zamestnani

Na základě přidělení rezidenčních míst a v souladu s vyhláškou č. 186/2009 Sb. - o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech) vyhlašuje

Vojenská nemocnice Olomouc

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO 2023

v oboru specializačního vzdělávání lékařských pracovníků: všeobecné praktické lékařství

 

Kritéria pro hodnocení uchazečů:

* odborná způsobilost

* zdravotní způsobilost

* bezúhonnost

* zařazení do oboru specializačního vzdělávání

* znalost práce s počítačem

V případě, kdy bude uchazečů o dané místo více a dojde ke shodě v hodnocení, o jejich pořadí rozhodnou členové výběrové komise na základě pohovoru.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Osobní dotazník.xlsx)Osobní dotazník[ ]34 kB
Stáhnout tento soubor (Přihláška.xlsx)Přihláška[ ]22 kB

irop
 
Stručný popis projektu: V rámci realizace projektu dojde ke stavební obnově a obnově bývalé barokní zahrady NKP Klášterní Hradisko v Olomouci, která je nyní v havarijním stavu a je pro veřejnost uzavřena. Dojde k obnově opěrných zídek, budou zbudovány zpevněné plochy, dojde k umístění 2 kašen a 2 dřevěných pergol, budou provedeny sadové úpravy.
 
Cíle: Hlavním cílem projektu je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví v podobě národní kulturní památky Klášterní Hradisko
 
Výsledky: Výsledkem projektu bude revitalizovaný a zpřístupněný prostor jedinečné barokní zahrady NKP Klášterní Hradisko.
 
Informace o poskytnutí finanční podpory z EU : Je spolufinancován z EU