č. úkonu metoda cena bez DPH         (Kč)
1 glukóza 17
2 triglyceridy 31
3 cholesterol 25
4 urea 20
5 kreatinin 19
6 kys. močová 24
7 amoniak 90
8 ALT 20
9 AST 20
10 alkal. fosfatáza 20
11 amyláza 41
12 LD 24
13 GMT 23
14 lipáza 222
15 kortizol 208
16 total T4 146
17 progesteron 197
18 celk. bílkovina 17
19 albumin 17
20 bilirubin celkový 18
21 bilirubin přímý 17
22 chloridy 17
23 fosfor 19
24 hořčík 22
25 sodík 22
26 kalium 24
27 vápník 21
28 moč+sediment 34
29 krevní obraz 29
30 diff. rozpočet 43
31 fibrinogen 239
32 APTT 85
33 Quick 92
34 CRP 164
35 ABR 80
36 kreatinkináza 33
37 železo 21
38 sedimentace 31
39 Elfo bílkovin 69
40 bílkovina v moči 23
41 ALP kostní 341
42 TSH 194
43 pankr. amyláza 52
44 troponin I 1 087
45 osmolalita 13
46 kys. listová 277
47 B 12 278
48 testosteron 197
49 parathormon 618
50 borrelia G, M 722
51 digoxin 307
52 mikroalbumin v moči 140
53 D-Dimer 279
54 FT4 201
55 laktát 58
56 IgG 188
57 IgA 185
58 IgM 191


Ceník platný od 1. 2. 2023