č. úkonu  placený úkon Cena vč. DPH (Kč)
1 Cena vyšetření je v souladu s Věštníkem MZ ČR č. 14/2020 stanovena na 814 Kč.  814

 

Ceník platný od 1. 11. 2021