č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1 Vydání potvrzení žadateli, které nevyžaduje lékařský výkon
Čas práce cca 10 min.
200
2

Vydání potvrzení či zprávy vyžadující lékařský výkon

Čas práce 1 hod.
Při rozsáhlejších zprávách za každou další započatou hodinu600
500

3 Garantovaný pobyt samostatně na pokoji se sociálním zařízením a TV 1 000 /den.

 

č.úkonu placený úkon  cena bez DPH (Kč) 
4 Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR  1 bod á 1,58


Ceník platný od 1. 2. 2023