č. úkonu  placený úkon Cena bez DPH (Kč)
1 Cena vyšetření je v souladu s Věštníkem MZ ČR č. 14/2020 stanovena na 1 510 Kč. Administrativní poplatek za vyšetření činí 250 Kč. 1 760

 

Ceník platný od 1. 1. 2021