č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1 Vyšetření na řidičský průkaz 250
2 Vyšetření OCT (oko) 250
3a Plastická operace víček (blefarochalasis), horní víčko (obě oči), dolní víčko (obě oči) do 31.12.2019 7 500 
3b Plastická operace víček (blefarochalasis), horní víčko (obě oči), dolní víčko (obě oči) od 1.1.2020 8 000
4 Odstranění drobných lézí kůže periokulárně  
  (fibromy, veruky, xantelazmata)  
  elektrokauterem bez nutnosti sutury:  
  do počtu 3 300
  více než 3 na jedno oko 500
5 Odstranění periokulárních lézí kůže se suturou – jedno oko 500

 

č.úkonu placený úkon  cena bez DPH (Kč) 
6 Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR  1 bod á 1,22


Ceník platný od 1. 6. 2019