č. úkonu metoda cena bez DPH         (Kč)
1 glukóza 17
2 triglyceridy 28
3 cholesterol 23
4 urea 18
5 kreatinin 17
6 kys. močová 22
7 amoniak 82
8 ALT 18
9 AST 18
10 alkal. fosfatáza 18
11 amyláza 37
12 LD 22
13 GMT 21
14 lipáza 202
15 kortizol 187
16 total T4 130
17 progesteron 176
18 celk. bílkovina 15
19 albumin 15
20 bilirubin celkový 16
21 bilirubin přímý 15
22 chloridy 15
23 fosfor 17
24 hořčík 20
25 sodík 20
26 kalium 22
27 vápník 19
28 moč+sediment 31
29 krevní obraz 25
30 diff. rozpočet 44
31 fibrinogen 216
32 APTT 77
33 Quick 83
34 CRP 147
35 ABR 71
36 kreatinkináza 30
37 rivaltova zkouška 11
38 sedimentace 14
39 Elfo bílkovin 63
40 bílkovina v moči 21
41 ALP kostní 310
42 total T3 130
43 pankr. amyláza 47
44 troponin I 987
45 osmolalita 12
46 kys. listová 249
47 B 12 250
48 testosteron 176
49 parathormon 559
50 borrelie 486


Ceník platný od 1. 8. 2012