Ceník platný od 1.2.2018

Stomatologie - lékařské úkony hrazené samoplátci
č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
91215 Kofferdam /1 čelist/ 410
91510 Povrchová anestezie 100
91520 Injekční a intralig.anestezie 200
92111 Lokální fluoridace bez vysušení 140
92112 Lokální fluoridace s vysušením 150
92130 Pečetění fisury – 1 zub 300
92171 Vyšetření samoplátce, konzultace 500
0001 Chránič zubů - bělící forma  500
     
Amalgam kapslový-dózovaný
92201 Výplň stálého zubu – 1 ploška 450
92202 Výplň stálého zubu – 2 plošky 700
92203 Výplň stálého zubu – 3 plošky 800
92204 Výplň stálého zubu – více než 3 plošky, rekonstrukce 1 000
     
Kompozitní výplně  
92205 Fotokompozit – 1 ploška 800
92206 Fotokompozit – 2 plošky 1 000
92207 Fotokompozit-3 plošky 1 150
92208 Fotokompozit-rekonstrukce růžku 1 100
92209 a Dostavba plastická-samopolymer. 950
92210 b Dostavba plastická-fotokompozit 1 100
Skloinomerní výplně  
92215 Výplň stálého zubu -1 ploška 500
92216 Výplň stálého zubu – 2 plošky 750
92217 Výplň stálého zubu – 3 plošky 900
92218 Výplň stálého zubu - více než 3 plošky, dostavba 1 000
95533 Sendvičová výplň 1 100
92220 Provizorní výplň 150
     
92241 a Endodont. ošetření – 1 koř. Kanálek 1 700
92241 b Endodont. ošetření – 2 k.k. 2 000
92241 c Endodont. ošetření – 3 k.k. a více 2 700
MDK Měření délky kořen.kanálku 150
95537 Přímá koř.nástavba zhotov.v ordinaci/FRC/ 1 400
     
95539 Funkční otisk-Pentamix 270
92341 Přechodná dlaha bez preparace- na zub 300
92342 Přechodná dlaha s preparací – na zub 400
CPT Čep parapulpální 200
CRT Čep radikulární Ti 350
CRZ Čep radikulární Au 300
     
94310 Oprava fixní náhrady v ordinaci 500
95520 Rebaze část. sním.náhrady - přímá /v ordinaci/ 800
95530 Rebaze celk. sním.náhrady - přímá /v ordinaci/ 900
95531 Profesionální čištění zubů 400
95532 Profesionální čištění zubů -AIR-FLOW / 1 čelist/ 600
95534 Ordinační bělení /1 čelist/ 2 000
95535 Vnější bělení zubů /domácí/ 3 000
95536 Odběry na mikrobiolog. vyšetření parodont.patogenů 360
95538 CD s vypáleným OPG 150
95541 Ošetření extrakční rány /Traumacel 1,5x 5 cm/ 300
95542 Preservace alveolu /Parasorb,Bio-oss aj./ 1 100
95543 Vnitřní bělení /1 zub/ 1 100
95544 Retrakce gingivy /Expasyl/ 1 zub 200
95545 Provizorní korunka-zhotov.v ordinaci 100
     
Ceník protetických výrobků, osoby starší 18 let, částečně hrazené pojišťovnou
Samostatné výrobní fáze  
80002 Analýza modelu v okludoru 200
80004 Diagnostická přestavba 450
80031 Rekonstrukce mezičelistních vztahů skusovými šablonami 380
80041 Registrace funkčních poloh mandibuly 520
80051 Sponová modelace- pilířová konstrukce 125
80061 Frézování- pilířová konstrukce nebo člen můstku 120
     
Rekonstrukce korunky  
81041 Inlay kořenová, jeden kanálek, přímá 660
81042 Inlay kořenová, jeden kanálek, nepřímá, litá 810
81051 Inlay kořenová, dva kanálky, přímá 860
81052 Inlay kořenová, dva kanálky, nepřímá, litá 910
81061 Inlay kořenová,tři a více kanálků, přímá 960
81062 Inlay kořenová, tři a více kanálků, nepřímá, litá 1 110
Korunkové náhrady  
81114 Korunka plášťová z kompozitního materiálu, preparace schůdková 1 800
81115 Korunka plášťová keramická, preparace schůdková 3 150
81122 Korunka fasetovaná-plast, preparace schůdková 1 760
81124 Korunka fasetovaná-kompozitní plast, preparace schůdková 2 200
811124K Korunka fasetovaná-keramika 2 400
81132 Korunka fasetovaná, metalokeramika 3 500
     
Fixní můstky, pilířové konstrukce můstků  
81202 Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková 1 150
81203 Korunka plášťová, keramická, 3 200
Preparace schůdková
81212 Korunka fasetovaná- plast, preparace schůdková 1 610
81222 Korunka fasetovaná- kompozitní plast, preparace schůdková 2 100
81222K Korunka fasetovaná- keramika, preparace schůdková 2 300
81231 Korunka fasetovaná- metalokeramika 3 400
Spojení pilířových konstrukcí  
81302 Člen můstku fasetovaný – plast 860
81303 Člen můstku fasetovaný -kompozitní plast 1 250
81303K Člen můstku fasetovaný-keramika 1 400
81311 Člen můstku keramický 2 490
81312 Člen můstku fasetovaný- metalokeramika 2 000
Adhesivní náhrady  
81531 Adhesivní litá dlaha – do 6 zubů 2 000
81532 Adhesivní litá dlaha – 7 a více zubů 2 600
     
Provizorní fixní náhrady, opravy fixních náhrad  
81601 Provizorní ochranná korunka z plastu 500
81611 Provizorní ochranný můstek z plastu do 6 zubů 1 100
81612 Provizorní ochranný můstek z plastu- 7 a více zubů 1 200
81621 Oprava fixní náhrady s otiskem- nová faseta 700
     
Částečné snímatelné náhrady defektu chrupu  
82011 Částečná snímatelná náhrada s litými kotevními prvky-do 6 zubů 2 135
82014 Částečná snímatelná náhrada s litými kotevními prvky-7 a více zubů 2 105
82021 Částečná snímatelná náhrada dolní s litou stabilizačně- spojovací deskou 7 a více zubů 2 330
82022 Částečná snímatelná náhrada horní s litou patrovou deskou- 7 a více zubů 2 200
     
Celkové snímatelné náhrady  
82203 Celková náhrada horní s litou patrovou deskou 4 500
82204 Celková náhrada horní hybridní 5 000
82212 Celková náhrada dolní s litou bazí 4 700
82213 Celková náhrada dolní hybridní 5 200
Opravy snímacích náhrad, rebaze  
82301 Oprava- zubu vypadlého z náhrady 250
82311 Oprava na modelu- prasklá, zlomená náhrada 270
82320 Oprava retenčních prvků náhrady 455
82331 Oprava- rozšíření baze náhrady- do 4 zubů 530
82332 Oprava- rozšíření baze náhrady- 5 a více zubů 620
82351 Rebaze částečně snímatelné náhrady bez otisku 1 220
82352 Rebaze částečně snímatelné náhrady s otiskem 2 200
82353 Rebaze celkové náhrady bez otisku 1 300
82354 Rebaze celkové náhrady s otiskem, funkční rámování 1 400
     
Ceník protetických výrobků, osoby starší 18 let, nehrazené pojišťovnou
Rekonstrukce korunky  
81071 Estetická faseta z plastu 1 200
81072 Estetická faseta z kompozitního plastu 1 750
81073 Estetická faseta keramická 2 550
81401 Attachment, zásuvný spoj – patrice 1 050
81411 Attachment, zásuvný spoj- matrice 1 050
     
Adhesivní náhrady  
81501 Adhesivní můstek, jeden mezičlen- plast 3 100
81502 Adhesivní můstek, další mezičlen 950
81511 Adhesivní můstek, jeden mezičlen – kompozitní plast 3 370
81512 Adhesivní můstek, další mezičlen – kompozitní plast 1 000
81521 Adhesivní můstek, jeden mezičlen – keramika 3 800
81522 Adhesivní můstek, další mezičlen - keramika 2 010
Částečné snímatelné náhrady defektu chrupu  
82031 Částečná imediátní náhrada – do 4 zubů 3 000
82032 Částečná imediátní náhrada - do 9 zubů 3 300
82033 Částečná imediátní náhrada – 10 a více zubů 3 800
82106 Horní skeletová náhrada – nesponové kotevní prvky 5 850
82116 Dolní skeletová náhrada- nesponové kotevní prvky 5 850
     
Celkové snímatelné náhrady  
82205 Celková náhrada horní imediátní 4 400
82214 Celková náhrada dolní imediátní 4 300

 

Ceník platný od 1. 2. 2018