otevrenoVzhledem k poklesu výskytu chřipky u dospělých ruším dnem (15. 3. 2018) zákaz návštěv na lůžkových odděleních Vojenské nemocnice Olomouc.

plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda, ředitel VN Olomouc