Krátkodobé odborné stáže (délka trvání do 1 měsíce)

  cena (Kč)
Nelékařský zdravotnický pracovník 240
Lékař, psycholog 360


Dlouhodobé odborné stáže (délka trvání nad 1 měsíc)

  cena (Kč)
Specializační vzdělávání všech lékařských oborů včetně psychologie 250


Odborné stáže na akreditovaných pracovištích VNO pro nelékařská zdravotnická povolání..

  cena (Kč)
Všechny obory specializačního vzdělávání 400
Všechny kvalifikační kurzy 60


Odborná praxe studentů

  cena (Kč)
Všechna pracoviště VNO 180


Ceník platný od 1.2. 2019

Částka na osobu a den s DPH.
Uvedené poplatky se nevztahují na osoby z řad vojáků z povolání.
Na poplatky bude vystavena faktura, kterou můžete zaplatit převodním příkazem, kreditní kartou, složenkou nebo v hotovosti v pokladně VN Olomouc,
číslo účtu ČNB 159837881/0710, do údajů pro příjemce uvést jméno a příjmení, var. symbol číslo faktury.