lucernaŘeditel Vojenské nemocnice Olomouc plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda byl jedním ze zástupců významných olomouckých institucí a podniků, kteří obdrželi z rukou metropolity moravského a arcibiskupa Olomouckého Mons. Jana B. Graubnera betlémské světlo. Stalo se tak při mši v olomoucké Katedrále sv. Václava poslední adventní neděli 23. prosince 2018. Vojenská nemocnice Olomouc s církevními organizacemi dlouhodobě spolupracuje, a to jak v záležitostech duchovních, tak i sociálních a charitativních.