sanitky5. ledna 2018 byly při malé slavnosti předány řidičům Vojenské nemocnice Olomouc k užívání tři nové sanitní vozy, které byly pořízeny z prostředků nemocnice a dotací ministerstva obrany. Stalo se tak po téměř dvaceti letech používání starých sanitek, které mohly být tak dlouho v provozu mimo jiné i díky mimořádné obětavosti a ohleduplnosti jejich řidičů.  Za přítomnosti zástupců všech oddělení, provozů i vedení nemocnice byli ředitelem plk. gšt. MUDr. Martinem Svobodou zvlášť oceněni pracovníci, kteří měli na zdárném průběhu pořízení sanitek největší podíl, a to Ing. Libor Botek, MUDr. Dušan Javořík a pan Pavel Spáčil, vedoucí dopravní skupiny. Ladislav Vychodil, řidič, který nejvíce želel ztráty starých sanitek, obdržel jako malé odškodnění za ekologicky zlikvidovaný starý vůz podobný malý přenosný model, malými pozornostmi byli obdarováni i ostatní řidiči. Vozy i dobré dílo pak požehnal PhDr. Mgr. P. Bedřich Přemysl Hanák, OPraem, farář našeho farního kostela sv. Štěpána prvomučedníka. Poté již pod vedením tří králů z provozního oddělení nemocnice a s podporou malých králů z dětské skupiny zazněla tříkrálová koleda. Malí koledníčci vykoledovali perníky, velcí králové následně pod patronátem paní Michalcové zahájili Tříkrálovou sbírku. Paní Michalcová je sice vedoucí mzdové účtárny Vojenské nemocnice Olomouc, ale zaručila se, že výtěžek Tříkrálové sbírky bude určen výhradně k charitativním účelům. Je velmi potěšující, že v naší nemocnici zaměstnanci darovali celkem 5 715,-  Kč, což výrazně překonalo všechna očekávání. 

Fotografie z akce zde.