ol 2Vojenskou nemocnici Olomouc navštívil v sobotu 27. ledna náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Josef Bečvář. Prohlédl si její prostory, vybraná oddělení a seznámil se s hlavními úkoly. Generála Bečváře přivítal ředitel nemocnice plukovník gšt. Martin Svoboda.

Vojenská nemocnice Olomouc

Vojenská nemocnice zajišťuje širokou škálu zdravotních služeb. Plukovník gšt. Svoboda generálu Bečvářovi představil některá oddělení: interní, neurologické, otorinolaryngologické (ušní, nosní, krční), dále jednotku intenzivní péče interního oddělení a také ho informoval o provozu nedávno otevřené následné intenzivní péče zaměřené na dětské pacienty.

Kromě toho, že je nemocnice resortní, je připravena poskytovat služby i jiným uniformovaným složkám, jako je Policie České republiky, Celní správa, Hasičský záchranný sbor a jiné. Součástí nemocnice je Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) - Středisko komplexní péče o veterány. Generál Bečvář se živě zajímal o toto zařízení, které zabezpečuje jak zdravotní, tak i sociální péči o veterány 2. světové války a jejich manželky a novodobé veterány.

 

„Velice oceňuji péči o válečné a novodobé veterány, kterou LDN nabízí. Každý z nás se může dostat do situace, kdy nám zdravotní stav a sociální poměry nedovolí postarat se sami o sebe. Pokud se nám nedostává pomoci od našich blízkých, a to i z objektivních důvodů, že nám nemohou zajistit adekvátní podmínky, jsou služby podobných zřízení řešením. Našich veteránů si nesmírně vážíme, a proto se o ně musíme postarat i po skončení jejich aktivní služby,“ řekl generál Bečvář.

Akce k oslavám 100. výročí vzniku Československa

„Naše sociální služba zajišťuje péči dlouhodobějšího charakteru, poskytujeme ubytování a stravu, pomáháme při osobní hygieně a při zvládání běžných úkonů péče o sebe,“ poznamenal plukovník gšt. Svoboda.

Převážná část nemocnice je umístěna v objektech Klášterního Hradiska. V roce 1995 ho vyhlásila vláda České republiky Národní kulturní památkou. Možnost prohlídky nádherného barokního komplexu, který je ve vyhrazené dny přístupný veřejnosti, využil při této příležitosti i generál Bečvář. Prohlédl si Slavnostní sál, knihovnu, Tereziánský pokoj s archeologickou expozicí a bývalou pracovnu Josefa Dobrovského.

V závěru návštěvy se generál Bečvář seznámil s připravovanými akcemi nemocnice pořádanými k oslavám 100. výročí vzniku samostatného československého státu a také chystanými novinkami k propagaci aktivit pro veterány a k podpoře náboru do armády formou instalací videoprojekcí v čekárnách pacientů.

ze zdroje: http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/armadni-general-josef-becvar-si-prohledl-oddeleni-vojenske-nemocnice-olomouc-140535/