č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1 Vyšetření na řidičský průkaz 250
2 Vyšetření OCT (oko) 250
3 Plastická operace víček (blefarochalasis), horní víčko (obě oči), dolní víčko (obě oči) 7 500 
4 Odstranění drobných lézí kůže periokulárně  
  (fibromy, veruky, xantelazmata)  
  elektrokauterem bez nutnosti sutury:  
  do počtu 3 300
  více než 3 na jedno oko 500
5 Odstranění periokulárních lézí kůže se suturou – jedno oko 500

 

č.úkonu placený úkon  cena bez DPH (Kč) 
6 Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR  1 bod á 1,14


Ceník platný od 1. 2. 2017