Ceník PRAKTICKÝ LÉKAŘ (AMBULANCE PRIMÁRNÍ PÉČE)
č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1 Aplikace očkovací látky mimo očkovací kalendář 100
2 Prohlídka před nástupem do zaměstnání (nesmluvní partner) 350
3 Mimořádná a periodická prohlídka zaměstnanců (nesmluvní partner) 250
4 Posouzení zdrav.způsobilosti k řízení motor.vozidel 350
5 Prodloužení zdrav.způsobilosti k řízení motor.vozidel 150
6 Posudek o zdravotní způsobilosti k držení zbroj.pasu 350
7 Sepsání návrhu na lázeňské léčení na žádost pacienta 350
8 Posouzení zdrav. způsobilosti registrovaného pacienta bez nutnosti vyšetření zdrav. stavu 100
9 Posouzení zdrav. způsobilosti registrovaného pacienta s nutností vyšetření praktickým lékařem 350
10 Lékařský posudek o zdrav.způsobilosti II.třídy - A

350

 

č.úkonu placený úkon  cena bez DPH (Kč) 
11 Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR  1 bod á 1,52


Ceník platný od 1. 2. 2022

č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1 Dopravně – psychologické vyšetření – řidič osobního automobilu 1 500
2 Dopravně-psychologické vyšetření řidiče pro účely výkonu povolání (profesní způsobilost) 1 700
3 Dopravně-psychologické vyšetření řidiče pro účely
vrácení ŘP
2 200
4 Psychoterapie na vlastní žádost (bez dop. lékaře) 500

 

č.úkonu placený úkon  cena bez DPH (Kč) 
5 Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR  1 bod á 1,52


Ceník platný od 1. 1. 2022

č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1 extrakorporální terapie rázovou vlnou (15min) 500
2 akupunktura k redukci hmotnosti 300
3

běžná akupunktura při léčbě pohybových potíží

 - úvodní                                                            

 - každá další

400

200

4 reflexní terapie plosky nohy (45 min) 500
5 masáž shia – tsu (90 min) 800
6 lymfatická masáž manuální (60 min) 800
  lymfatická masáž manuální (90 min) 1 200
7 masáž  (30 min) 400
  masáž (60 min) 800
8 masáž lávovými kameny (60 min) 800
9 laseroterapie (5 min) 50
10 taping velký 200
11 taping malý 100
12 Funkční stabilizace a mobilizace páteře dle Dr. Smíška - individuální (25 min.)  150
13 Funkční stabilizace a mobilizace páteře dle Dr. Smíška - skupinová (45 min.)  100

 

č.úkonu placený úkon  cena bez DPH (Kč) 
14 Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR  1 bod á 1,52


Ceník platný od 1. 7. 2022

č. úkonu metoda cena bez DPH         (Kč)
1 glukóza 17
2 triglyceridy 31
3 cholesterol 25
4 urea 20
5 kreatinin 19
6 kys. močová 24
7 amoniak 90
8 ALT 20
9 AST 20
10 alkal. fosfatáza 20
11 amyláza 41
12 LD 24
13 GMT 23
14 lipáza 222
15 kortizol 208
16 total T4 146
17 progesteron 197
18 celk. bílkovina 17
19 albumin 17
20 bilirubin celkový 18
21 bilirubin přímý 17
22 chloridy 17
23 fosfor 19
24 hořčík 22
25 sodík 22
26 kalium 24
27 vápník 21
28 moč+sediment 34
29 krevní obraz 29
30 diff. rozpočet 43
31 fibrinogen 239
32 APTT 85
33 Quick 92
34 CRP 164
35 ABR 80
36 kreatinkináza 33
37 železo 21
38 sedimentace 31
39 Elfo bílkovin 69
40 bílkovina v moči 23
41 ALP kostní 341
42 TSH 194
43 pankr. amyláza 52
44 troponin I 1 087
45 osmolalita 13
46 kys. listová 277
47 B 12 278
48 testosteron 197
49 parathormon 618
50 borrelia G, M 722
51 digoxin 307
52 mikroalbumin v moči 140
53 D-Dimer 279
54 FT4 201
55 laktát 58
56 IgG 188
57 IgA 185
58 IgM 191


Ceník platný od 1. 2. 2021

č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1

 

Speciální vyšetřovací metody:

  CT DENTA – vyšetření čelisti před zavedením implantátů

 - 1 čelist                                                          

 - obě čelisti

1 600

3 000

2 Speciální vyšetřovací metody na základě žádosti pacienta bez lékařské indikace: 
CT kolonografie – vyšetření tlustého střeva 9 500
CT koronarografie – neinvazivní, šetrné vyšetření věnčitých tepen (stav cév zásobující srdce 9 500
CT DKK – CT angiografie dolních končetin - neinvazivní vyšetření k zjištění stavu tepen dolních končetin  (stav tepen) 9 500
3 PRT - ozonoterapie - série 3 aplikací pod CT v průběhu 1 - 2 měsíců 1 500
4 MR mozku nativ včetně nekontrastní MRAG dle číselníku VZP 10 788 bodů 13 161
5 MR LS páteře dle číselníku VZP 10 322 bodů 12 592


Kopie obrazové dokumentace na základě žádosti pacienta v elektronické podobě

č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1 CD 80
DVD 100
CD  vč. prohlížeče DICOM 100
DVD vč. prohlížeče DICOM 120


Práce nezdravotnického charakteru – cena za využití techniky

č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)

 


2

 

 

Digitální skiagrafie - za každých 30 min         

(1 předmět - např. plastika, archeol. nález, výřezy obrazů apod.)


1 200

Digitální skiagrafie – za každých 30 min           

(skládání velkých objektů – velká plátna, plastiky apod.)

2 000

CT průzkum – za akci                                      

(plastiky, archeol. nálezy apod.)

6 000
CT průzkum - scanování na CT za každou hodinu (monitoring dřeva apod.) 2 400

 

č.úkonu placený úkon  cena bez DPH (Kč) 
3 Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR  1 bod á 1,52


Ceník platný od 1. 1. 2022

Ceník platný od 1.7.2022

Stomatologie -lékařské úkony hrazené samoplátci

č.úkonu

placený úkon

cena vč. DPH (Kč)

91215

Kofferdam /1 čelist/

200

91510

Povrchová anestezie

100

92130

Pečetění fisury – 1 zub

300 - 500

92171

Vyšetření samoplátce, konzultace vyžádaná pacientem

500

VFP

Aplikace VFP /zub

150-300

HI

Hygienická Instruktáž na žádost pacienta

300

NO

Náhrada neomluvené absence

500

OPTG Použití Optragate 100
VIS Použití Viscostat pro zástavu krvácení 100 - 300
MTA Přímé/nepřímé překrytí pomocí MTA 500 - 1 000

Kompozitní výplně

92205

Fotokompozit – 1 ploška

620 - 1 240

92206

Fotokompozit – 2 plošky

1 030 - 1 970

92207

Fotokompozit-3 plošky

1 860 - 2 280

92208

Fotokompozit – víceplošková s dostavbou hrbolku, růžek

930 - 2 280

92210b

Dostavba plastická-fotokompozit

1 030 – 2 280

92218

Ošetření citlivých zubních plošek/1zub další zuby dle min. nákladů, např.

 2 zuby v témže kvadrantu ......250 Kč

 3 zuby v tomtéž sextantu........300

 2 zuby každý v jiné sextantu ..300

 

150

Skloinomerní výplně

92215

Výplň stálého zubu - 1 ploška

520 - 725

92216

Výplň stálého zubu  – 2 plošky

830 - 1 240

92217

Výplň stálého zubu + preendo dostavba – 3 plošky

930 - 1 450

92220

Provizorní výplň

200 - 360

92241 a

Endodont. ošetření – 1 koř. kanálek

2 280 - 3 320

92241 b

Endodont. ošetření – 2 k.k.

2 900 - 4 040

92241 c

Endodont. ošetření – 3 k.k. a více dle času ošetření

4 650 - 6 220

MDK

Měření délky kořen.kanálku

150

96900

Odstranění materiálu z jednoho kořenového kanálku

520- 1 030

92231a

Devitalizace pulpy mortální metoda

250

92341

Přechodná dlaha bez preparace- na zub

520 - 830

94310

Oprava fixní náhrady v ordinaci

520 - 1 140

95520

Rebaze část. sním.náhrady - přímá /v ordinaci/

1 450

95530

Rebaze celk. sním.náhrady - přímá /v ordinaci/

1 660

95531

Profesionální čištění zubů

520 - 930

95534

Ordinační bělení /1 čelist/

6 220

95535

Vnější bělení zubů /domácí/

2 750

95538

CD s vypáleným OPG

300

95543

Vnitřní bělení /1 zub/

2 050

95544

Retrakce gingivy /Expasyl/ 1 zub

260

95545

Provizorní razidlová korunka

830 - 1 140

Ceník protetických výrobků ,osoby starší 18 let , částečně hrazené pojišťovnou

Inlej kořenová

 

020112

Inlej kořenová, jeden kanálek nepřímá litá

2 535

020114

Inlej kořenová, 2 kanálky, nepřímá litá

3 127

020116

Inlej kořenová, 3 kanálky, nepřímá litá

3 719

020117

Inlej kořenová, jiná (FRC)

1 550

120216

Příplatek za dělenou inlej

250

Korunky samostatné i pilířové

030211

Korunka plášťová celokovová pilířová

3 153

030411

Korunka estetická plášťová fasetovaná kompozitním plastem

4 361

30413

Keramická faseta na plášťovou korunku nebo mezičlen

150

030511

Korunka estetická plášťová zirkonová keramika celoanatomická

6 451

030512

Korunka estetická plášťová, zirkonová keramika vrstvená

6 900

030513

Korunka estetická plášťová z keramiky, celokeramická presovaná celoanatomická

6 601

030514

Korunka estetická plášťová z keramiky, celokeramická presovaná vrstvená

6 900

030611

Korunka estetická ostatní - metalokeramika

6 330

030711

Provizorní korunka

1 731

Mezičleny

040111

Člen můstku celokovový

1 850

040211

Člen můstku estetický fasetovaný  kompozitním plastem

2 500

040311

Člen můstku estetický ostatní zirkonový celoanatomický

3 642

040312

Člen můstku estetický ostatní zirkonový vrstvený

4 092

040313

Člen můstku estetický ostatní keramika presovaná celoanatomická

3 795

040314

Člen můstku estetický ostatní keramika presovaná vrstvená

4 092

040315

Člen můstku estetický ostatní metalokeramika

2 976

040411

Člen můstku provizorní

550

Pomocné výrobky

 

120201

Studijní model s otiskem

520

120210

Rekonstrukce MV šablonami

1370

120214

Sponová modelace

250

Ostatní

 

SEP Separace můstku/rozřezání korunky 500 - 1 000

120902

Adhezivní můstek 1 mezičlen keramika

5 000

121201

Chránič pro sportovce

2 760

121202

Nosič pro bělení zubů – jedna čelist

1 650

121204

Ochranná dlaha bruxismus

1 750

120109

Slitina obecných dentálních kovů 1g

40

Částečné snímatelné náhrady

 

060211

ČSN ostatní do 2 kotevních prvků

4 822

060212

ČSN ostatní 3 a více kotevních prvků

5 122

060213

ČSN ost. H. Skeletová s litou stabilizačně spoj. Deskou 2 kot. prvky

7 194

060214

ČSN ost. H. Skeletová s litou stabilizačně spoj. Deskou 3 a více kot. prvků

8 418

060215

ČSN ost. H. Skeletová se spojovacím předozadním třmenem 2 kotevní prvky

7 194

060216

ČSN ost. H. Skeletová se spojovacím předozadním třmenem 3 a více kotevních prvků

8 418

060231

ČSN ost. D do 2 kotevních prvků

4 822

060232

ČSN ost. D 3 a více kotevních prvků

5 022

060233

ČSN ost. D skeletová se spojovacím podjazykovým třmenem 2 kotevní prvky

7 194

060234

ČSN ost. D skeletová se spojovacím podjazykovým třmenem 3 a více kotevních prvků

8 418

060235

ČSN ost. D. Skeletová se stabilizačně spojovací deskou 2 kotevní prvky

7 194

060236

ČSN ost. D. Skeletová se stabilizačně spojovací deskou 3 a více kotevních prvků

8 418

Snímatelné náhrady imediátní

 

121001

Částečná imediátní náhrada horní – do 4 zubů

5 321

121002

Částečná imediátní náhrada horní - do 9 zubů

6 221

121003

Částečná imediátní náhrada horní – 10 a více zubů

7 221

121004

Částečná imediátní náhrada dolní – do 4 zubů

5 321

121005

Částečná imediátní náhrada dolní - do 9 zubů

6 221

121006

Částečná imediátní náhrada dolní – 10 a více zubů

7 221

121011

Celková snímatelná náhrada imediátní horní bez šablony a zkoušky

4 850

121012

Celková snímatelná náhrada imediátní dolní bez šablony a zkoušky

4 850

121013

Celková snímatelná náhrada imediátní horní se šablonou a zkouškou

8 453

121014

Celková snímatelná náhrada imediátní dolní se šablonou a zkouškou

8 453

Opravy a úpravy, rebaze

100111

Oprava prasklé/zlomené náhrady

825

100211

Oprava vypadlého zubu z náhrady

642

100311

Oprava retenčních prvků - do 2 prvků (každý další se přičítá)

1 367

100411

Úprava – rozšíření baze náhrady včetně retenčních prvků

1 727

100511

Rebaze ČSN rigidním materiálem, laboratorně zhotovená

4 833

100521

Rebaze celkové náhrady rigidním materiálem, laboratorně zhotovená

5 360

REB Rebaze náhrady pružným materiálem 1 700

 

Ceník platný od 1. 7. 2022

č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1 Vydání potvrzení žadateli, které nevyžaduje lékařský výkon
Čas práce cca 10 min.
200
2

Vydání potvrzení či zprávy vyžadující lékařský výkon

Čas práce 1 hod.
Při rozsáhlejších zprávách za každou další započatou hodinu600
500

3 Garantovaný pobyt samostatně na pokoji se sociálním zařízením a TV 1 000 /den.

 

č.úkonu placený úkon  cena bez DPH (Kč) 
4 Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR  1 bod á 1,52


Ceník platný od 1. 1. 2022