Poslání, mise

„Léčíme již po staletí“.

Vize do roku 2017

Vojenská nemocnice Olomouc bude stále nedílnou součástí systému péče v regionu i v České republice. Bude přátelská ke svým pacientům, návštěvám, studentům i zaměstnancům. Stane se nemocnicí, která bude poskytovat dětským pacientům následnou intenzivní péči na mezinárodně srovnatelné úrovni a bude školícím místem pro vzdělávání zdravotníků v oboru pediatrie. Využijeme zázemí v budově tzv. „refektáře“, který nyní bude procházet rekonstrukcí.

Strategické oblasti:

směrem k pacientovi

pacient s  informacemi,  bez bolesti,  v pocitu bezpečí,  v kontaktu s rodinnou (zapojení rodiny do léčby a péče dle přání pacienta), s individuálním přístupem zdravotníka,  s důvěrou k personálu,  je středem zájmu lékařského a ošetřovatelského personálu, s profesionálním chováním personálu, je respektována jeho důstojnost,  s možností duchovní péče, nás doporučovat svým blízkým a známým, zohlednění specifických potřeb válečných veteránů, být spokojený;

směrem k zaměstnancům

 zaměstnanec s dostupným vzděláváním (semináře, kurzy, zvyšování a prohlubování odbornosti, atd.), chráněný odborovou organizací, zapojený do zlepšování a řízení péče, s pocitem sounáležitosti, důležitosti a loajálnosti vůči nemocnici, odvádějící stoprocentní profesionální výkon s finanční jistotou, se zaměstnaneckými benefity, spokojený;

směrem k organizaci

organizace s ekonomickou stabilitou, efektivitou činností, s moderním způsobem řízení nemocnice s jasně definovanými úkoly a pracovně ekonomickou odpovědností, diferencovaným odměňováním a důsledným řešením neplnění pracovních povinností, vytvoření podmínek pro spokojenost pacientů i personálu.