Ceník platný od 1.2.2023

Stomatologie -lékařské úkony hrazené samoplátci

č.úkonu

placený úkon

cena vč. DPH (Kč)

91215

Kofferdam /1 čelist/

200

92130

Pečetění fisury – 1 zub

300 - 500

92171

Vyšetření samoplátce, konzultace vyžádaná pacientem

1 000

VFP

Aplikace VFP /zub

150-300

HI

Hygienická Instruktáž na žádost pacienta

300

NO

Náhrada neomluvené absence

500

OPTG Použití Optragate 150
VIS Použití Viscostat pro zástavu krvácení 100 - 300
MTA Přímé/nepřímé překrytí pomocí MTA 500 - 1 000

Kompozitní výplně

92205

Fotokompozit – 1 ploška

700 - 1 250

92206

Fotokompozit – 2 plošky

1 200 - 2 000

92207

Fotokompozit-3 plošky

2 000 - 2 500

92208

Fotokompozit – víceplošková s dostavbou hrbolku, růžek

1 000 - 2 500

92210b

Dostavba plastická-fotokompozit

1 100 – 2 500

92218

Ošetření citlivých zubních plošek/1zub další zuby dle min. nákladů, např.

 2 zuby v témže kvadrantu ......250 Kč

 3 zuby v tomtéž sextantu........300

 2 zuby každý v jiné sextantu ..300

 

150

Skloinomerní výplně

92215

Výplň stálého zubu - 1 ploška

600 - 800

92216

Výplň stálého zubu  – 2 plošky

850 - 1 300

92217

Výplň stálého zubu + preendo dostavba – 3 plošky

1 000 - 1 500

92220

Provizorní výplň

300 - 500

Ošetření kořenového kanálku

92241 a

Endodont. ošetření – 1 koř. kanálek

2 500 - 3 500

92241 b

Endodont. ošetření – 2 k.k.

3 100 - 4 400

92241 c

Endodont. ošetření – 3 k.k. a více dle času ošetření

5 000 - 6 800

MDK

Měření délky kořen.kanálku

200

96900

Odstranění materiálu z jednoho kořenového kanálku

600- 1 200

92231a

Devitalizace pulpy mortální metoda

250

Ostatní

92341

Přechodná dlaha bez preparace- na zub

600 - 900

94310

Oprava fixní náhrady v ordinaci

600 - 1 200

95520

Pružná rebaze část. sním.náhrady - přímá /v ordinaci/

1 800 - 2 200

95530

Pružná rebaze celk. sním.náhrady - přímá /v ordinaci/

1 800 - 2 200

95531

Profesionální čištění zubů

500 - 1 000

95534

Ordinační bělení /1 čelist/

6 800

95535

Vnější bělení zubů /domácí/

3 000

95538

CD s vypáleným OPG

300

95543

Vnitřní bělení /1 zub/

2 000

95544

Retrakce gingivy /Expasyl/ 1 zub

300

95545

Provizorní razidlová korunka

900 - 1 200

Ceník protetických výrobků ,osoby starší 18 let , částečně hrazené pojišťovnou

Inlej kořenová

 

020112

Inlej kořenová, jeden kanálek nepřímá litá

3 000

020114

Inlej kořenová, 2 kanálky, nepřímá litá

3 500

020116

Inlej kořenová, 3 kanálky, nepřímá litá

4 000

020117

Inlej kořenová, jiná (FRC)

1 700

120216

Příplatek za dělenou inlej

300

Korunky samostatné i pilířové

030211

Korunka plášťová celokovová pilířová

3 500

030411

Korunka estetická plášťová fasetovaná kompozitním plastem

5 000

30413

Keramická faseta na plášťovou korunku nebo mezičlen

150

030511

Korunka estetická plášťová zirkonová keramika celoanatomická

7 100

030512

Korunka estetická plášťová, zirkonová keramika vrstvená

7 600

030513

Korunka estetická plášťová z keramiky, celokeramická presovaná celoanatomická

7 300

030514

Korunka estetická plášťová z keramiky, celokeramická presovaná vrstvená

7 600

030611

Korunka estetická ostatní - metalokeramika

7 000

030711

Provizorní korunka

1 800

Mezičleny

040111

Člen můstku celokovový

2 000

040211

Člen můstku estetický fasetovaný  kompozitním plastem

2 850

040311

Člen můstku estetický ostatní zirkonový celoanatomický

3 800

040312

Člen můstku estetický ostatní zirkonový vrstvený

4 200

040313

Člen můstku estetický ostatní keramika presovaná celoanatomická

3 800

040314

Člen můstku estetický ostatní keramika presovaná vrstvená

4 200

040315

Člen můstku estetický ostatní metalokeramika

3 200

040411

Člen můstku provizorní

550

Pomocné výrobky a procesy

 

120201

Studijní model s otiskem

700

120202 Model z digitálních procesů 1 000
120203 Analýza modelů v artikulátoru 1 000
120207 Individuální otiskovací lžíce pro ozubenou čelist 900

120210

Rekonstrukce MV šablonami

1 600

120214

Sponová modelace - pilířová konstrukce

300

120215 Frézování – pilířová konstrukce nebo člen můstku 600
120218 Wax-Upp (jeden zub) 1 000
120221 Výztuž do snímatelné náhrady, individuálně zhotovená 1 100
120222 Výztuž do snímatelné náhrady prefabrikovaná 600
120223 Výztužný drát 400
120224 Průběžná spona 500
120226 Přestavba umělého chrupu v modelu náhrady 900
120228 Transparentní patro 1 000
Rekonstrukce korunky
120316 Onlej z kompozitního plastu 4 000
120319 Overlej z kompozitního plastu 5 000

Ostatní

SEP Separace můstku/rozřezání korunky 550 - 1 100

120902

Adhezivní můstek 1 mezičlen keramika

6 000

121201

Chránič pro sportovce

3 100

121202

Nosič pro bělení zubů – jedna čelist

2 000

121204

Ochranná dlaha bruxismus

1 500 - 1 900

120109

Slitina obecných dentálních kovů 1g

50

Částečné snímatelné náhrady

 

060211

ČSN ostatní do 2 kotevních prvků

5 500

060212

ČSN ostatní 3 a více kotevních prvků

5 700

060213

ČSN ost. H. Skeletová s litou stabilizačně spoj. Deskou 2 kot. prvky

7 700

060214

ČSN ost. H. Skeletová s litou stabilizačně spoj. Deskou 3 a více kot. prvků

8 900

060215

ČSN ost. H. Skeletová se spojovacím předozadním třmenem 2 kotevní prvky

7 700

060216

ČSN ost. H. Skeletová se spojovacím předozadním třmenem 3 a více kotevních prvků

8 900

060231

ČSN ost. D do 2 kotevních prvků

5 300

060232

ČSN ost. D 3 a více kotevních prvků

5 800

060233

ČSN ost. D skeletová se spojovacím podjazykovým třmenem 2 kotevní prvky

7 700

060234

ČSN ost. D skeletová se spojovacím podjazykovým třmenem 3 a více kotevních prvků

8 900

060235

ČSN ost. D. Skeletová se stabilizačně spojovací deskou 2 kotevní prvky

7 700

060236

ČSN ost. D. Skeletová se stabilizačně spojovací deskou 3 a více kotevních prvků

8 900

Snímatelné náhrady imediátní

 

121001

Částečná imediátní náhrada horní – do 4 zubů

6 700

121002

Částečná imediátní náhrada horní - do 9 zubů

7 400

121003

Částečná imediátní náhrada horní – 10 a více zubů

8 100

121004

Částečná imediátní náhrada dolní – do 4 zubů

6 700

121005

Částečná imediátní náhrada dolní - do 9 zubů

7 400

121006

Částečná imediátní náhrada dolní – 10 a více zubů

8 100

121011

Celková snímatelná náhrada imediátní horní bez šablony a zkoušky

5 400

121012

Celková snímatelná náhrada imediátní dolní bez šablony a zkoušky

5 400

121013

Celková snímatelná náhrada imediátní horní se šablonou a zkouškou

9 200

121014

Celková snímatelná náhrada imediátní dolní se šablonou a zkouškou

9 200

Opravy a úpravy, rebaze

100111

Oprava prasklé/zlomené náhrady

900

100211

Oprava vypadlého zubu z náhrady

700

100311

Oprava retenčních prvků - do 2 prvků (každý další se přičítá)

1 400

100411

Úprava – rozšíření baze náhrady včetně retenčních prvků

1 900

100511

Rebaze ČSN rigidním materiálem, laboratorně zhotovená

5 000

100521

Rebaze celkové náhrady rigidním materiálem, laboratorně zhotovená

5 500

REB Rebaze náhrady pružným materiálem 1 800

 

Ceník platný od 1. 2. 2023