koncert hudecekZa velkého zájmu veřejnosti proběhl v pátek 2. listopadu 2018  ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska koncert Václava Hudečka a souboru Musici di Olomouc. Vystoupení pořádané Nadací Malý Noe a Vojenskou nemocnicí Olomouc mělo mimořádný úspěch a Mistr Václav Hudeček k vynikající interpretaci Vivaldiho Čtvero ročních dob musel ještě přidat úryvky z díla Niccola Paganiniho. Čestnými hosty koncertu byli ti, kteří se výraznou měrou zasloužili o vybudování dětské následné intenzivní péče při Vojenské nemocnici Olomouc- vedoucí lékařka Martina Vrublová, emeritní přednosta Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc profesor Vladimír Miháľ a bývalý správce Vojenské nemocnice Olomouc Ing. Květoslav Cupák a také dlouhodobí podporovatelé Nadace Malý Noe. Podstatná část výtěžku ze vstupného a z následné dražby fotografií přítomného Jindřicha Štreita bude věnována na nákup zdravotních pomůcek pro našeho konkrétního dětského pacienta ke zlepšení jeho nelehkého údělu.

Fotogalerie od pana Strejčka zde.

small nataceniKoncem srpna probíhalo na více místech Olomouce natáčení třídílného televizního seriálu Živé terče. Kriminální drama režiséra Jana Hřebejka natočené podle knihy Michala Sýkory, který se společně s Petrem Jarchovským podílel i na scénáři, je obsazeno vynikajícími herci, jako jsou Klára Melíšková, Táňa Pauhofová nebo například David Švehlík. Část exteriérů se natáčela v pátek 31. srpna 2018 i ve Vojenské nemocnici Olomouc v areálu Klášterního Hradiska. Jan Hřebejk pak v pamětní knize nemocnice připojil svůj podpis k ostatním významným osobnostem, které naši nemocnici v minulosti navštívily. 

Fotogalerie zde. (autor Ing. Libor Botek)

small smerdovaBrigádní generálka Lenka Šmerdová, poradkyně náčelníka Generálního štábu Armády České republiky navštívila v úterý 28. srpna Vojenskou nemocnici v Olomouci. Dětem na oddělení následné intenzivní péče přivezla dárky a sluníčka od dětí z dětských skupin MO.

Za doprovodu ředitele Vojenské nemocnice Olomouc plk. gšt. Martina Svobody a primáře oddělení následné intenzivní péče Pavla Pokorného si prohlédla toto speciální oddělení a jeho vybavení. Navštívila děti u jejich lůžek, seznámila se s jejich anamnézou a specifiky potřeb pro zajištění péče v jednotlivých případech.

Oddělení následné intenzivní péče se zaměřením na dětské pacienty funguje v Klášterním Hradisku od začátku roku 2017. Spektrum pacientů oddělení je v České republice poměrně široké. Jedná se o děti ve věkovém rozmezí od 1 měsíce až po 18 let s nádorovými onemocněními, hypoxemickým postižením mozku při porodu, děti s metabolickými a vývojovými vadami, neurodegenerativními onemocněními, děti po virových nebo bakteriálních infekcích mozku a také děti a mladiství po úrazech či tonutí.

Převzato ze zdroje http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/generalka-privezla-detem-ve-vojenske-nemocnici-olomouc-slunicka-202550/
Fotogalerie zde. (autor Ing. Libor Botek)

kostelKostel svatého Štěpána Prvomučedníka, církevní součást Národní kulturní památky Klášterní Hradisko, vydal pečlivě střežené tajemství. Po studiu mnoha historických pramenů a ve vzájemné spolupráci objevili farář kostela Přemysl Bedřich Hanák a historik Leoš Mlčák v zazděné části jeho sakristie cínový sarkofág. Po odstranění víka nalezli ve vložené dřevěné kolorované truhle v látce zabalené kosterní pozůstatky. Mezi nimi se patrně nacházejí i ostatky zakladatelů Klášterního Hradiska Oty I. Sličného, moravského přemyslovského knížete, a jeho manželky Eufemie, pravnučky uherského krále Štěpána I. Pokud tuto vysoce pravděpodobnou domněnku potvrdí i antropologický výzkum a analýza DNA, bude se jednat vpravdě o epochální nález nejen českého, ale i evropského významu, neboť olomoučtí Přemyslovci byli významně spřízněni i s uherským a ruským vládnoucím rodem. 

Klášterní Hradisko bylo Otou I. Sličným a jeho manželkou Eufemií založeno v roce 1078, v tomto století tedy oslaví své milénium. Původně šlo o klášter benediktinů, od roku 1150 se stal sídlem premonstrátů, kterým byl až do josefínských reforem do roku 1784. Od roku 1802 je hlavním sídlem Vojenské nemocnice Olomouc. Kostel sv. Štěpána Prvomučedníka je jedinou součástí Klášterního Hradiska, která je v nepřetržitém držení církve.

Se svolením MF Dnes: 

https://olomouc.idnes.cz/premyslovci-knizata-olomouc-ostatky-kosti-hrob-ota-i-ota-iii-klasterni-hradisko-klaster-kostel-sv-io8-/olomouc-zpravy.aspx?c=A180717_415040_olomouc-zpravy_mip

 

Ve dnech, kdy si připomíná 270. výročí založení, byla dne 31. května 2018 Vojenská nemocnice Olomouc oceněna za příkladnou péči o válečné veterány Cenou města Olomouce za rok 2017. Stalo se tak v rámci slavnostního večera pořádaného tentokrát v Arcibiskupském paláci. Tradiční a velmi hodnotné ocenění předal řediteli nemocnice plk. gšt. MUDr. Martinu Svobodovi primátor Statutárního města Olomouc Antonín Staněk.  Vojenská nemocnice Olomouc se tak spolu s ostatními letošními oceněnými zařadila mezi významné laureáty z řad osobností a institucí dekorovaných v minulých letech, namátkou uveďme světoznámého sochaře Ivana Theimera, heraldika Jiřího Loudu, trenéra Karla Brücknera, bývalého ředitele Vojenské nemocnice Olomouc Josefa Švába či například Arcibiskupství olomoucké nebo Moravskou filharmonii Olomouc. Jak
uvedl ředitel nemocnice při poděkování, cena je především oceněním vynikající práce téměř šesti set zaměstnanců Vojenské nemocnice Olomouc. 
 
z webu : http://www.tvmorava.cz/clanek/3954/ceny_mesta_jsou_rozdany

cena mesta2

melanom5958Ve dnech 12. – 13. května 2018 proběhla pod záštitou Vojenské nemocnice Olomouc osvětová akce Pevnost proti rakovině, která se konala u příležitosti Evropského dne melanomu v Pevnosti poznání, Interaktivním muzeu vědy Univerzity Palackého v Olomouci. Jednalo se již o třetí ročník úspěšné akce, při které naší dermatologové vyšetřili téměř 200 návštěvníků, a dvacítka z nich byla odeslána na kožní ambulance k došetření. Událost se setkala se zájmem zejména mladých lidí, které zajímalo jak se chránit proti slunečnímu záření během dovolené nebo letních festivalů. Seznámili se také s jednotlivými fototypy kůže, základní charakteristikou pigmentových projevů na kůži a s naší oblíbenou kožní abecedou.

Fotogalerie z akce zde.