Pod záštitou Vojenské nemocnice Olomouc se bude konat již třetí ročník osvětové akce Pevnost proti rakovině, která se koná u příležitosti Evropského dne melanomu v Pevnosti poznání, Interaktivním muzeu vědy Univerzity Palackého v Olomouci. Letošní ročník se ponese ve znamení hesla „Melanom není umění!“. Během víkendu 12. 13. května 2018 od 10:00 - 17:00 hodin vás srdečně zveme k vyšetření pigmentových znamének a k získání nových informací ohledně péče o kůži.

Melanom vnol

3.10.-5.10.2018 v hotelu Hluboký dvůr na Hrubé Vodě

Vážené kolegyně, vážení kolegové


zveme Vás na setkání v tradičním prostředí jižního okraje Nízkého Jeseníku.


V letošním sjezdu bychom rádi část odborného programu věnovali problematice přístupu vojáků k psychiatrické a psychologické péči. Přestože je tato péče relativně dostupná, její využití je nedostatečné. Návštěva psychologa nebo psychiatra je vnímána jako projev slabosti, těžko slučitelný se statutem vojáka z povolání. Mnohem lépe je tolerována snaha řešit psychické problémy a krizové situace s duchovním. Přístupu k psychologické a psychiatrické pomoci bychom chtěli věnovat tématické zaměření sjezdu

volareza

Vojenská lázeňská léčebna Jeseník pořádá již několik let prázdninové léčebné pobyty pro dětské pojištěnce VoZP ve věku od 6 do 12 let, zaměřené na léčbu a prevenci dechových a kožních onemocnění. Úspěšná léčba, vycházející z přírodních zdrojů a specifického mikroklima Lázní Jeseník, výrazně posílí imunitní systém i odolnost vašeho dítěte ! Více informací v přiloženém dokumentu.

otevrenoVzhledem k poklesu výskytu chřipky u dospělých ruším dnem (15. 3. 2018) zákaz návštěv na lůžkových odděleních Vojenské nemocnice Olomouc.

plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda, ředitel VN Olomouc

ol 2Vojenskou nemocnici Olomouc navštívil v sobotu 27. ledna náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Josef Bečvář. Prohlédl si její prostory, vybraná oddělení a seznámil se s hlavními úkoly. Generála Bečváře přivítal ředitel nemocnice plukovník gšt. Martin Svoboda.

Vojenská nemocnice Olomouc

Vojenská nemocnice zajišťuje širokou škálu zdravotních služeb. Plukovník gšt. Svoboda generálu Bečvářovi představil některá oddělení: interní, neurologické, otorinolaryngologické (ušní, nosní, krční), dále jednotku intenzivní péče interního oddělení a také ho informoval o provozu nedávno otevřené následné intenzivní péče zaměřené na dětské pacienty.

Kromě toho, že je nemocnice resortní, je připravena poskytovat služby i jiným uniformovaným složkám, jako je Policie České republiky, Celní správa, Hasičský záchranný sbor a jiné. Součástí nemocnice je Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) - Středisko komplexní péče o veterány. Generál Bečvář se živě zajímal o toto zařízení, které zabezpečuje jak zdravotní, tak i sociální péči o veterány 2. světové války a jejich manželky a novodobé veterány.

stop

Z důvodu významného nárůstu počtu virových respiračních nákaz v okrese Olomouc vyhlašuje ředitel Vojenské nemocnice Olomouc od úterý dne 30. 1. 2018 ZÁKAZ NÁVŠTĚV NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH. Zákaz platí do odvolání. V Olomouci 29. 1. 2018
                                                   
plk. gšt, MUDr. Martin Svoboda
Ředitel Vojenské nemocnice Olomouc 

sanitky5. ledna 2018 byly při malé slavnosti předány řidičům Vojenské nemocnice Olomouc k užívání tři nové sanitní vozy, které byly pořízeny z prostředků nemocnice a dotací ministerstva obrany. Stalo se tak po téměř dvaceti letech používání starých sanitek, které mohly být tak dlouho v provozu mimo jiné i díky mimořádné obětavosti a ohleduplnosti jejich řidičů.  Za přítomnosti zástupců všech oddělení, provozů i vedení nemocnice byli ředitelem plk. gšt. MUDr. Martinem Svobodou zvlášť oceněni pracovníci, kteří měli na zdárném průběhu pořízení sanitek největší podíl, a to Ing. Libor Botek, MUDr. Dušan Javořík a pan Pavel Spáčil, vedoucí dopravní skupiny. Ladislav Vychodil, řidič, který nejvíce želel ztráty starých sanitek, obdržel jako malé odškodnění za ekologicky zlikvidovaný starý vůz podobný malý přenosný model, malými pozornostmi byli obdarováni i ostatní řidiči. Vozy i dobré dílo pak požehnal PhDr. Mgr. P. Bedřich Přemysl Hanák, OPraem, farář našeho farního kostela sv. Štěpána prvomučedníka. Poté již pod vedením tří králů z provozního oddělení nemocnice a s podporou malých králů z dětské skupiny zazněla tříkrálová koleda. Malí koledníčci vykoledovali perníky, velcí králové následně pod patronátem paní Michalcové zahájili Tříkrálovou sbírku. Paní Michalcová je sice vedoucí mzdové účtárny Vojenské nemocnice Olomouc, ale zaručila se, že výtěžek Tříkrálové sbírky bude určen výhradně k charitativním účelům. Je velmi potěšující, že v naší nemocnici zaměstnanci darovali celkem 5 715,-  Kč, což výrazně překonalo všechna očekávání. 

Fotografie z akce zde.