č. úkonu  placený úkon Cena bez DPH (Kč)
1 Cena vyšetření je v souladu s Věštníkem MZ ČR č. 6/2020 stanovena na 1 756 Kč. Administrativní poplatek za vyšetření činí 250 Kč. 2 006

 

Ceník platný od 28. 8. 2020