č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1 Vyšetření na řidičský průkaz 250
2 Vyšetření OCT (oko) 250
3b Plastická operace víček (blefarochalasis), horní víčko (obě oči) 11 000
3c Plastická operace víček (blefarochalasis), dolní víčko (obě oči) 13 000
4 Odstranění drobných lézí kůže periokulárně
(fibromy, veruky, xantelazmata)
elektrokauterem bez nutnosti sutury:
jedno oko bez rozlišení počtu
500 
5 Odstranění periokulárních lézí kůže se suturou – jedno oko 1 000

 

č.úkonu placený úkon  cena bez DPH (Kč) 
6 Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR  1 bod á 1,58


Ceník platný od 1. 2. 2023