č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1 Standardní vyšetření EEG včetně vyhodnocení 900
2 Celkem neurologické a EEG vyšetření 1 200

 

č.úkonu placený úkon  cena bez DPH (Kč) 
3 Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR  1 bod á 1,58


Ceník platný od 1. 2. 2023