Ceník platný od 1.6.2021

Stomatologie - lékařské úkony hrazené samoplátci
č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
91215 Kofferdam /1 čelist/ 200
91510 Povrchová anestezie 100
92130 Pečetění fisury – 1 zub 300 - 500
92171 Vyšetření samoplátce, konzultace vyxžádaná pacientem 500
0001 Chránič zubů - bělící forma  500 - 1 000
VFP Aplikace VFP / zub  150 - 300
HI Hygienická Instruktáž na žádost pacienta 300
NO Náhrada neomluvené absence 500
Kompozitní výplně  
92205 Fotokompozit – 1 ploška 600 - 1 200
92206 Fotokompozit – 2 plošky 1 000 - 1 900
92207 Fotokompozit - 3 plošky 1 800 - 2 200
92208 Fotokompozit - víceplošková s dostavbou hrbolku, růžek 900 - 2 200
92210 b Dostavba plastická-fotokompozit 1 000 - 2 200
92216 Ošetření citlivých zubních plošek / 1 zub další zuby dle min. nákladů, např.
2 zuiby v témže kvadrantu .... 250 Kč
3 zuby v tomtéž sextantu .......350 Kč
2 zuby každý v jiné sextantu...300 Kč
150
Skloinomerní výplně  
92215 Výplň stálého zubu -1 ploška 500 - 700
92216 Výplň stálého zubu – 2 plošky 800 - 1 200
92217 Výplň stálého zubu – 3 plošky 900 - 1 400
92220 Provizorní výplň 200 - 350
92241 a Endodont. ošetření – 1 koř. Kanálek 2 200 - 3 200
92241 b Endodont. ošetření – 2 k.k. 2 800 - 3 900
92241 c Endodont. ošetření – 3 k.k. a více dle času ošetření 4 500 - 6 000
MDK Měření délky kořen.kanálku 150
95537 Přímá koř.nástavba zhotov.v ordinaci/FRC/ 1 - 3 kk 1 000 - 2 000
96900 Odstranění materiálu z jednoho kořenového kanálku 500 - 1 000 
92231a Devitalizace pulpy mortální metoda 250
92341 Přechodná dlaha bez preparace - na zub 500 - 800
94310 Oprava fixní náhrady v ordinaci 500 - 1 100
95520 Rebaze část. sním.náhrady - přímá /v ordinaci/ 1 400
95530 Rebaze celk. sním.náhrady - přímá /v ordinaci/ 1 600
95531 Profesionální čištění zubů 500 - 900
95534 Ordinační bělení /1 čelist/ 6 000
95535 Vnější bělení zubů /domácí/ 2 650
95538 CD s vypáleným OPG 300
95543 Vnitřní bělení /1 zub/ 2 000
95544 Retrakce gingivy /Expasyl/ 1 zub 260
95545 Provizorní razidlová korunka 800 - 1 100
95546 Refixace - korunky, KI
Můstku
700
900 - 1 600
Ceník protetických výrobků, osoby starší 18 let, částečně hrazené pojišťovnou
Samostatné výrobní fáze  
80001 Studijní model s otiskem 450
80002 Analýza modelu v okludoru 450
80004 Diagnostická přestavba 830
80011 Funkční otisk HČ v individuální lžíci 1 200
80012 Funkční otisk DČ v individuální lžíci 1 200
80013 Anatomický otisk čelisti v individuální lžíci 1 090
80031 Rekonstrukce mezičelistních vztahů skusovými šablonami 800 - 1 200
80041 Registrace funkčních poloh mandibuly 1 200
80051 Sponová modelace- pilířová konstrukce 400
80061 Frézování- pilířová konstrukce nebo člen můstku 760
50008 Chránič zubů proti skřípání   1 000
81032 Onlay z kompozitního materiálu 4 200
81035 Overlay z kompozitního materiálu 5 000
81041 Inlay kořenová, jeden kanálek, přímá 2 000
81042 Inlay kořenová, jeden kanálek, nepřímá, litá 2 000
81051 Inlay kořenová, dva kanálky, přímá 2 500
81052 Inlay kořenová, dva kanálky, nepřímá, litá 2 600
81061 Inlay kořenová,tři a více kanálků, přímá 3 090
81062 Inlay kořenová, tři a více kanálků, nepřímá, litá 3 000
Korunkové náhrady  
81114 Korunka plášťová z kompozitního materiálu, preparace schůdková 3 000
81115 Korunka plášťová keramická, preparace schůdková 6 000
81122 Korunka fasetovaná-plast, preparace schůdková 3 250
81124 Korunka fasetovaná-kompozitní plast, preparace schůdková 3 400
811124K Korunka fasetovaná-keramika 3 700
81132 Korunka fasetovaná, metalokeramika 5 600
Fixní můstky, pilířové konstrukce můstků  
81202 Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková 2 500
81203 Korunka plášťová, keramická, preparace schůdková 6 150
81212 Korunka fasetovaná- plast, preparace schůdková 3 280
81222 Korunka fasetovaná- kompozitní plast, preparace schůdková 3 510
81222K Korunka fasetovaná- keramika, preparace schůdková 3 700
81231 Korunka fasetovaná- metalokeramika 5 600
Spojení pilířových konstrukcí  
81301 Člen můstku celokovový 1 200
81302 Člen můstku fasetovaný – plast 1 780
81303 Člen můstku fasetovaný - kompozitní plast 1 860
81303K Člen můstku fasetovaný-keramika 2 000
81311 Člen můstku keramický 3 000
81312 Člen můstku fasetovaný- metalokeramika 2 800
Provizorní fixní náhrady, opravy fixních náhrad  
81601 Provizorní ochranná korunka z plastu 1 200
81611 Provizorní ochranný můstek z plastu do 6 zubů 2 250
81612 Provizorní ochranný můstek z plastu- 7 a více zubů 2 800
81621 Oprava fixní náhrady s otiskem- nová faseta 1 400
94330 Sejmutí fixní náhrady 1 pilíř  150
Částečné snímatelné náhrady defektu chrupu  
82011 Částečná snímatelná náhrada s litými kotevními prvky-do 6 zubů 4 250
82014 Částečná snímatelná náhrada s litými kotevními prvky-7 a více zubů 4 300
82021 Částečná snímatelná náhrada dolní s litou stabilizačně- spojovací deskou 7 a více zubů 4 850
82022 Částečná snímatelná náhrada horní s litou patrovou deskou- 7 a více zubů 5 000
Celkové snímatelné náhrady  
82203 Celková náhrada horní s litou patrovou deskou 8 500
82204 Celková náhrada horní hybridní 8 750
82212 Celková náhrada dolní s litou bazí 9 230
82213 Celková náhrada dolní hybridní 9 000
Opravy snímacích náhrad, rebaze  
82301 Oprava- zubu vypadlého z náhrady 560
82311 Oprava na modelu- prasklá, zlomená náhrada 730
82320 Oprava retenčních prvků náhrady 1 000
82331 Oprava- rozšíření baze náhrady- do 4 zubů 1 000
82332 Oprava- rozšíření baze náhrady- 5 a více zubů 1 350
82351 Rebaze částečně snímatelné náhrady bez otisku 2 500
82352 Rebaze částečně snímatelné náhrady s otiskem 4 150
82354 Rebaze celkové náhrady s otiskem, funkční rámování 4 000
8233S  Spona ke kódu 82331 a 82332  150
Ceník protetických výrobků, osoby starší 18 let, nehrazené pojišťovnou
Rekonstrukce korunky  
81071 Estetická faseta z plastu 1 350
81072 Estetická faseta z kompozitního plastu 2 000
81073 Estetická faseta keramická 2 550
81401 Attachment, zásuvný spoj – patrice 1 500
81411 Attachment, zásuvný spoj- matrice 1 500
Adhesivní náhrady  
81521 Adhesivní můstek, jeden mezičlen – keramika 5 500
81522 Adhesivní můstek, další mezičlen - keramika 2 000
Částečné snímatelné náhrady defektu chrupu  
82031 Částečná imediátní náhrada – do 4 zubů 5 000
82032 Částečná imediátní náhrada - do 9 zubů 5 500
82033 Částečná imediátní náhrada – 10 a více zubů 5 800
82106 Horní skeletová náhrada – nesponové kotevní prvky 10 000
82116 Dolní skeletová náhrada- nesponové kotevní prvky 10 000
Celkové snímatelné náhrady  
82205 Celková náhrada horní imediátní 6 000 - 7 350
82214 Celková náhrada dolní imediátní 6 000 - 8 800

 

Ceník platný od 1. 6. 2021