Ceník PRAKTICKÝ LÉKAŘ (AMBULANCE PRIMÁRNÍ PÉČE)
č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1 Aplikace očkovací látky mimo očkovací kalendář 100
2 Prohlídka před nástupem do zaměstnání (nesmluvní partner) 350
3 Mimořádná a periodická prohlídka zaměstnanců (nesmluvní partner) 250
4 Posouzení zdrav.způsobilosti k řízení motor.vozidel 250
5 Prodloužení zdrav.způsobilosti k řízení motor.vozidel 125
6 Posudek o zdravotní způsobilosti k držení zbroj.pasu 350
7 Sepsání návrhu na lázeňské léčení na žádost pacienta 200
8 Posouzení zdrav. způsobilosti registrovaného pacienta bez nutnosti vyšetření zdrav. stavu 100
9 Posouzení zdrav. způsobilosti registrovaného pacienta s nutností vyšetření praktickým lékařem 350
10 Lékařský posudek o zdrav.způsobilosti II.třídy - A

350

 

č.úkonu placený úkon  cena bez DPH (Kč) 
11 Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR  1 bod á 1,33


Ceník platný od 1. 1. 2021

č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1 Dopravně – psychologické vyšetření – řidič osobního automobilu 1 500
2 Dopravně-psychologické vyšetření řidiče pro účely výkonu povolání (profesní způsobilost) 1 700
3 Dopravně-psychologické vyšetření řidiče pro účely
vrácení ŘP
2 200
4 Psychoterapie na vlastní žádost (bez dop. lékaře) 500

 

č.úkonu placený úkon  cena bez DPH (Kč) 
5 Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR  1 bod á 1,33


Ceník platný od 1. 1. 2021

č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1 extrakorporální terapie rázovou vlnou (15min) 500
2 akupunktura k redukci hmotnosti 300
3

běžná akupunktura při léčbě pohybových potíží

 - úvodní                                                            

 - každá další

400

200

4 reflexní terapie plosky nohy (60min) 500
5 masáž shia – tsu (90min) 800
6 lymfatická masáž manuální (60min) 600
  lymfatická masáž manuální (90min) 900
7 celková masáž s nahřátím (60min) 600
  celková masáž s nahřátím (30min) 300
8 masáž lávovými kameny (60min) 600
9 laseroterapie (5min) 50
10 taping velký 200
11 taping malý 100
12 Funkční stabilizace a mobilizace páteře dle Dr. Smíška - individuální (25 min.)  150
13 Funkční stabilizace a mobilizace páteře dle Dr. Smíška - skupinová (45 min.)  100

 

č.úkonu placený úkon  cena bez DPH (Kč) 
14 Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR  1 bod á 1,33


Ceník platný od 1. 1. 2021

č. úkonu metoda cena bez DPH         (Kč)
1 glukóza 17
2 triglyceridy 31
3 cholesterol 25
4 urea 20
5 kreatinin 19
6 kys. močová 24
7 amoniak 90
8 ALT 20
9 AST 20
10 alkal. fosfatáza 20
11 amyláza 41
12 LD 24
13 GMT 23
14 lipáza 222
15 kortizol 208
16 total T4 146
17 progesteron 197
18 celk. bílkovina 17
19 albumin 17
20 bilirubin celkový 18
21 bilirubin přímý 17
22 chloridy 17
23 fosfor 19
24 hořčík 22
25 sodík 22
26 kalium 24
27 vápník 21
28 moč+sediment 34
29 krevní obraz 29
30 diff. rozpočet 43
31 fibrinogen 239
32 APTT 85
33 Quick 92
34 CRP 164
35 ABR 80
36 kreatinkináza 33
37 železo 21
38 sedimentace 31
39 Elfo bílkovin 69
40 bílkovina v moči 23
41 ALP kostní 341
42 TSH 194
43 pankr. amyláza 52
44 troponin I 1 087
45 osmolalita 13
46 kys. listová 277
47 B 12 278
48 testosteron 197
49 parathormon 618
50 borrelia G, M 722
51 digoxin 307
52 mikroalbumin v moči 140
53 D-Dimer 279
54 FT4 201
55 laktát 58
56 IgG 188
57 IgA 185
58 IgM 191


Ceník platný od 1. 2. 2021

č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1

 

Speciální vyšetřovací metody:

  CT DENTA – vyšetření čelisti před zavedením implantátů

 - 1 čelist                                                          

 - obě čelisti

1 600

3 000

2 Speciální vyšetřovací metody na základě žádosti pacienta bez lékařské indikace: 
CT kolonografie – vyšetření tlustého střeva 9 500
CT koronarografie – neinvazivní, šetrné vyšetření věnčitých tepen (stav cév zásobující srdce 9 500
CT DKK – CT angiografie dolních končetin - neinvazivní vyšetření k zjištění stavu tepen dolních končetin  (stav tepen) 9 500
3 PRT - ozonoterapie - série 3 aplikací pod CT v průběhu 1 - 2 měsíců 1 500
4 MR mozku nativ včetně nekontrastní MRAG dle číselníku VZP 10 788 bodů 13 161
5 MR LS páteře dle číselníku VZP 10 322 bodů 12 592


Kopie obrazové dokumentace na základě žádosti pacienta v elektronické podobě

č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1 CD 80
DVD 100
CD  vč. prohlížeče DICOM 100
DVD vč. prohlížeče DICOM 120


Práce nezdravotnického charakteru – cena za využití techniky

č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)

 


2

 

 

Digitální skiagrafie - za každých 30 min         

(1 předmět - např. plastika, archeol. nález, výřezy obrazů apod.)


1 200

Digitální skiagrafie – za každých 30 min           

(skládání velkých objektů – velká plátna, plastiky apod.)

2 000

CT průzkum – za akci                                      

(plastiky, archeol. nálezy apod.)

6 000
CT průzkum - scanování na CT za každou hodinu (monitoring dřeva apod.) 2 400

 

č.úkonu placený úkon  cena bez DPH (Kč) 
3 Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR  1 bod á 1,33


Ceník platný od 1. 1. 2021

Ceník platný od 1.6.2021

Stomatologie - lékařské úkony hrazené samoplátci
č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
91215 Kofferdam /1 čelist/ 200
91510 Povrchová anestezie 100
92130 Pečetění fisury – 1 zub 300 - 500
92171 Vyšetření samoplátce, konzultace vyxžádaná pacientem 500
0001 Chránič zubů - bělící forma  500 - 1 000
VFP Aplikace VFP / zub  150 - 300
HI Hygienická Instruktáž na žádost pacienta 300
NO Náhrada neomluvené absence 500
Kompozitní výplně  
92205 Fotokompozit – 1 ploška 600 - 1 200
92206 Fotokompozit – 2 plošky 1 000 - 1 900
92207 Fotokompozit - 3 plošky 1 800 - 2 200
92208 Fotokompozit - víceplošková s dostavbou hrbolku, růžek 900 - 2 200
92210 b Dostavba plastická-fotokompozit 1 000 - 2 200
92216 Ošetření citlivých zubních plošek / 1 zub další zuby dle min. nákladů, např.
2 zuiby v témže kvadrantu .... 250 Kč
3 zuby v tomtéž sextantu .......350 Kč
2 zuby každý v jiné sextantu...300 Kč
150
Skloinomerní výplně  
92215 Výplň stálého zubu -1 ploška 500 - 700
92216 Výplň stálého zubu – 2 plošky 800 - 1 200
92217 Výplň stálého zubu – 3 plošky 900 - 1 400
92220 Provizorní výplň 200 - 350
92241 a Endodont. ošetření – 1 koř. Kanálek 2 200 - 3 200
92241 b Endodont. ošetření – 2 k.k. 2 800 - 3 900
92241 c Endodont. ošetření – 3 k.k. a více dle času ošetření 4 500 - 6 000
MDK Měření délky kořen.kanálku 150
95537 Přímá koř.nástavba zhotov.v ordinaci/FRC/ 1 - 3 kk 1 000 - 2 000
96900 Odstranění materiálu z jednoho kořenového kanálku 500 - 1 000 
92231a Devitalizace pulpy mortální metoda 250
92341 Přechodná dlaha bez preparace - na zub 500 - 800
94310 Oprava fixní náhrady v ordinaci 500 - 1 100
95520 Rebaze část. sním.náhrady - přímá /v ordinaci/ 1 400
95530 Rebaze celk. sním.náhrady - přímá /v ordinaci/ 1 600
95531 Profesionální čištění zubů 500 - 900
95534 Ordinační bělení /1 čelist/ 6 000
95535 Vnější bělení zubů /domácí/ 2 650
95538 CD s vypáleným OPG 300
95543 Vnitřní bělení /1 zub/ 2 000
95544 Retrakce gingivy /Expasyl/ 1 zub 260
95545 Provizorní razidlová korunka 800 - 1 100
95546 Refixace - korunky, KI
Můstku
700
900 - 1 600
Ceník protetických výrobků, osoby starší 18 let, částečně hrazené pojišťovnou
Samostatné výrobní fáze  
80001 Studijní model s otiskem 450
80002 Analýza modelu v okludoru 450
80004 Diagnostická přestavba 830
80011 Funkční otisk HČ v individuální lžíci 1 200
80012 Funkční otisk DČ v individuální lžíci 1 200
80013 Anatomický otisk čelisti v individuální lžíci 1 090
80031 Rekonstrukce mezičelistních vztahů skusovými šablonami 800 - 1 200
80041 Registrace funkčních poloh mandibuly 1 200
80051 Sponová modelace- pilířová konstrukce 400
80061 Frézování- pilířová konstrukce nebo člen můstku 760
50008 Chránič zubů proti skřípání   1 000
81032 Onlay z kompozitního materiálu 4 200
81035 Overlay z kompozitního materiálu 5 000
81041 Inlay kořenová, jeden kanálek, přímá 2 000
81042 Inlay kořenová, jeden kanálek, nepřímá, litá 2 000
81051 Inlay kořenová, dva kanálky, přímá 2 500
81052 Inlay kořenová, dva kanálky, nepřímá, litá 2 600
81061 Inlay kořenová,tři a více kanálků, přímá 3 090
81062 Inlay kořenová, tři a více kanálků, nepřímá, litá 3 000
Korunkové náhrady  
81114 Korunka plášťová z kompozitního materiálu, preparace schůdková 3 000
81115 Korunka plášťová keramická, preparace schůdková 6 000
81122 Korunka fasetovaná-plast, preparace schůdková 3 250
81124 Korunka fasetovaná-kompozitní plast, preparace schůdková 3 400
811124K Korunka fasetovaná-keramika 3 700
81132 Korunka fasetovaná, metalokeramika 5 600
Fixní můstky, pilířové konstrukce můstků  
81202 Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková 2 500
81203 Korunka plášťová, keramická, preparace schůdková 6 150
81212 Korunka fasetovaná- plast, preparace schůdková 3 280
81222 Korunka fasetovaná- kompozitní plast, preparace schůdková 3 510
81222K Korunka fasetovaná- keramika, preparace schůdková 3 700
81231 Korunka fasetovaná- metalokeramika 5 600
Spojení pilířových konstrukcí  
81301 Člen můstku celokovový 1 200
81302 Člen můstku fasetovaný – plast 1 780
81303 Člen můstku fasetovaný - kompozitní plast 1 860
81303K Člen můstku fasetovaný-keramika 2 000
81311 Člen můstku keramický 3 000
81312 Člen můstku fasetovaný- metalokeramika 2 800
Provizorní fixní náhrady, opravy fixních náhrad  
81601 Provizorní ochranná korunka z plastu 1 200
81611 Provizorní ochranný můstek z plastu do 6 zubů 2 250
81612 Provizorní ochranný můstek z plastu- 7 a více zubů 2 800
81621 Oprava fixní náhrady s otiskem- nová faseta 1 400
94330 Sejmutí fixní náhrady 1 pilíř  150
Částečné snímatelné náhrady defektu chrupu  
82011 Částečná snímatelná náhrada s litými kotevními prvky-do 6 zubů 4 250
82014 Částečná snímatelná náhrada s litými kotevními prvky-7 a více zubů 4 300
82021 Částečná snímatelná náhrada dolní s litou stabilizačně- spojovací deskou 7 a více zubů 4 850
82022 Částečná snímatelná náhrada horní s litou patrovou deskou- 7 a více zubů 5 000
Celkové snímatelné náhrady  
82203 Celková náhrada horní s litou patrovou deskou 8 500
82204 Celková náhrada horní hybridní 8 750
82212 Celková náhrada dolní s litou bazí 9 230
82213 Celková náhrada dolní hybridní 9 000
Opravy snímacích náhrad, rebaze  
82301 Oprava- zubu vypadlého z náhrady 560
82311 Oprava na modelu- prasklá, zlomená náhrada 730
82320 Oprava retenčních prvků náhrady 1 000
82331 Oprava- rozšíření baze náhrady- do 4 zubů 1 000
82332 Oprava- rozšíření baze náhrady- 5 a více zubů 1 350
82351 Rebaze částečně snímatelné náhrady bez otisku 2 500
82352 Rebaze částečně snímatelné náhrady s otiskem 4 150
82354 Rebaze celkové náhrady s otiskem, funkční rámování 4 000
8233S  Spona ke kódu 82331 a 82332  150
Ceník protetických výrobků, osoby starší 18 let, nehrazené pojišťovnou
Rekonstrukce korunky  
81071 Estetická faseta z plastu 1 350
81072 Estetická faseta z kompozitního plastu 2 000
81073 Estetická faseta keramická 2 550
81401 Attachment, zásuvný spoj – patrice 1 500
81411 Attachment, zásuvný spoj- matrice 1 500
Adhesivní náhrady  
81521 Adhesivní můstek, jeden mezičlen – keramika 5 500
81522 Adhesivní můstek, další mezičlen - keramika 2 000
Částečné snímatelné náhrady defektu chrupu  
82031 Částečná imediátní náhrada – do 4 zubů 5 000
82032 Částečná imediátní náhrada - do 9 zubů 5 500
82033 Částečná imediátní náhrada – 10 a více zubů 5 800
82106 Horní skeletová náhrada – nesponové kotevní prvky 10 000
82116 Dolní skeletová náhrada- nesponové kotevní prvky 10 000
Celkové snímatelné náhrady  
82205 Celková náhrada horní imediátní 6 000 - 7 350
82214 Celková náhrada dolní imediátní 6 000 - 8 800

 

Ceník platný od 1. 6. 2021

č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1 Vydání potvrzení žadateli, které nevyžaduje lékařský výkon
Čas práce cca 10 min.
200
2

Vydání potvrzení či zprávy vyžadující lékařský výkon

Čas práce 1 hod.
Při rozsáhlejších zprávách za každou další započatou hodinu600
500

3 Garantovaný pobyt samostatně na pokoji se sociálním zařízením a TV 1 000 /den.

 

č.úkonu placený úkon  cena bez DPH (Kč) 
4 Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR  1 bod á 1,33


Ceník platný od 1. 1. 2021