č. úkonu  placený úkon Cena vč. DPH (Kč)
1 Cena vyšetření je v souladu s Věštníkem MZ ČR č. 14/2020 stanovena na 1 510 Kč.  1 510

 

Ceník platný od 1. 3. 2021