č. úkonu  placený úkon Cena vč. DPH (Kč)
1 Cena vyšetření je v souladu s Věštníkem MZ ČR č. 13/2021 stanovena na 853 Kč.  853

 

Ceník platný od 5. 1. 2022