Cena bez DPH (Kč)
1 Projednání, posouzení,hlasování komise vč. vystavení dokumentace pro žadatele pro celou klinickou studii (startup) 10 000
2 Projednání dodatečné dokumentace již projednané studie v rámci jednoho zasedání komise 2 000


Ceník platný od 1. 2. 2020