tradicni vanocni koncert 2017Třetí adventní neděli, 17. prosince 2017, se Slavnostní sál Klášterního Hradiska zaplnil hosty, aby shlédli tradiční vánoční koncert pořádaný Vojenskou nemocnicí Olomouc a Obecně prospěšnou společností pro památkovou obnovu Klášterního Hradiska. V hledišti zasedli poslanec a primátor Statutárního města Olomouc Antonín Staněk, poslanec Milan Brázdil, rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller, arcibiskup Jan Graubner. Armádní představitelé byli zastoupeni vojenským a leteckým přidělencem při velvyslanectví Spojených států amerických v České republice plk. Markem A. Wootanem, zástupcem velitele 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou plk. gšt. Miroslavem Svobodou, správcem posádky plk. v. z. Aloisem Kadlčíkem a pplk. Zdeňkem Zemanem. Uniformované složky doplnil za Policii České republiky plk. Tomáš Landsfeld a ředitel krajský ředitel Hasičského záchranného sboru Karel Kolařík.  Mimo to pozvání přijali i další významní činitelé kulturních, společenských a partnerských organizací. V souladu se snahou organizátorů  o žánrově bohatou koncertní dramaturgii letos vystoupila revivalová kapela Pangea vystupující s repertoárem slavných The Beatles a soudě podle ohlasu sklidila ohromný úspěch. Velké poděkování patří paní Ing. Renátě Vlčkové a paní Lence Bečicové a pracovníkům provozního oddělení za přípravu a organizaci koncertu. 

Fotografie z akce zde

koncert pro zamestance 2017Dne 12. prosince 2017 proběhl již tradiční koncert pro stávající i bývalé zaměstnance Vojenské nemocnice Olomouc. U příležitosti významného životního jubilea obdržel v úvodu akce dlouholetý zaměstnanec nemocnice pan Jan Slivečka z rukou ředitele čestnou plaketu Vojenské nemocnice Olomouc a poté již následoval vlastní koncert. O vysokou kulturní úroveň se postaral Žesťový kvintet Vojenské hudby Olomouc pod vedením por. Jiřího Hájka a vynikající klavírní vystoupení lékaře interního oddělení MUDr. Davida Přidala. Repertoár zahrnoval díla klasické i moderní hudby a neopominul ani vánoční motivy a u publika se setkal s velmi příznivým přijetím. Stejné bylo i ocenění perníčků, které letos připravila sestra z interní ambulance Renata Jemelková.

Fotografie z koncertu zde

Za velkého zájmu dětí i dospělých proběhla 4. prosince 2017 v podzemních prostorách Klášterního Hradiska mikulášská nadílka. Děti, které úspěšně unikly nástrahám pekla, byly odměněny dárkem z rukou Mikuláše a anděla. Akci pořádají každý rok dobrovolníci z řad zaměstnanců Vojenské nemocnice Olomouc pod záštitou odborové organizace ČMOSA. 

Fotografie z akce zde

mikulas jika 2017V úterý dne 5. prosince 2017 proběhla stejně jako v loňském roce akce Mikuláš pro pacienty a zaměstnance Vojenské nemocnice Olomouc.

Oživení předvánočního času zorganizovala JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum z. s. za pomoci naší dobrovolnice, která si s sebou přizvala spolužáky ze Slovanského gymnázia Olomouc. Všichni dobrovolníci byli společnou akcí nadšeni a ocenění se jim dostalo jak ze strany pacientů, kterým alespoň na chvíli bezprostředností vystoupení zpříjemnili pobyt v nemocnici, tak i ze strany personálu.

Chceme za JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum z. s. poděkovat vedení Vojenské nemocnice, že umožnilo dobrovolníkům akci zorganizovat a na oplátku mohli dobrovolníci rozdávat pacientům rozptýlení a radost. 

Mgr. Jiří Lang – ředitel dobrovolnického centra
Mgr. Katrin Křupková – předsedkyně správní rady

parkoviste smallDne 30. listopadu 2017 bylo sestrou ARO Vojenské nemocnice Olomouc Zuzanou Bušovou a Ing. Zdeňkem Lužou, oblastním manažerem dodavatelské firmy SKANSKA, a. s., otevřeno rekonstruované parkoviště v areálu Vojenské nemocnice Olomouc v Pasteurově ulici. Akce proběhla za přítomnosti ředitele Vojenské nemocnice Olomouc plk. gšt. MUDr. Martina Svobody, náměstka ředitele Ing. Libora Botka, správce nemocnice Ing. Marka Kováře, lékaře nemocnice zastupovali plk. gšt. MUDr. Jiří Závada, primář ARO a MUDr. Roman Veselý z chirurgického oddělení VN Olomouc, organizace v pronájmu pak Mgr. Pavlína Vrtková.

senat smallDne 23. listopadu 2017 zavítala do Vojenské nemocnice Olomouc delegace členů senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku pod vedením  jeho předsedy doc. MUDr. Petera Koliby, CSc. Po přivítání senátorů ředitelem nemocnice plk. gšt. MUDr. Martinem Svobodou představila Ing.Eva Kunzová projekt Život v kufříku organizovaný nadačním fondem La Vida Loca, který je zaměřen na podporu dokumentace prvních okamžiků života dětí určených k adopci. V projektu, který výrazným způsobem podpořil i člen senátního výboru MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., se podařilo spojit aktivity zdravotnických zařízení, seniorských domů i širší veřejnosti. Nadační fond nyní navazuje spolupráci se stále větším počtem českých porodnic a sponzorských organizací, senioři se na projektu podílejí tvorbou pletených nebo šitých hraček a dětských oděvů.

Vojenská nemocnice Olomouc zaznamenala výrazný úspěch v anketě Nejlepší nemocnice 2017, kterou tradičně pořádá společnost HCI. V celkovém hodnocení nemocnic v celé republice zaujala třetí místo, když druhá byla Ústřední vojenská nemocnice Praha a vítězem nemocnice v Písku. Výborné umístění Vojenské nemocnice Olomouc odráží především vynikající, obětavou a usilovnou práci zaměstnanců ve prospěch pacientů. Hodnocení v anketě je však komplexní a zahrnuje i posouzení finančního zdraví nemocnice a spokojenosti jejích zaměstnanců. Je zřejmé, že v obou těchto parametrech nemocnice musela být též velmi úspěšná. 

Na vynikajícím hodnocení pacientů i zaměstnanců se jistě podílí i fakt, že jde o vojenské zařízení zřizované ministerstvem obrany, které je respektovaným, silným a důvěryhodným partnerem. Příznivé hodnocení nemocnice a její každodenní činnost nepochybně přispívají k vysokému kreditu armády v české společnosti a jsou její výbornou veřejnou prezentací. 

z médií https://zdravi.euro.cz/denni-zpravy/z-domova/nemocnici-roku-2017-byla-vyhlasena-nemocnice-pisek-485841