Ceník PRAKTICKÝ LÉKAŘ (AMBULANCE PRIMÁRNÍ PÉČE)
č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1 Aplikace očkovací látky mimo očkovací kalendář 100
2 Prohlídka před nástupem do zaměstnání (nesmluvní partner) 350
3 Mimořádná a periodická prohlídka zaměstnanců (nesmluvní partner) 250
4 Posouzení zdrav.způsobilosti k řízení motor.vozidel 250
5 Prodloužení zdrav.způsobilosti k řízení motor.vozidel 125
6 Posudek o zdravotní způsobilosti k držení zbroj.pasu 350
7 Sepsání návrhu na lázeňské léčení na žádost pacienta 200
8 Posouzení zdrav. způsobilosti registrovaného pacienta bez nutnosti vyšetření zdrav. stavu 100
9 Posouzení zdrav. způsobilosti registrovaného pacienta s nutností vyšetření praktickým lékařem 350
10 Lékařský posudek o zdrav.způsobilosti II.třídy - A

350

 

č.úkonu placený úkon  cena bez DPH (Kč) 
11 Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR  1 bod á 1,33


Ceník platný od 1. 1. 2021

č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1 Dopravně – psychologické vyšetření – řidič osobního automobilu 1 500
2 Dopravně-psychologické vyšetření řidiče pro účely výkonu povolání (profesní způsobilost) 1 700
3 Dopravně-psychologické vyšetření řidiče pro účely
vrácení ŘP
2 200
4 Psychoterapie na vlastní žádost (bez dop. lékaře) 500

 

č.úkonu placený úkon  cena bez DPH (Kč) 
5 Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR  1 bod á 1,33


Ceník platný od 1. 1. 2021

č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1 extrakorporální terapie rázovou vlnou (15min) 500
2 akupunktura k redukci hmotnosti 300
3

běžná akupunktura při léčbě pohybových potíží

 - úvodní                                                            

 - každá další

400

200

4 reflexní terapie plosky nohy (60min) 500
5 masáž shia – tsu (90min) 800
6 lymfatická masáž manuální (60min) 600
  lymfatická masáž manuální (90min) 900
7 celková masáž s nahřátím (60min) 600
  celková masáž s nahřátím (30min) 300
8 masáž lávovými kameny (60min) 600
9 laseroterapie (5min) 50
10 taping velký 200
11 taping malý 100
12 Funkční stabilizace a mobilizace páteře dle Dr. Smíška - individuální (25 min.)  150
13 Funkční stabilizace a mobilizace páteře dle Dr. Smíška - skupinová (45 min.)  100

 

č.úkonu placený úkon  cena bez DPH (Kč) 
14 Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR  1 bod á 1,33


Ceník platný od 1. 1. 2021

č. úkonu metoda cena bez DPH         (Kč)
1 glukóza 17
2 triglyceridy 31
3 cholesterol 25
4 urea 20
5 kreatinin 19
6 kys. močová 24
7 amoniak 90
8 ALT 20
9 AST 20
10 alkal. fosfatáza 20
11 amyláza 41
12 LD 24
13 GMT 23
14 lipáza 222
15 kortizol 208
16 total T4 146
17 progesteron 197
18 celk. bílkovina 17
19 albumin 17
20 bilirubin celkový 18
21 bilirubin přímý 17
22 chloridy 17
23 fosfor 19
24 hořčík 22
25 sodík 22
26 kalium 24
27 vápník 21
28 moč+sediment 34
29 krevní obraz 29
30 diff. rozpočet 43
31 fibrinogen 239
32 APTT 85
33 Quick 92
34 CRP 164
35 ABR 80
36 kreatinkináza 33
37 železo 21
38 sedimentace 31
39 Elfo bílkovin 69
40 bílkovina v moči 23
41 ALP kostní 341
42 TSH 194
43 pankr. amyláza 52
44 troponin I 1 087
45 osmolalita 13
46 kys. listová 277
47 B 12 278
48 testosteron 197
49 parathormon 618
50 borrelia G, M 722
51 digoxin 307
52 mikroalbumin v moči 140
53 D-Dimer 279
54 FT4 201
55 laktát 58
56 IgG 188
57 IgA 185
58 IgM 191


Ceník platný od 1. 2. 2021

č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1

 

Speciální vyšetřovací metody:

  CT DENTA – vyšetření čelisti před zavedením implantátů

 - 1 čelist                                                          

 - obě čelisti

1 600

3 000

2 Speciální vyšetřovací metody na základě žádosti pacienta bez lékařské indikace: 
CT kolonografie – vyšetření tlustého střeva 9 500
CT koronarografie – neinvazivní, šetrné vyšetření věnčitých tepen (stav cév zásobující srdce 9 500
CT DKK – CT angiografie dolních končetin - neinvazivní vyšetření k zjištění stavu tepen dolních končetin  (stav tepen) 9 500
3 PRT - ozonoterapie - série 3 aplikací pod CT v průběhu 1 - 2 měsíců 1 500
4 MR mozku nativ včetně nekontrastní MRAG dle číselníku VZP 10 788 bodů 13 161
5 MR LS páteře dle číselníku VZP 10 322 bodů 12 592


Kopie obrazové dokumentace na základě žádosti pacienta v elektronické podobě

č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1 CD 80
DVD 100
CD  vč. prohlížeče DICOM 100
DVD vč. prohlížeče DICOM 120


Práce nezdravotnického charakteru – cena za využití techniky

č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)

 


2

 

 

Digitální skiagrafie - za každých 30 min         

(1 předmět - např. plastika, archeol. nález, výřezy obrazů apod.)


1 200

Digitální skiagrafie – za každých 30 min           

(skládání velkých objektů – velká plátna, plastiky apod.)

2 000

CT průzkum – za akci                                      

(plastiky, archeol. nálezy apod.)

6 000
CT průzkum - scanování na CT za každou hodinu (monitoring dřeva apod.) 2 400

 

č.úkonu placený úkon  cena bez DPH (Kč) 
3 Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR  1 bod á 1,33


Ceník platný od 1. 1. 2021

Ceník platný od 17.6.2019

Stomatologie - lékařské úkony hrazené samoplátci
č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
91215 Kofferdam /1 čelist/ 410
91510 Povrchová anestezie 100
91520 Injekční a intralig.anestezie 200
92130 Pečetění fisury – 1 zub 300
92171 Vyšetření samoplátce, konzultace 500
0001 Chránič zubů - bělící forma  500
     
Kompozitní výplně  
92205 Fotokompozit – 1 ploška 800
92206 Fotokompozit – 2 plošky 1 000
92207 Fotokompozit-3 plošky 1 150
92208 Fotokompozit-rekonstrukce růžku 1 100
92209 a Dostavba plastická-samopolymer. 950
92210 b Dostavba plastická-fotokompozit 1 100
Skloinomerní výplně  
92215 Výplň stálého zubu -1 ploška 500
92216 Výplň stálého zubu – 2 plošky 750
92217 Výplň stálého zubu – 3 plošky 900
92218 Výplň stálého zubu - více než 3 plošky, dostavba 1 000
95533 Sendvičová výplň 1 100
92220 Provizorní výplň 150
     
92241 a Endodont. ošetření – 1 koř. Kanálek 1 700
92241 b Endodont. ošetření – 2 k.k. 2 000
92241 c Endodont. ošetření – 3 k.k. a více 2 700
MDK Měření délky kořen.kanálku 150
95537 Přímá koř.nástavba zhotov.v ordinaci/FRC/ 1 400
     
95539 Funkční otisk-Pentamix 270
92341 Přechodná dlaha bez preparace- na zub 300
92342 Přechodná dlaha s preparací – na zub 400
CPT Čep parapulpální 200
CRT Čep radikulární Ti 350
CRZ Čep radikulární Au 300
     
94310 Oprava fixní náhrady v ordinaci 500
95520 Rebaze část. sním.náhrady - přímá /v ordinaci/ 800
95530 Rebaze celk. sním.náhrady - přímá /v ordinaci/ 900
95531 Profesionální čištění zubů 400
95532 Profesionální čištění zubů -AIR-FLOW / 1 čelist/ 600
95534 Ordinační bělení /1 čelist/ 2 000
95535 Vnější bělení zubů /domácí/ 3 000
95536 Odběry na mikrobiolog. vyšetření parodont.patogenů 360
95538 CD s vypáleným OPG 150
95542 Preservace alveolu /Parasorb,Bio-oss aj./ 1 100
95543 Vnitřní bělení /1 zub/ 1 100
95544 Retrakce gingivy /Expasyl/ 1 zub 200
95545 Provizorní korunka-zhotov.v ordinaci 100
     
Ceník protetických výrobků, osoby starší 18 let, částečně hrazené pojišťovnou
Samostatné výrobní fáze  
80002 Analýza modelu v okludoru 200
80004 Diagnostická přestavba 450
80031 Rekonstrukce mezičelistních vztahů skusovými šablonami 380
80041 Registrace funkčních poloh mandibuly 520
80051 Sponová modelace- pilířová konstrukce 125
80061 Frézování- pilířová konstrukce nebo člen můstku 120
     
Rekonstrukce korunky  
81041 Inlay kořenová, jeden kanálek, přímá 880
81042 Inlay kořenová, jeden kanálek, nepřímá, litá 900
81051 Inlay kořenová, dva kanálky, přímá 1 050
81052 Inlay kořenová, dva kanálky, nepřímá, litá 1 080
81061 Inlay kořenová,tři a více kanálků, přímá 1 180
81062 Inlay kořenová, tři a více kanálků, nepřímá, litá 1 280
Korunkové náhrady  
81114 Korunka plášťová z kompozitního materiálu, preparace schůdková 1 800
81115 Korunka plášťová keramická, preparace schůdková 3 150
81122 Korunka fasetovaná-plast, preparace schůdková 1 990
81124 Korunka fasetovaná-kompozitní plast, preparace schůdková 2 200
811124K Korunka fasetovaná-keramika 2 400
81132 Korunka fasetovaná, metalokeramika 3 500
     
Fixní můstky, pilířové konstrukce můstků  
81202 Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková 1 280
81203 Korunka plášťová, keramická, 3 300
Preparace schůdková
81212 Korunka fasetovaná- plast, preparace schůdková 1 840
81222 Korunka fasetovaná- kompozitní plast, preparace schůdková 2 100
81222K Korunka fasetovaná- keramika, preparace schůdková 2 300
81231 Korunka fasetovaná- metalokeramika 3 400
Spojení pilířových konstrukcí  
81302 Člen můstku fasetovaný – plast 1 100
81303 Člen můstku fasetovaný -kompozitní plast 1 250
81303K Člen můstku fasetovaný-keramika 1 400
81311 Člen můstku keramický 2 700
81312 Člen můstku fasetovaný- metalokeramika 2 000
Adhesivní náhrady  
81531 Adhesivní litá dlaha – do 6 zubů 2 000
81532 Adhesivní litá dlaha – 7 a více zubů 2 600
     
Provizorní fixní náhrady, opravy fixních náhrad  
81601 Provizorní ochranná korunka z plastu 650
81611 Provizorní ochranný můstek z plastu do 6 zubů 1 500
81612 Provizorní ochranný můstek z plastu- 7 a více zubů 1 700
81621 Oprava fixní náhrady s otiskem- nová faseta 900
     
Částečné snímatelné náhrady defektu chrupu  
82011 Částečná snímatelná náhrada s litými kotevními prvky-do 6 zubů 2 725
82014 Částečná snímatelná náhrada s litými kotevními prvky-7 a více zubů 2 795
82021 Částečná snímatelná náhrada dolní s litou stabilizačně- spojovací deskou 7 a více zubů 3 310
82022 Částečná snímatelná náhrada horní s litou patrovou deskou- 7 a více zubů 3 250
     
Celkové snímatelné náhrady  
82203 Celková náhrada horní s litou patrovou deskou 5 600
82204 Celková náhrada horní hybridní 5 810
82212 Celková náhrada dolní s litou bazí 6 100
82213 Celková náhrada dolní hybridní 6 010
Opravy snímacích náhrad, rebaze  
82301 Oprava- zubu vypadlého z náhrady 325
82311 Oprava na modelu- prasklá, zlomená náhrada 435
82320 Oprava retenčních prvků náhrady 645
82331 Oprava- rozšíření baze náhrady- do 4 zubů 655
82332 Oprava- rozšíření baze náhrady- 5 a více zubů 880
82351 Rebaze částečně snímatelné náhrady bez otisku 1 350
82352 Rebaze částečně snímatelné náhrady s otiskem 1 600
82353 Rebaze celkové náhrady bez otisku 1 300
82354 Rebaze celkové náhrady s otiskem, funkční rámování 1 690
8233S  Spona ke kódu 82331 a 82332  150
     
Ceník protetických výrobků, osoby starší 18 let, nehrazené pojišťovnou
Rekonstrukce korunky  
81071 Estetická faseta z plastu 1 350
81072 Estetická faseta z kompozitního plastu 2 000
81073 Estetická faseta keramická 2 550
81401 Attachment, zásuvný spoj – patrice 1 140
81411 Attachment, zásuvný spoj- matrice 1 140
     
Adhesivní náhrady  
81501 Adhesivní můstek, jeden mezičlen- plast 3 900
81502 Adhesivní můstek, další mezičlen 1 050
81511 Adhesivní můstek, jeden mezičlen – kompozitní plast 3 370
81512 Adhesivní můstek, další mezičlen – kompozitní plast 1 100
81521 Adhesivní můstek, jeden mezičlen – keramika 3 800
81522 Adhesivní můstek, další mezičlen - keramika 2 010
Částečné snímatelné náhrady defektu chrupu  
82031 Částečná imediátní náhrada – do 4 zubů 3 350
82032 Částečná imediátní náhrada - do 9 zubů 3 750
82033 Částečná imediátní náhrada – 10 a více zubů 4 030
82106 Horní skeletová náhrada – nesponové kotevní prvky 7 550
82116 Dolní skeletová náhrada- nesponové kotevní prvky 7 500
     
Celkové snímatelné náhrady  
82205 Celková náhrada horní imediátní 4 630
82214 Celková náhrada dolní imediátní 4 630

 

Ceník platný od 17. 6. 2019

č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1 Vydání potvrzení žadateli, které nevyžaduje lékařský výkon
Čas práce cca 10 min.
200
2

Vydání potvrzení či zprávy vyžadující lékařský výkon

Čas práce 1 hod.
Při rozsáhlejších zprávách za každou další započatou hodinu600
500

3 Garantovaný pobyt samostatně na pokoji se sociálním zařízením a TV 1 000 /den.

 

č.úkonu placený úkon  cena bez DPH (Kč) 
4 Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR  1 bod á 1,33


Ceník platný od 1. 1. 2021