koncert hudecekZa velkého zájmu veřejnosti proběhl v pátek 2. listopadu 2018  ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska koncert Václava Hudečka a souboru Musici di Olomouc. Vystoupení pořádané Nadací Malý Noe a Vojenskou nemocnicí Olomouc mělo mimořádný úspěch a Mistr Václav Hudeček k vynikající interpretaci Vivaldiho Čtvero ročních dob musel ještě přidat úryvky z díla Niccola Paganiniho. Čestnými hosty koncertu byli ti, kteří se výraznou měrou zasloužili o vybudování dětské následné intenzivní péče při Vojenské nemocnici Olomouc- vedoucí lékařka Martina Vrublová, emeritní přednosta Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc profesor Vladimír Miháľ a bývalý správce Vojenské nemocnice Olomouc Ing. Květoslav Cupák a také dlouhodobí podporovatelé Nadace Malý Noe. Podstatná část výtěžku ze vstupného a z následné dražby fotografií přítomného Jindřicha Štreita bude věnována na nákup zdravotních pomůcek pro našeho konkrétního dětského pacienta ke zlepšení jeho nelehkého údělu.

Fotogalerie od pana Strejčka zde.