Ceník PRAKTICKÝ LÉKAŘ (AMBULANCE PRIMÁRNÍ PÉČE)
č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1 Aplikace očkovací látky mimo očkovací kalendář 100
2 Prohlídka před nástupem do zaměstnání (nesmluvní partner) 350
3 Mimořádná a periodická prohlídka zaměstnanců (nesmluvní partner) 250
4 Posouzení zdrav.způsobilosti k řízení motor.vozidel 350
5 Prodloužení zdrav.způsobilosti k řízení motor.vozidel 150
6 Posudek o zdravotní způsobilosti k držení zbroj.pasu 350
7 Sepsání návrhu na lázeňské léčení na žádost pacienta 350
8 Posouzení zdrav. způsobilosti registrovaného pacienta bez nutnosti vyšetření zdrav. stavu 100
9 Posouzení zdrav. způsobilosti registrovaného pacienta s nutností vyšetření praktickým lékařem 350
10 Lékařský posudek o zdrav.způsobilosti II.třídy - A

350

11 Očkování proti chřipce včetně aplikace 350

 

č.úkonu placený úkon  cena bez DPH (Kč) 
12 Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR  1 bod á 1,58


Ceník platný od 1. 2. 2023

č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1 Dopravně – psychologické vyšetření – řidič osobního automobilu 1 500
2 Dopravně-psychologické vyšetření řidiče pro účely výkonu povolání (profesní způsobilost) 1 700
3 Dopravně-psychologické vyšetření řidiče pro účely
vrácení ŘP
2 200
4 Psychoterapie na vlastní žádost (bez dop. lékaře) 800

 

č.úkonu placený úkon  cena bez DPH (Kč) 
5 Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR  1 bod á 1,58


Ceník platný od 1. 2. 2023

č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1 extrakorporální terapie rázovou vlnou (15min) 500
2 akupunktura k redukci hmotnosti 300
3

běžná akupunktura při léčbě pohybových potíží

 - úvodní                                                            

 - každá další

400

200

4 reflexní terapie plosky nohy (45 min) 500
5 masáž shia – tsu (90 min) 800
6 lymfatická masáž manuální (60 min) 800
  lymfatická masáž manuální (90 min) 1 200
7 masáž  (30 min) 400
  masáž (60 min) 800
8 masáž lávovými kameny (60 min) 800
9 laseroterapie (5 min) 50
10 taping velký 200
11 taping malý 100
12 Funkční stabilizace a mobilizace páteře dle Dr. Smíška - individuální (25 min.)  150
13 Funkční stabilizace a mobilizace páteře dle Dr. Smíška - skupinová (45 min.)  100

 

č.úkonu placený úkon  cena bez DPH (Kč) 
14 Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR  1 bod á 1,58


Ceník platný od 1. 2. 2023

č. úkonu metoda cena bez DPH         (Kč)
1 glukóza 17
2 triglyceridy 31
3 cholesterol 25
4 urea 20
5 kreatinin 19
6 kys. močová 24
7 amoniak 90
8 ALT 20
9 AST 20
10 alkal. fosfatáza 20
11 amyláza 41
12 LD 24
13 GMT 23
14 lipáza 222
15 kortizol 208
16 total T4 146
17 progesteron 197
18 celk. bílkovina 17
19 albumin 17
20 bilirubin celkový 18
21 bilirubin přímý 17
22 chloridy 17
23 fosfor 19
24 hořčík 22
25 sodík 22
26 kalium 24
27 vápník 21
28 moč+sediment 34
29 krevní obraz 29
30 diff. rozpočet 43
31 fibrinogen 239
32 APTT 85
33 Quick 92
34 CRP 164
35 ABR 80
36 kreatinkináza 33
37 železo 21
38 sedimentace 31
39 Elfo bílkovin 69
40 bílkovina v moči 23
41 ALP kostní 341
42 TSH 194
43 pankr. amyláza 52
44 troponin I 1 087
45 osmolalita 13
46 kys. listová 277
47 B 12 278
48 testosteron 197
49 parathormon 618
50 borrelia G, M 722
51 digoxin 307
52 mikroalbumin v moči 140
53 D-Dimer 279
54 FT4 201
55 laktát 58
56 IgG 188
57 IgA 185
58 IgM 191


Ceník platný od 1. 2. 2023

č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1

 

Speciální vyšetřovací metody:

  CT DENTA – vyšetření čelisti před zavedením implantátů

 - 1 čelist                                                          

 - obě čelisti

1 600

3 000

2 Speciální vyšetřovací metody na základě žádosti pacienta bez lékařské indikace: 
CT kolonografie – vyšetření tlustého střeva 9 500
CT koronarografie – neinvazivní, šetrné vyšetření věnčitých tepen (stav cév zásobující srdce 9 500
CT DKK – CT angiografie dolních končetin - neinvazivní vyšetření k zjištění stavu tepen dolních končetin  (stav tepen) 9 500
3 PRT - ozonoterapie - série 3 aplikací pod CT v průběhu 1 - 2 měsíců 1 500
4 MR mozku nativ včetně nekontrastní MRAG dle číselníku VZP 10 788 bodů 13 161
5 MR LS páteře dle číselníku VZP 10 322 bodů 12 592


Kopie obrazové dokumentace na základě žádosti pacienta v elektronické podobě

č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1 CD 80
DVD 100
CD  vč. prohlížeče DICOM 100
DVD vč. prohlížeče DICOM 120


Práce nezdravotnického charakteru – cena za využití techniky

č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)

 


2

 

 

Digitální skiagrafie - za každých 30 min         

(1 předmět - např. plastika, archeol. nález, výřezy obrazů apod.)


1 200

Digitální skiagrafie – za každých 30 min           

(skládání velkých objektů – velká plátna, plastiky apod.)

2 000

CT průzkum – za akci                                      

(plastiky, archeol. nálezy apod.)

6 000
CT průzkum - scanování na CT za každou hodinu (monitoring dřeva apod.) 2 400

 

č.úkonu placený úkon  cena bez DPH (Kč) 
3 Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR  1 bod á 1,58


Ceník platný od 1. 2. 2023

Ceník platný od 1.2.2023

Stomatologie -lékařské úkony hrazené samoplátci

č.úkonu

placený úkon

cena vč. DPH (Kč)

91215

Kofferdam /1 čelist/

200

92130

Pečetění fisury – 1 zub

300 - 500

92171

Vyšetření samoplátce, konzultace vyžádaná pacientem

1 000

VFP

Aplikace VFP /zub

150-300

HI

Hygienická Instruktáž na žádost pacienta

300

NO

Náhrada neomluvené absence

500

OPTG Použití Optragate 150
VIS Použití Viscostat pro zástavu krvácení 100 - 300
MTA Přímé/nepřímé překrytí pomocí MTA 500 - 1 000

Kompozitní výplně

92205

Fotokompozit – 1 ploška

700 - 1 250

92206

Fotokompozit – 2 plošky

1 200 - 2 000

92207

Fotokompozit-3 plošky

2 000 - 2 500

92208

Fotokompozit – víceplošková s dostavbou hrbolku, růžek

1 000 - 2 500

92210b

Dostavba plastická-fotokompozit

1 100 – 2 500

92218

Ošetření citlivých zubních plošek/1zub další zuby dle min. nákladů, např.

 2 zuby v témže kvadrantu ......250 Kč

 3 zuby v tomtéž sextantu........300

 2 zuby každý v jiné sextantu ..300

 

150

Skloinomerní výplně

92215

Výplň stálého zubu - 1 ploška

600 - 800

92216

Výplň stálého zubu  – 2 plošky

850 - 1 300

92217

Výplň stálého zubu + preendo dostavba – 3 plošky

1 000 - 1 500

92220

Provizorní výplň

300 - 500

Ošetření kořenového kanálku

92241 a

Endodont. ošetření – 1 koř. kanálek

2 500 - 3 500

92241 b

Endodont. ošetření – 2 k.k.

3 100 - 4 400

92241 c

Endodont. ošetření – 3 k.k. a více dle času ošetření

5 000 - 6 800

MDK

Měření délky kořen.kanálku

200

96900

Odstranění materiálu z jednoho kořenového kanálku

600- 1 200

92231a

Devitalizace pulpy mortální metoda

250

Ostatní

92341

Přechodná dlaha bez preparace- na zub

600 - 900

94310

Oprava fixní náhrady v ordinaci

600 - 1 200

95520

Pružná rebaze část. sním.náhrady - přímá /v ordinaci/

1 800 - 2 200

95530

Pružná rebaze celk. sním.náhrady - přímá /v ordinaci/

1 800 - 2 200

95531

Profesionální čištění zubů

500 - 1 000

95534

Ordinační bělení /1 čelist/

6 800

95535

Vnější bělení zubů /domácí/

3 000

95538

CD s vypáleným OPG

300

95543

Vnitřní bělení /1 zub/

2 000

95544

Retrakce gingivy /Expasyl/ 1 zub

300

95545

Provizorní razidlová korunka

900 - 1 200

Ceník protetických výrobků ,osoby starší 18 let , částečně hrazené pojišťovnou

Inlej kořenová

 

020112

Inlej kořenová, jeden kanálek nepřímá litá

3 000

020114

Inlej kořenová, 2 kanálky, nepřímá litá

3 500

020116

Inlej kořenová, 3 kanálky, nepřímá litá

4 000

020117

Inlej kořenová, jiná (FRC)

1 700

120216

Příplatek za dělenou inlej

300

Korunky samostatné i pilířové

030211

Korunka plášťová celokovová pilířová

3 500

030411

Korunka estetická plášťová fasetovaná kompozitním plastem

5 000

30413

Keramická faseta na plášťovou korunku nebo mezičlen

150

030511

Korunka estetická plášťová zirkonová keramika celoanatomická

7 100

030512

Korunka estetická plášťová, zirkonová keramika vrstvená

7 600

030513

Korunka estetická plášťová z keramiky, celokeramická presovaná celoanatomická

7 300

030514

Korunka estetická plášťová z keramiky, celokeramická presovaná vrstvená

7 600

030611

Korunka estetická ostatní - metalokeramika

7 000

030711

Provizorní korunka

1 800

Mezičleny

040111

Člen můstku celokovový

2 000

040211

Člen můstku estetický fasetovaný  kompozitním plastem

2 850

040311

Člen můstku estetický ostatní zirkonový celoanatomický

3 800

040312

Člen můstku estetický ostatní zirkonový vrstvený

4 200

040313

Člen můstku estetický ostatní keramika presovaná celoanatomická

3 800

040314

Člen můstku estetický ostatní keramika presovaná vrstvená

4 200

040315

Člen můstku estetický ostatní metalokeramika

3 200

040411

Člen můstku provizorní

550

Pomocné výrobky a procesy

 

120201

Studijní model s otiskem

700

120202 Model z digitálních procesů 1 000
120203 Analýza modelů v artikulátoru 1 000
120207 Individuální otiskovací lžíce pro ozubenou čelist 900

120210

Rekonstrukce MV šablonami

1 600

120214

Sponová modelace - pilířová konstrukce

300

120215 Frézování – pilířová konstrukce nebo člen můstku 600
120218 Wax-Upp (jeden zub) 1 000
120221 Výztuž do snímatelné náhrady, individuálně zhotovená 1 100
120222 Výztuž do snímatelné náhrady prefabrikovaná 600
120223 Výztužný drát 400
120224 Průběžná spona 500
120226 Přestavba umělého chrupu v modelu náhrady 900
120228 Transparentní patro 1 000
Rekonstrukce korunky
120316 Onlej z kompozitního plastu 4 000
120319 Overlej z kompozitního plastu 5 000

Ostatní

SEP Separace můstku/rozřezání korunky 550 - 1 100

120902

Adhezivní můstek 1 mezičlen keramika

6 000

121201

Chránič pro sportovce

3 100

121202

Nosič pro bělení zubů – jedna čelist

2 000

121204

Ochranná dlaha bruxismus

1 500 - 1 900

120109

Slitina obecných dentálních kovů 1g

50

Částečné snímatelné náhrady

 

060211

ČSN ostatní do 2 kotevních prvků

5 500

060212

ČSN ostatní 3 a více kotevních prvků

5 700

060213

ČSN ost. H. Skeletová s litou stabilizačně spoj. Deskou 2 kot. prvky

7 700

060214

ČSN ost. H. Skeletová s litou stabilizačně spoj. Deskou 3 a více kot. prvků

8 900

060215

ČSN ost. H. Skeletová se spojovacím předozadním třmenem 2 kotevní prvky

7 700

060216

ČSN ost. H. Skeletová se spojovacím předozadním třmenem 3 a více kotevních prvků

8 900

060231

ČSN ost. D do 2 kotevních prvků

5 300

060232

ČSN ost. D 3 a více kotevních prvků

5 800

060233

ČSN ost. D skeletová se spojovacím podjazykovým třmenem 2 kotevní prvky

7 700

060234

ČSN ost. D skeletová se spojovacím podjazykovým třmenem 3 a více kotevních prvků

8 900

060235

ČSN ost. D. Skeletová se stabilizačně spojovací deskou 2 kotevní prvky

7 700

060236

ČSN ost. D. Skeletová se stabilizačně spojovací deskou 3 a více kotevních prvků

8 900

Snímatelné náhrady imediátní

 

121001

Částečná imediátní náhrada horní – do 4 zubů

6 700

121002

Částečná imediátní náhrada horní - do 9 zubů

7 400

121003

Částečná imediátní náhrada horní – 10 a více zubů

8 100

121004

Částečná imediátní náhrada dolní – do 4 zubů

6 700

121005

Částečná imediátní náhrada dolní - do 9 zubů

7 400

121006

Částečná imediátní náhrada dolní – 10 a více zubů

8 100

121011

Celková snímatelná náhrada imediátní horní bez šablony a zkoušky

5 400

121012

Celková snímatelná náhrada imediátní dolní bez šablony a zkoušky

5 400

121013

Celková snímatelná náhrada imediátní horní se šablonou a zkouškou

9 200

121014

Celková snímatelná náhrada imediátní dolní se šablonou a zkouškou

9 200

Opravy a úpravy, rebaze

100111

Oprava prasklé/zlomené náhrady

900

100211

Oprava vypadlého zubu z náhrady

700

100311

Oprava retenčních prvků - do 2 prvků (každý další se přičítá)

1 400

100411

Úprava – rozšíření baze náhrady včetně retenčních prvků

1 900

100511

Rebaze ČSN rigidním materiálem, laboratorně zhotovená

5 000

100521

Rebaze celkové náhrady rigidním materiálem, laboratorně zhotovená

5 500

REB Rebaze náhrady pružným materiálem 1 800

 

Ceník platný od 1. 2. 2023

č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1 Vydání potvrzení žadateli, které nevyžaduje lékařský výkon
Čas práce cca 10 min.
200
2

Vydání potvrzení či zprávy vyžadující lékařský výkon

Čas práce 1 hod.
Při rozsáhlejších zprávách za každou další započatou hodinu600
500

3 Garantovaný pobyt samostatně na pokoji se sociálním zařízením a TV 1 000 /den.

 

č.úkonu placený úkon  cena bez DPH (Kč) 
4 Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR  1 bod á 1,58


Ceník platný od 1. 2. 2023