všech možností expoziční automatiky CT přístroje. Používáme standardizovanou metodiku jednotlivých CT vyšetření. Snažíme se používat vyšetřovací protokoly s nízkým dávkovým příkonem tzv. Low dose a Ultra Low Dose protokoly. Máme k dispozici nástroj AIDR 3D / Adaptive Iterative Dose Reconstruction/, který nám umožnil snížit velmi významně hodnoty efektivních dávek pro jednotlivá CT vyšetření. Při porovnání výsledných expozičních protokolů resp. při jejich přepočtu na efektivní dávku můžeme konstatovat, že úspora efektivní dávky při použití funkce AIDR 3D se pohybuje někde mezi 30-50 %, což je úspora velmi významná a můžeme tak říci, že jsme v současné době CT pracovištěm, kde pacienti při vyšetřeních obdrží jednu z nejmenších radiačních efektivních dávek. Při porovnání s oficiálními dokumenty Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, které se zabývají obvyklými hodnotami efektivní dávky při CT vyšetřeních ve světě i v ČR, můžeme konstatovat, že se nám podařilo  v některých oblastech snížit námi aplikovanou dávku záření o 50-75% oproti obvyklým hodnotám radiační zátěže, kterou pacienti obdrží na ostatních CT přístrojích.

 

rdg1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rdg2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Více foto naleznete ve fotogalerii zde.
Lékařské úkony hrazené samoplátci zde.