Ceník platný od 17.6.2019

Stomatologie - lékařské úkony hrazené samoplátci
č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
91215 Kofferdam /1 čelist/ 410
91510 Povrchová anestezie 100
91520 Injekční a intralig.anestezie 200
92130 Pečetění fisury – 1 zub 300
92171 Vyšetření samoplátce, konzultace 500
0001 Chránič zubů - bělící forma  500
     
Kompozitní výplně  
92205 Fotokompozit – 1 ploška 800
92206 Fotokompozit – 2 plošky 1 000
92207 Fotokompozit-3 plošky 1 150
92208 Fotokompozit-rekonstrukce růžku 1 100
92209 a Dostavba plastická-samopolymer. 950
92210 b Dostavba plastická-fotokompozit 1 100
Skloinomerní výplně  
92215 Výplň stálého zubu -1 ploška 500
92216 Výplň stálého zubu – 2 plošky 750
92217 Výplň stálého zubu – 3 plošky 900
92218 Výplň stálého zubu - více než 3 plošky, dostavba 1 000
95533 Sendvičová výplň 1 100
92220 Provizorní výplň 150
     
92241 a Endodont. ošetření – 1 koř. Kanálek 1 700
92241 b Endodont. ošetření – 2 k.k. 2 000
92241 c Endodont. ošetření – 3 k.k. a více 2 700
MDK Měření délky kořen.kanálku 150
95537 Přímá koř.nástavba zhotov.v ordinaci/FRC/ 1 400
     
95539 Funkční otisk-Pentamix 270
92341 Přechodná dlaha bez preparace- na zub 300
92342 Přechodná dlaha s preparací – na zub 400
CPT Čep parapulpální 200
CRT Čep radikulární Ti 350
CRZ Čep radikulární Au 300
     
94310 Oprava fixní náhrady v ordinaci 500
95520 Rebaze část. sním.náhrady - přímá /v ordinaci/ 800
95530 Rebaze celk. sním.náhrady - přímá /v ordinaci/ 900
95531 Profesionální čištění zubů 400
95532 Profesionální čištění zubů -AIR-FLOW / 1 čelist/ 600
95534 Ordinační bělení /1 čelist/ 2 000
95535 Vnější bělení zubů /domácí/ 3 000
95536 Odběry na mikrobiolog. vyšetření parodont.patogenů 360
95538 CD s vypáleným OPG 150
95542 Preservace alveolu /Parasorb,Bio-oss aj./ 1 100
95543 Vnitřní bělení /1 zub/ 1 100
95544 Retrakce gingivy /Expasyl/ 1 zub 200
95545 Provizorní korunka-zhotov.v ordinaci 100
     
Ceník protetických výrobků, osoby starší 18 let, částečně hrazené pojišťovnou
Samostatné výrobní fáze  
80002 Analýza modelu v okludoru 200
80004 Diagnostická přestavba 450
80031 Rekonstrukce mezičelistních vztahů skusovými šablonami 380
80041 Registrace funkčních poloh mandibuly 520
80051 Sponová modelace- pilířová konstrukce 125
80061 Frézování- pilířová konstrukce nebo člen můstku 120
     
Rekonstrukce korunky  
81041 Inlay kořenová, jeden kanálek, přímá 880
81042 Inlay kořenová, jeden kanálek, nepřímá, litá 900
81051 Inlay kořenová, dva kanálky, přímá 1 050
81052 Inlay kořenová, dva kanálky, nepřímá, litá 1 080
81061 Inlay kořenová,tři a více kanálků, přímá 1 180
81062 Inlay kořenová, tři a více kanálků, nepřímá, litá 1 280
Korunkové náhrady  
81114 Korunka plášťová z kompozitního materiálu, preparace schůdková 1 800
81115 Korunka plášťová keramická, preparace schůdková 3 150
81122 Korunka fasetovaná-plast, preparace schůdková 1 990
81124 Korunka fasetovaná-kompozitní plast, preparace schůdková 2 200
811124K Korunka fasetovaná-keramika 2 400
81132 Korunka fasetovaná, metalokeramika 3 500
     
Fixní můstky, pilířové konstrukce můstků  
81202 Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková 1 280
81203 Korunka plášťová, keramická, 3 300
Preparace schůdková
81212 Korunka fasetovaná- plast, preparace schůdková 1 840
81222 Korunka fasetovaná- kompozitní plast, preparace schůdková 2 100
81222K Korunka fasetovaná- keramika, preparace schůdková 2 300
81231 Korunka fasetovaná- metalokeramika 3 400
Spojení pilířových konstrukcí  
81302 Člen můstku fasetovaný – plast 1 100
81303 Člen můstku fasetovaný -kompozitní plast 1 250
81303K Člen můstku fasetovaný-keramika 1 400
81311 Člen můstku keramický 2 700
81312 Člen můstku fasetovaný- metalokeramika 2 000
Adhesivní náhrady  
81531 Adhesivní litá dlaha – do 6 zubů 2 000
81532 Adhesivní litá dlaha – 7 a více zubů 2 600
     
Provizorní fixní náhrady, opravy fixních náhrad  
81601 Provizorní ochranná korunka z plastu 650
81611 Provizorní ochranný můstek z plastu do 6 zubů 1 500
81612 Provizorní ochranný můstek z plastu- 7 a více zubů 1 700
81621 Oprava fixní náhrady s otiskem- nová faseta 900
     
Částečné snímatelné náhrady defektu chrupu  
82011 Částečná snímatelná náhrada s litými kotevními prvky-do 6 zubů 2 725
82014 Částečná snímatelná náhrada s litými kotevními prvky-7 a více zubů 2 795
82021 Částečná snímatelná náhrada dolní s litou stabilizačně- spojovací deskou 7 a více zubů 3 310
82022 Částečná snímatelná náhrada horní s litou patrovou deskou- 7 a více zubů 3 250
     
Celkové snímatelné náhrady  
82203 Celková náhrada horní s litou patrovou deskou 5 600
82204 Celková náhrada horní hybridní 5 810
82212 Celková náhrada dolní s litou bazí 6 100
82213 Celková náhrada dolní hybridní 6 010
Opravy snímacích náhrad, rebaze  
82301 Oprava- zubu vypadlého z náhrady 325
82311 Oprava na modelu- prasklá, zlomená náhrada 435
82320 Oprava retenčních prvků náhrady 645
82331 Oprava- rozšíření baze náhrady- do 4 zubů 655
82332 Oprava- rozšíření baze náhrady- 5 a více zubů 880
82351 Rebaze částečně snímatelné náhrady bez otisku 1 350
82352 Rebaze částečně snímatelné náhrady s otiskem 1 600
82353 Rebaze celkové náhrady bez otisku 1 300
82354 Rebaze celkové náhrady s otiskem, funkční rámování 1 690
8233S  Spona ke kódu 82331 a 82332  150
     
Ceník protetických výrobků, osoby starší 18 let, nehrazené pojišťovnou
Rekonstrukce korunky  
81071 Estetická faseta z plastu 1 350
81072 Estetická faseta z kompozitního plastu 2 000
81073 Estetická faseta keramická 2 550
81401 Attachment, zásuvný spoj – patrice 1 140
81411 Attachment, zásuvný spoj- matrice 1 140
     
Adhesivní náhrady  
81501 Adhesivní můstek, jeden mezičlen- plast 3 900
81502 Adhesivní můstek, další mezičlen 1 050
81511 Adhesivní můstek, jeden mezičlen – kompozitní plast 3 370
81512 Adhesivní můstek, další mezičlen – kompozitní plast 1 100
81521 Adhesivní můstek, jeden mezičlen – keramika 3 800
81522 Adhesivní můstek, další mezičlen - keramika 2 010
Částečné snímatelné náhrady defektu chrupu  
82031 Částečná imediátní náhrada – do 4 zubů 3 350
82032 Částečná imediátní náhrada - do 9 zubů 3 750
82033 Částečná imediátní náhrada – 10 a více zubů 4 030
82106 Horní skeletová náhrada – nesponové kotevní prvky 7 550
82116 Dolní skeletová náhrada- nesponové kotevní prvky 7 500
     
Celkové snímatelné náhrady  
82205 Celková náhrada horní imediátní 4 630
82214 Celková náhrada dolní imediátní 4 630

 

Ceník platný od 17. 6. 2019