Ceník platný od 1.7.2022

Stomatologie -lékařské úkony hrazené samoplátci

č.úkonu

placený úkon

cena vč. DPH (Kč)

91215

Kofferdam /1 čelist/

200

91510

Povrchová anestezie

100

92130

Pečetění fisury – 1 zub

300 - 500

92171

Vyšetření samoplátce, konzultace vyžádaná pacientem

500

VFP

Aplikace VFP /zub

150-300

HI

Hygienická Instruktáž na žádost pacienta

300

NO

Náhrada neomluvené absence

500

OPTG Použití Optragate 100
VIS Použití Viscostat pro zástavu krvácení 100 - 300
MTA Přímé/nepřímé překrytí pomocí MTA 500 - 1 000

Kompozitní výplně

92205

Fotokompozit – 1 ploška

620 - 1 240

92206

Fotokompozit – 2 plošky

1 030 - 1 970

92207

Fotokompozit-3 plošky

1 860 - 2 280

92208

Fotokompozit – víceplošková s dostavbou hrbolku, růžek

930 - 2 280

92210b

Dostavba plastická-fotokompozit

1 030 – 2 280

92218

Ošetření citlivých zubních plošek/1zub další zuby dle min. nákladů, např.

 2 zuby v témže kvadrantu ......250 Kč

 3 zuby v tomtéž sextantu........300

 2 zuby každý v jiné sextantu ..300

 

150

Skloinomerní výplně

92215

Výplň stálého zubu - 1 ploška

520 - 725

92216

Výplň stálého zubu  – 2 plošky

830 - 1 240

92217

Výplň stálého zubu + preendo dostavba – 3 plošky

930 - 1 450

92220

Provizorní výplň

200 - 360

92241 a

Endodont. ošetření – 1 koř. kanálek

2 280 - 3 320

92241 b

Endodont. ošetření – 2 k.k.

2 900 - 4 040

92241 c

Endodont. ošetření – 3 k.k. a více dle času ošetření

4 650 - 6 220

MDK

Měření délky kořen.kanálku

150

96900

Odstranění materiálu z jednoho kořenového kanálku

520- 1 030

92231a

Devitalizace pulpy mortální metoda

250

92341

Přechodná dlaha bez preparace- na zub

520 - 830

94310

Oprava fixní náhrady v ordinaci

520 - 1 140

95520

Rebaze část. sním.náhrady - přímá /v ordinaci/

1 450

95530

Rebaze celk. sním.náhrady - přímá /v ordinaci/

1 660

95531

Profesionální čištění zubů

520 - 930

95534

Ordinační bělení /1 čelist/

6 220

95535

Vnější bělení zubů /domácí/

2 750

95538

CD s vypáleným OPG

300

95543

Vnitřní bělení /1 zub/

2 050

95544

Retrakce gingivy /Expasyl/ 1 zub

260

95545

Provizorní razidlová korunka

830 - 1 140

Ceník protetických výrobků ,osoby starší 18 let , částečně hrazené pojišťovnou

Inlej kořenová

 

020112

Inlej kořenová, jeden kanálek nepřímá litá

2 535

020114

Inlej kořenová, 2 kanálky, nepřímá litá

3 127

020116

Inlej kořenová, 3 kanálky, nepřímá litá

3 719

020117

Inlej kořenová, jiná (FRC)

1 550

120216

Příplatek za dělenou inlej

250

Korunky samostatné i pilířové

030211

Korunka plášťová celokovová pilířová

3 153

030411

Korunka estetická plášťová fasetovaná kompozitním plastem

4 361

30413

Keramická faseta na plášťovou korunku nebo mezičlen

150

030511

Korunka estetická plášťová zirkonová keramika celoanatomická

6 451

030512

Korunka estetická plášťová, zirkonová keramika vrstvená

6 900

030513

Korunka estetická plášťová z keramiky, celokeramická presovaná celoanatomická

6 601

030514

Korunka estetická plášťová z keramiky, celokeramická presovaná vrstvená

6 900

030611

Korunka estetická ostatní - metalokeramika

6 330

030711

Provizorní korunka

1 731

Mezičleny

040111

Člen můstku celokovový

1 850

040211

Člen můstku estetický fasetovaný  kompozitním plastem

2 500

040311

Člen můstku estetický ostatní zirkonový celoanatomický

3 642

040312

Člen můstku estetický ostatní zirkonový vrstvený

4 092

040313

Člen můstku estetický ostatní keramika presovaná celoanatomická

3 795

040314

Člen můstku estetický ostatní keramika presovaná vrstvená

4 092

040315

Člen můstku estetický ostatní metalokeramika

2 976

040411

Člen můstku provizorní

550

Pomocné výrobky

 

120201

Studijní model s otiskem

520

120210

Rekonstrukce MV šablonami

1370

120214

Sponová modelace

250

Ostatní

 

SEP Separace můstku/rozřezání korunky 500 - 1 000

120902

Adhezivní můstek 1 mezičlen keramika

5 000

121201

Chránič pro sportovce

2 760

121202

Nosič pro bělení zubů – jedna čelist

1 650

121204

Ochranná dlaha bruxismus

1 750

120109

Slitina obecných dentálních kovů 1g

40

Částečné snímatelné náhrady

 

060211

ČSN ostatní do 2 kotevních prvků

4 822

060212

ČSN ostatní 3 a více kotevních prvků

5 122

060213

ČSN ost. H. Skeletová s litou stabilizačně spoj. Deskou 2 kot. prvky

7 194

060214

ČSN ost. H. Skeletová s litou stabilizačně spoj. Deskou 3 a více kot. prvků

8 418

060215

ČSN ost. H. Skeletová se spojovacím předozadním třmenem 2 kotevní prvky

7 194

060216

ČSN ost. H. Skeletová se spojovacím předozadním třmenem 3 a více kotevních prvků

8 418

060231

ČSN ost. D do 2 kotevních prvků

4 822

060232

ČSN ost. D 3 a více kotevních prvků

5 022

060233

ČSN ost. D skeletová se spojovacím podjazykovým třmenem 2 kotevní prvky

7 194

060234

ČSN ost. D skeletová se spojovacím podjazykovým třmenem 3 a více kotevních prvků

8 418

060235

ČSN ost. D. Skeletová se stabilizačně spojovací deskou 2 kotevní prvky

7 194

060236

ČSN ost. D. Skeletová se stabilizačně spojovací deskou 3 a více kotevních prvků

8 418

Snímatelné náhrady imediátní

 

121001

Částečná imediátní náhrada horní – do 4 zubů

5 321

121002

Částečná imediátní náhrada horní - do 9 zubů

6 221

121003

Částečná imediátní náhrada horní – 10 a více zubů

7 221

121004

Částečná imediátní náhrada dolní – do 4 zubů

5 321

121005

Částečná imediátní náhrada dolní - do 9 zubů

6 221

121006

Částečná imediátní náhrada dolní – 10 a více zubů

7 221

121011

Celková snímatelná náhrada imediátní horní bez šablony a zkoušky

4 850

121012

Celková snímatelná náhrada imediátní dolní bez šablony a zkoušky

4 850

121013

Celková snímatelná náhrada imediátní horní se šablonou a zkouškou

8 453

121014

Celková snímatelná náhrada imediátní dolní se šablonou a zkouškou

8 453

Opravy a úpravy, rebaze

100111

Oprava prasklé/zlomené náhrady

825

100211

Oprava vypadlého zubu z náhrady

642

100311

Oprava retenčních prvků - do 2 prvků (každý další se přičítá)

1 367

100411

Úprava – rozšíření baze náhrady včetně retenčních prvků

1 727

100511

Rebaze ČSN rigidním materiálem, laboratorně zhotovená

4 833

100521

Rebaze celkové náhrady rigidním materiálem, laboratorně zhotovená

5 360

REB Rebaze náhrady pružným materiálem 1 700

 

Ceník platný od 1. 7. 2022