Poslání, mise

„Léčíme již po staletí“.

Vize Vojenské nemocnice Olomouc do roku 2022

Rekonstrukce tzv. Prelátské zahrady pro vybudování travnaté plochy, parku, parkoviště a plochy pro využití sportovních aktivit pacientů a zaměstnanců. Rekonstrukce uvolněných prostor na Klášterním Hradisku. Vytvoření lůžkové části rehabilitačního oddělení. Vojenská nemocnice Olomouc bude stále nedílnou součástí záchranného integrovaného systému a systému zdravotní péče v regionu i v České republice. Bude přátelská ke svým pacientům, návštěvám, studentům i zaměstnancům.

 Strategické oblasti:

           směrem k pacientovi/klientovi (válečný a novodobý veterán)

pacient s informacemi, bez bolesti, v pocitu bezpečí, v kontaktu s rodinnou (zapojení rodiny do léčby a péče dle přání a momentální situace pacienta/klienta), s individuálním přístupem zdravotníka, s důvěrou k personálu, je středem zájmu lékařského a ošetřovatelského personálu, s profesionálním chováním personálu, je respektována jeho důstojnost, s možností duchovní péče, doporučovat nás svým blízkým a známým, zohlednění specifických potřeb válečných veteránů, být spokojený;

           směrem k zaměstnancům

zaměstnanec s dostupným vzděláváním (semináře, kurzy, zvyšování a prohlubování odbornosti, atd.), chráněný odborovou organizací, zapojený do zlepšování a řízení péče, s pocitem sounáležitosti, důležitosti a loajálnosti vůči nemocnici, odvádějící stoprocentní profesionální výkon, s finanční jistotou, se zaměstnaneckými benefity, spokojený;

           směrem k organizaci

organizace s ekonomickou stabilitou, efektivitou činností, s moderním způsobem řízení nemocnice s jasně definovanými úkoly a pracovně ekonomickou odpovědností, diferencovaným odměňováním a důsledným řešením neplnění pracovních povinností, vytvoření podmínek pro spokojenost pacientů i personálu.


1. 2. 2021

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Poslani a vize do 2022.pdf)Poslání a vize do roku 2022[ ]330 kB